Skip to main content
To the homepage of Knowit

DATA & AI

Dataohjautuva kulttuuri

Tieto ja data ovat liiketoiminnan keskeisiä voimavaroja, joiden avulla voit optimoida toimintaasi, kehittää tuotteitasi ja palveluitasi sekä ennakoida tulevaa kehitystä. Hyödyntääksesi näitä voimavaroja, olisi koko organisaatiosi kulttuurin olla dataohjattua aina arvoista, uskomuksista, toimintatavoista ja normeista lähtien. Kun kulttuurisi on dataohjautuvaa, kehität asiakas- ja liiketoimintaymmärrystäsi aina tietoon pohjautuvalla päätöksenteolla.

Tiedolla johtaminen

Kuljeta data mukana kulttuurin jokaisella tasolla ja tee aidosti dataan perustuvia päätöksiä.

Ennustettavuus

Systemaattisen datatekemisen pohjalta voit ennakko-ohjata organisaatiosi tulevaa kehitystä luomalla skenaarioanalyysejä.

Läpinäkyvyys

Tekemällä datan saavutettavaksi ja mahdollistamalla sen jatkuvan hyödyntämisen, voit tehdä läpinäkyviä ja perusteltuja päätöksiä.

Datakulttuuri on onnistumisen avain 

Dataohjautuvassa organisaatiossa jokaisella työntekijällä on käytössään riittävässä laajuudessa dataa voidakseen ennakoida tulevaa ja reagoida vastaantuleviin tilanteisiin dataan pohjautuvan tiedon perusteella. Dataohjautuva kulttuuri tukee datan arvon maksimaalista hyödyntämistä, sekä siihen perustuvien liiketoimintamahdollisuuksien löytämistä, organisaation jokaisella tasolla. 

Autamme organisaatiotasi kehittämään vahvan datakulttuurin dataosaamisen ja datalukutaidon vahvistamisen kautta. Luomme liiketoimintasi tavoitteisiin vastaavan, ymmärrettävän ja käytännönläheisen datan hallintamallin (data governance) sekä saumattoman data-arkkitehtuurin valmentavan yhteistyön avulla. Kehitystyötä voidaan tukea myös erilaisten esiselvitysten ja pelikirjojen avulla. 

Tee aidosti läpinäkyviä päätöksiä 

Organisaatioiden yleisin haaste datan osalta on systemaattisuuden puute tiedon hyödyntämisessä. Datakulttuuri auttaa ymmärtämään organisaation suhdetta dataan ja analytiikkaan. Kun data ja analytiikka tuodaan osaksi kaikkien päivittäisiä työkulkuja, rohkaistaan vanhojen asenteiden, arvojen ja perinteiden kehittymistä kohti dataohjautuvaa kulttuuria. 

Jos olet aloittamassa digitaalisen muutoksen matkaa, haluat kehittää yrityksesi datan hyödyntämistä tai varmistaa parhaan vastineen datainvestoinneillesi, autamme mielellämme kehittämään dataohjattua kulttuuriasi. Varmistamme työn tulokset vielä kouluttamalla henkilöstösi pysyvästi dataohjatun kulttuurin mukaiseen työskentelyyn sekä auttamalla sinua tunnistamaan organisaatiosi avainhenkilöt muutoksen läpiviemisessä. 

Mahdollista ymmärrys 

Liiketoiminnan mittarit viedään joskus niin hankalalle tasolle, että ymmärrys niiden muodostumisesta ei ole kenellekään selvää. Päätöksenteon voi kuitenkin saattaa objektiiviseksi ja läpinäkyväksi datan avulla – dataohjattu kulttuuri yhdistää liiketoimintaymmärryksen ja teknologiaymmärryksen. 

Dataa hyödyntävien henkilöiden kouluttaminen ja yhteisen kielen löytäminen on avainasemassa datakulttuurin kehittämisessä. Voit valjastaa datan liiketoimintahyödyt käyttöösi lisäämällä datalukutaitoa, parantamalla teknistä ymmärrystä ja hyödyntämällä oikeita työkaluja. Autamme kehittämään dataohjattua kulttuuriasi käytännönläheisesti, esimerkiksi workshop-työskentelyn, datan pelikirjojen ja osaamisen kehittämisen avulla. 

Valikoituja asiakkaitamme

Slide 1 of 2

Myös näissä voimme olla avuksi

Datastrategia ja dataohjautuva liiketoimintaDatajohdettu palvelumuotoiluDataOps

Juuso Viljanen

Head of Offering, Principal Consultant

Knowit Solutions