Skip to main content
To the homepage of Knowit

Sidosryhmät ja olennaiset kysymykset

Knowitin olennaisuusanalyysi muodostaa perustan sille, miten kestävä kehitys integroidaan yrityksen strategiaan ja raportointiin.

Sidosryhmät ja olennaiset kysymykset

Knowitin olennaiset kysymykset

Kestävän kehityksen hankkeissa, jotka edistävät pitkän aikavälin arvomuodostusta, on tärkeää ymmärtää ympäröivää maailmaa ja sidosryhmien odotuksia näinä muuttuvina aikoina. Knowitin prosessi, jossa selvitetään olennaisimmat ja siten tärkeimmät kysymykset, auttaa priorisoimaan Knowitin painopisteet kestävän kehityksen edistämisessä.

Tämä analyysi yhteiskunnallisista muutoksista, joihin Knowit sidosryhmineen voi vaikuttaa ja jotka voivat vaikuttaa Knowitiin sidosryhmineen, muodostaa perustan sille, miten kestävä kehitys integroidaan yrityksen strategiaan ja raportointiin. Täydellinen olennaisuusanalyysi tehdään joka toinen vuosi, ja väliaikoina tehdään tarkistus ja pieniä muutoksia.

Olennaisuusanalyysi

Vuonna 2021 tehtiin täydellinen olennaisuusanalyysi, joka sisälsi seuraavat vaiheet: 

  1. Keskittyminen tulevaisuuteen: Navigating 2030 ja kilpailijoiden vertailuanalyysi
  2. Olennaisten kestävyysalueiden tunnistaminen ja painoarvojen määrittäminen
  3. Yksityiskohtaiset kuulemiset yrityksen edustajien ja sidosryhmien kanssa tunnistettujen kestävyysalueiden ja niiden painoarvojen validoimiseksi
  4. Vaikutukset Knowitin arvoketjuun
  5. Vaikutukset yrityksen strategiaan ja viestintään
""
""