Skip to main content
To the homepage of Knowit

Työmme kestävän kehityksen edistämiseksi

Roolimme yhteiskunnassa kasvaa maailman digitalisoitumisen jatkuessa. On yhä tärkeämpää ymmärtää miten yhteiskunta muuttuu, voidaksemme hyödyntää paremmin uudet mahdollisuudet, hallita riskejä ja muokata liiketoimintaamme. Siksi pidämme kestävän kehityksen hankkeita hyvin tärkeinä.

Visio, strategia ja kestävän kehityksen tavoitteet

Yleiset kestävän kehityksen tavoitteet tarkoittavat, että Knowit työskentelee yhdessä asiakkaiden ja kumppanien kanssa edistääkseen aktiivisesti YK:n Agenda 2030 -ohjelmaa ja yhteiskunnan kehitystä, keskittyen erityisesti positiivisiin ympäristö- ja ilmastovaikutuksiin sekä kasvavaan osallisuuteen.

Visio, strategia ja kestävän kehityksen tavoitteet

YK:n Global Compact -aloite ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Olemme YK:n Global Compact -aloitteen jäsen ja pyrimme edistämään 17:ää kestävän kehityksen tavoitetta sekä 10:tä ihmisoikeuksia, työelämää, ympäristöä ja korruption vastaista toimintaa koskevaa periaatetta.

YK:n Global Compact -aloite ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteet


""
""

Tiemme fossiilivapaaseen Knowitiin

Tästä näet virstanpylväämme tiellä, jolla etenemme vuoden 2019 ilmastoneutraalista yrityksestä fossiilivapaaseen Knowitiin vuoteen 2045 mennessä.

Tiemme fossiilivapaaseen Knowitiin

Sidosryhmät ja olennaiset kysymykset

Knowitin olennaisuusanalyysi muodostaa perustan sille, miten kestävä kehitys integroidaan yrityksen strategiaan ja raportointiin.

Sidosryhmät ja olennaiset kysymykset

Tulevaisuudennäkymien kartoitus


""

GRI, ilmastoraportti ja ympäristösertifiointi

Täällä on Greenhouse Gas Protocol -standardin mukainen ilmastojalanjälkiarviointi ja standardin ISO 14001:2015 mukainen ympäristösertifiointi. Raportoinnissamme noudatetaan GRI-standardeja. 

GRI, ilmastoraportti ja ympäristösertifiointi

Käytäntömme

Meille on tärkeää perustaa toimintamme selkeille ideoille ja kehyksille pyrkimyksessämme olla mahdollisimman hyvä työnantaja. Siksi meillä on sisäinen ohjeisto, joka yhdessä ulkoisten periaatteidemme kanssa muodostaa kehyksen toiminnoillemme.

Käytäntömme


We are makers of a sustainable future

With our digital solutions and together with customers and partners, we enable the development of society as a whole. Our sustainability work is gathered in the annual report. Here you will find in-depth information about how we work for a healthy workplace, increased gender equality, less carbon dioxide emissions - and much more. You can also contact us with your sustainability questions.