Skip to main content
To the homepage of Knowit

REFERENSSI

NORDIC LIGHTS

Tableaun avulla Nordic Lights kasvoi dataohjautuvaksi organisaatioksi

TEOLLISUUS

Nordic Lights otti käyttöön Tableaun, jotta voisi datatekemisessään keskittyä tietojen analysointiin raporttien valmistelun sijaan. Tableaun joustavuus mahdollistaa myös alkuperäisiä kysymyksiä syvemmän analyysin löydöksistä. Yksi käyttökohteista on myynnin ja tuotannon suunnittelu.

Nordic Lights valmistaa korkealuokkaisia ja erittäin kestäviä työ- ja ajovaloja kaivos-, rakennus-, metsä-, materiaalinkäsittely- ja maatalousteollisuuden raskaisiin ajoneuvoihin. Suomalainen vuonna 1992 perustettu yritys on vaativien olosuhteiden ja korkean valoteknologian asiantuntija. 

Nordic Lights ja Knowit ovat tehneet yhteistyötä jo vuosien ajan kehittäen datan saatavuutta ja hyödyntämistä Nordic Lightsilla. Tähän tarkoitukseen on otettu käyttöön Tableau BI-alustana.

"Toimiva alusta on edistänyt datakulttuuria Nordic Lightsilla ja saanut koko organisaation niin myynti-, osto-, tuotanto- kuin myös talousfunktioissa hyödyntämään dataa. Menneisyyttä voidaan tulkita ja tulevaisuutta  ennustaa nyt paremmin ja päätöksiä pohjata dataan", Business Planning Manager Katariina Turja kertoo. 

"Toimiva alusta on edistänyt datakulttuuria Nordic Lightsilla ja saanut koko organisaation niin myynti-, osto-, tuotanto- kuin myös talousfunktioissa hyödyntämään dataa."


Katariina Turja

Business Planning Manager, Nordic Lights

Nordic Lights machinery

Myynnin ja tuotannon suunnittelu

Esimerkki yhdessä luodusta raportointikokonaisuudesta on muutama vuosi sitten tehty S&OP (Sales & Operation planning) -raportoinnin päivitys. Sen avulla data tuotiin koko organisaation saataville. Nyt kun data löytyy yhden tietolähteen takaa, konkreettisiin kysymyksiin voidaan vastata nopeasti käyttämällä ja analysoimalla jo olemassa olevaa dataa. Tarpeellisen tiedon löytävät välittömästi niin kuukausikokonaisuuksia etsivät myyntihenkilöt kuin esimerkiksi viikkotasolla toimintaa tarkastelevat tuotannon suunnittelijat.

"Datavirtojen ja kaavioiden ensimmäisen määrityksen jälkeen voidaan keskittyä tuloksiin kaavioiden päivittämisen sijaan. Tietoihin pääsee käsiksi sekunneissa", Nordic Lightsin Demand & Supply Planner Marco Borsoi iloitsee.

S&OP-projekti on keskittynyt datan tuottamiseen ja jakamiseen. Tiedon jakamiseen organisaatiossa haluttiin työkaluksi nimenomaan Tableau. Työntekijöille ilmoitetaan, kun sovelluksessa on uutta dataa tarkasteltavissa. Työaikaa säästyy tiedon analysointiin ja tarvittavien muutosten tekemiseen, kun sitä ei tarvitse enää käyttää raporttien kasaamiseen.

Tableau mahdollistaa syvemmän analyysin

Tableaun käyttö on siirtänyt datatekemisen painopisteen raporttien laatimisesta ja niiden säännöllisestä päivittämisestä tietolähteiden rakentamiseen. Tableau joustavuudessaan antaa myös mahdollisuuden mennä alkuperäisiä kysymyksiä pidemmälle ja tutkia dataa ensimmäisiä löydöksiä syvemmälle.  

BI-alustan data tulee SQL-pohjaisesta ERP-toiminnanohjausjärjestelmästä. Suurin osa tiedoista siirretään tietolähteisiin yöpäivitysten aikana otteina. Suurimpana hyötynä on nopea pääsy tietoihin ja koko tiimille tarjoutuva mahdollisuus tarkastella samoja tietoja. Dataan voi myös luottaa, koska kentät ja hakuehdot on asetettu valmiiksi, ja ainoastaan tiedot päivitetään. Enää raportti ei ole tekijänsä näkemys datasta.

Haasteena on ollut tarvittavan datan valinta, sillä ERP-tietokanta sisältää valtavasti tietoa. On valittava, mitä dataa tarvitaan, mutta jätettävä valikoima tarpeeksi laajaksi, jotta se mahdollistaa seuraavan analyysin, kun alkuperäiseen kysymykseen on vastattu.

"Aiemmin monet kysymykset vaativat useita hakuja ERP-tietokannasta ja palaverissa saatettiin sanoa, että tarkistan asian ja palaan myöhemmin sähköpostilla. Nyt vastauksen voi antaa välittömästi olemassa olevien Tableau-taulukoiden avulla suodattamalla oikeaan dataosaan", Marco Borsoi sanoo.

Nordic Lights machinery

Datan hyödyntämistä jatkokehitetään yhteistyössä

Yhdessä tekeminen Knowitin datayksikön kanssa on ollut tuottoisaa. Usein saadaan toimiva kokonaisuus, kun näkymiä kehitetään yhdessä yhdistäen substanssi- ja analytiikkaosaamista.

"Meillä on usein ajatuksia siitä, mihin kysymyksiin haluamme vastauksia ja mitä haluamme nähdä, mutta sen näkyvyyden saaminen voi olla hyvin monimutkaista. Voimme jakaa Knowitille luonnoksen, keskustella dilemmasta ja luottaa, että olipa toiveemme kuinka monimutkainen tahansa, Knowit tuntee datamme ja heidän asiantuntijansa osaa toteuttaa meille sopivan ratkaisun ja usein myös ehdottaa sopivaa visualisointitapaa", Marco Borsoi kiittelee.

Myös Knowit Insight on tarjonnut omaa substanssiosaamistaan Nordic Lightsille liittyen toimitusketjun optimointiin.

"Knowit insight auttoi meidän käyntiin, kun halusimme jatkojalostaa S&OP-prosessiamme tuomalla mukaan lyhyemmän horisontin suunnittelua eli S&OE-prosessia. Olemme sen jälkeen jatkaneet omin voimin S&OE:n jatkokehittämistä. Knowit insight oli hyvä tuki alussa", Nordic Lightsin Production & Supply Chain Director Tomas Skott sanoo.

Nordic Lightsilla hyödynnetään nyt enemmän dataa ja tehdään enemmän dataan perustuvia päätöksiä eri osastoilla. Myös toimittajille voidaan nyt antaa säännölliset ennusteet aina osanumeroita myöten. Nälkä on kuitenkin kasvanut syödessä ja datan hyödyntämistä halutaan ehdottomasti jatkokehittää. 

"Käytämme vain osaa päivittäin tuottamastamme tiedosta, joten olemme toistaiseksi vain raapaisseet pintaa, mitä voisimme tehdä sillä. Aiomme Knowitin tuella laajentaa tuottamamme päivittäisen datan hyödyntämistä ja saada lisää näkemyksiä sen pohjalta", Marco Borsoi kertoo.

Jussi Siuro

Client Executive

Knowit Solutions