Skip to main content
To the homepage of Knowit

YK:n Global Compact -aloite ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Olemme YK:n Global Compact -aloitteen jäsen ja pyrimme edistämään 17:ää kestävän kehityksen tavoitetta sekä 10:tä ihmisoikeuksia, työelämää, ympäristöä ja korruption vastaista toimintaa koskevaa periaatetta.

The Sustainable Development Goals (SDGs) logos.

YK:n Global Compactin jäsen

Olemme jäsenenä YK:n Global Compactissa, maailman suurimmassa kestävän kehityksen aloitteessa, joka vahvistaa yritysten sosiaalista vastuuta. Olemme siten sitoutuneet toimimaan aktiivisesti kestävän kehityksen edistämiseksi, ja raportoimme kestävässä kehityksessä edistymisestämme YK:lle vuosittain. Jäsenyyteen sisältyy myös velvollisuus edistää 17:ää kestävän kehityksen tavoitetta ja 10:tä yritysvastuun periaatetta. 

 

"Jäsenyytemme avulla osoitamme tukemme YK:n Global Compact -aloitteelle ja sitoudumme kehittämään toimintaamme niin, että YK:n periaatteet on huomioitu strategiassamme, kulttuurissamme ja päivittäisessä työssämme".


Joakim Pilborg, Head of Sustainability

Knowit


Tässä voimme vaikuttaa eniten

On sanomattakin selvää, että Knowit suojelee ihmisoikeuksia, työolosuhteita ja ympäristöä sekä torjuu kaikkia korruption muodot. Näitä toimia olemme tehneet jo pitkään. Olemme määrittäneet YK:n 17:stä globaalista kestävän kehityksen tavoitteesta 9 tavoitetta, joissa voimme vaikuttaa eniten:

  • Tavoite 3: Terveys ja hyvinvointi
  • Tavoite 4: Laadukas koulutus
  • Tavoite 5: Sukupuolten tasa-arvo
  • Tavoite 7: Edullinen ja puhdas energia
  • Tavoite 9: Teollisuus, innovatiivisuus ja infrastruktuuri
  • Tavoite 11: Kestävän kehityksen kaupungit ja yhteisöt
  • Tavoite 12: Vastuullinen kulutus ja tuotanto
  • Tavoite 13: Ilmastotoimet
  • Tavoite 16: Rauha, oikeudenmukaisuus ja vahvat instituutiot 

Asiakascaset, joissa Knowit on edistänyt merkittävästi kestävän kehityksen tavoitteita

""
""
""

Lindströmin Business Intelligence -ratkaisu

Edistää tavoitetta 12

Tekstiilijätettä syntyy vuosittain valtava määrä, josta on muodostunut maailmanlaajuinen haaste. Lindström Group on yksi Euroopan johtavista tekstiilipalveluyrityksistä, joka toimii edelläkävijänä vähentääkseen tekstiilijätettään sekä keventääkseen pesuloidensa veden- ja energiankulutusta. Lindströmin tavoite on kierrättää kaikki käytöstä poistetut tekstiilit kaatopaikalle toimittamisen tai polttamisen sijaan. Saavuttaakseen tämän kunnianhimoisen tavoitteensa, he seuraavat poistettujen tekstiilien määrää.

Lisäksi yhtiö seuraa toiminnallisia mittareita, kuten veden-, energian- ja kemikaalienkulutusta. Knowitin kanssa kehitettyjen modernien Business Intelligence -ratkaisujen avulla Lindström voi seurata veden- ja energiankulutustaan ​​ja varmistaa, että jätteen vähentämiselle asetetut tavoitteet toteutuvat. 

 

S-ryhmä edistää Suomea kestävämpään kehitykseen

Edistää tavoitetta 12

Vähittäiskaupan ja palvelualan yritysverkosto S-ryhmä on yksi merkittävä toimija, joka on hyväksynyt Suomen hallituksen kutsun kestävän kehityksen yhteiskunnalliseen sitoutumiseen. ”Yhteiskunnallinen sitoutumisemme kestävään kehitykseen” edellyttää nimenoman siitä, mitä lause osoittaa – koko yhteiskunnan osallistumista.

Tähän sisältyy useita ilmastoon liittyviä tavoitteita, kuten resurssit ja energiatehokkuus. S-ryhmä investoi pilvipalveluihin, joiden yksi monista eduista on energiatehokkuus. Knowit tarjoaa puitesopimuksen alla pilven hallintapalveluita, jotka pitää sisällään 24/7-tukipalvelut, konsultointipalvelut, projektitoimitukset ja tietoturvapalvelut. Näiden hallintapalveluiden avulla tehostetaan pilvialustan käyttöä sekä tuetaan S-ryhmän liiketoiminnan kehittämistä.

 

KONE – Ketterät tiimit tuovat jatkuvaa liiketoiminta-arvoa

Edistää tavoitetta 9

Knowit ja KONE perustavat yhteistyökäytäntönsä ketterään ohjelmistotiimimalliin. Uusi tiimimalli nojaa konseptiin, jossa ketterä, ammattitaitoinen ja skaalautuva tiimi auttaa saavuttamaan paremmat tulokset moderneissa digiliiketoimintaympäristöissä. IT-konsulttiyritys Knowit on ollut KONEen yhteistyökumppani tutkimus- ja kehityspalveluissa noin 15 vuoden ajan.

KONE on maailmanlaajuinen johtaja ihmisvirtojen suunnitteluun ja hallintaan liittyvissä ratkaisuissa. Kestävä kehitys on ollut molempien yritysten asialistalla useiden vuosien ajan. Tietämys ja kokemus auttavat kumpaakin ymmärtämään liiketoiminnan vaikutuksista yhteiskuntaan ja ympäristöön. Ketterät tiimit ovat hyvä esimerkki siitä, miten myönteisen vaikutuksen voi luoda ajattelemalla uusin tavoin.

Tällainen positiivinen lähestymistapa edistää yritysten kehitystä, kun ne rohkaistuvat ajattelemaan suurempia kokonaisuuksia, uusista näkökulmista. Kestävä kehitys on erottamaton osa KONEen organisaatiokulttuuria, ja organisaatiolla on kattava kestävyysohjelma. Yritys on sitoutunut harjoittamaan liiketoimintaa vastuullisesti ja kestävästi, ja se odottaa toimittajiensa sitoutuvan samaan. 

We are makers of a sustainable future