Skip to main content
To the homepage of Knowit

Visio, strategia ja kestävän kehityksen tavoitteet

Yleiset kestävän kehityksen tavoitteet tarkoittavat, että Knowit työskentelee yhdessä asiakkaiden ja kumppanien kanssa edistääkseen aktiivisesti YK:n Agenda 2030 -ohjelmaa ja yhteiskunnan kehitystä, keskittyen erityisesti positiivisiin ympäristö- ja ilmastovaikutuksiin sekä kasvavaan osallisuuteen.

Girl with dandelion.

Meille kestävässä kehityksessä on kyse pitkän aikavälin arvon luomisesta integroimalla ympäristölliset, sosiaaliset ja taloudelliset riskit sekä liiketoimintastrategioiden ja toimintojen mahdollisuudet. Kestävän kehityksen integroiminen toimintaan luo mahdollisuuden rakentaa houkutteleva ja joustava yritys, joka on valmistautunut liiketoimintaympäristön muuttumiseen.

Visiomme – kestävä ja inhimillinen yhteiskunta

Visiomme on kestävä ja inhimillinen yhteiskunta digitalisaation ja innovaatioiden avulla. Sen pohjalta pystymme luomaan positiivista vaikutusta laajemminkin ympäristöön ja kestävään kehitykseen liittyvissä asioissa.

Knowit on YK:n Global Compact ‑aloitteen jäsen. Tämä tarkoittaa, että harjoitamme liiketoimintaamme eettisesti, kunnioitamme niin omia kuin muidenkin yritysten työntekijöitä ja minimoimme haitalliset ympäristövaikutukset.

Näiden periaatteiden pohjalta pyrimme kehittämään toimintaamme noudattamalla kestäviä liiketoimintakäytäntöjä ja toimimalla oikein ihmisoikeuksiin, työlainsäädäntöön, ympäristöön ja korruptionvastaisuuteen liittyvissä asioissa.

Eettinen ohjeistomme (Code of Conduct), tasa-arvo- ja monimuotoisuuskäytäntömme sekä ympäristöperiaatteemme muodostavat ohjeistuksen, jotka kuvastavat työtämme kestävään kehitykseen liittyvissä asioissa.

Vastuullisuustavoite

Yleinen vastuullisuustavoite

Knowit työskentelee aktiivisesti yhdessä asiakkaiden ja kumppanien kanssa edistääkseen YK:n Agenda 2030:a ja yhteiskunnan kehitystä, erityinen huomio positiivisessa ympäristö- ja ilmastovaikutuksessa sekä lisääntyneessä inkluusiossa.

Vastuullisuustavoite ja lopputulos 2022

Vuonna 2022 hallitus määritti vastuullisuustavoitteet yhtiölle. Tavoitteet perustuvat visioomme edistää kestävää ja inhimillistä yhteiskuntaa digitalisaation ja innovoinnin avulla.

 

1. Vastuullisuustavoite

1. Vastuullisuustavoite

Tavoite: 2030 mennessä 80 prosenttia Knowitin nettomyynnistä edistää vähintään yhtä niistä YK:n kestävän kehityksen tavoitteista, joissa Knowit voi tehdä suurinta vaikutusta.

Lopputulos: Vuonna 2022 76 (67) prosenttia Knowitin nettomyynnistä edisti vähintään yhtä niistä YK:n kestävän kehityksen tavoitteista, joissa Knowit voi tehdä suurinta vaikutusta.

 

2. CO2-päästöt

2. CO2-päästöt

Tavoite: Knowit on ilmastopositiivinen yhtiö vuonna 2022 ja puolittaa oman toimintansa CO2-päästöt ennen vuotta 2030, verrattuna vuoteen 2019. Knowit on nyt ilmastopositiivinen yhtiö kompensoimalla päästöjä vielä 10 prosentilla ilmastoneutraaliuden edellyttämän lisäksi.

Lopputulos: Yhtiön päästöt pysyivät tavoitetason alapuolella

 

3. Sukupuolijakauma johtajien kesken kaikilla tasoilla

3. Sukupuolijakauma johtajien kesken kaikilla tasoilla

Tavoite: Knowitin tulee olla inklusiivinen työpaikka, jossa sukupuolijakauma on tasapuolinen johtajien kesken kaikilla tasoilla, ollen ajan mittaan 40–60 prosenttia.

Lopputulos: Vuonna 2022 naisten osuus konsernin johtajista oli 40 prosenttia.


Knowit – Nasdaqin ESG-läpinäkyvyyskumppani

Jatkuvien kestävän kehityksen ponnistelujemme perusteella meille myönnettiin vuonna 2022 ESG-läpinäkyvyyskumppanin sertifikaatti. Tämä sertifikaatti myönnettiin Nasdaq-pörssissä listatuille yrityksille, jotka työskentelevät aktiivisesti kestävän kehityksen edistämiseksi.

Lue lisää ESG-sertifikaatista englanniksi