modernisaatio

Mahdollista innovaatiokyky ja kustannustehokas toiminta

Moderni digiekosysteemi on menestyvän nykyaikaisen liiketoiminnan perusta. Korkea asiakastyytyväisyys ja toiminnan tehokkuus edellyttävät kykyä innovoida ja reagoida nopeasti muutoksiin toimintaympäristössä. Tänä päivänä palveluiden odotetaan olevan kestävästi rakennettuja ja turvallisia käyttää. Lisäksi toiminnan jatkuvuuden varmistaminen edellyttää panostusta palveluiden luotettavuuteen ja saavutettavuuteen. Modernit toimintatavat ja teknologiat auttavat näihin tavoitteisiin pääsemisessä. Löydät meistä kokeneen kumppanin organisaatiosi modernisointitarpeisiin, oletpa sitten luomassa uutta tai modernisoimassa vanhaa. 

Modernisaatio on kokonaisuus

Nykyaikainen liiketoiminta vaatii menestyäkseen nykyaikaista teknologiaa ja nykyaikaisia työskentelytapoja. Modernisaatio on innovaatiokyvykkään ja kustannustehokkaan toimintatavan mahdollistava palvelukokonaisuus, joka seisoo tukevasti kolmella jalalla: toimintakulttuuri, sovellukset sekä data ja analytiikka.

Modernisaatio on vaiheistettu matka. Se voi alkaa on-premises IT-infrastruktuurisi migraatiosta edeten kohti nykyaikaista natiivia pilviarkkitehtuuria, tai olla jo käynnissä olevan pilvitekemisen kiihdyttämistä ketteröittämällä ja automaatioastetta kasvattamalla. Tutustu alta, kuinka voimme olla organisaatiosi modernisaation tukena eri vaiheissa.

toimintakulttuurin-modernisaatio-hissi

Toimintakulttuurin modernisaatio

Moderni kulttuuri on ylintä johtoa myöten koko organisaation läpileikkaava tapa toimia. Sen keskeisiin teemoihin lukeutuvat avoimen kommunikaation ja tiedon jakamisen lisäksi ketteryys, hukan välttäminen sekä toiminnan jatkuva parantaminen. Autamme organisaatiosi toimintakulttuurin modernisoinnissa jalkauttamalla DevOps-mallin mukaista tekemistä ja edistämällä dataohjattua päätöksentekoa. Voit maksimoida organisaatiosi kyvyn tuottaa ja ylläpitää asiakasarvoa jatkuvan parantamisen keinoin. Lisäksi coachimme auttavat organisaatiotasi ylittämään kulttuurin muutoksen pahimmat karikot ja parantamaan toimintaa matkan varrella. 

Palvelumme: 

sovellus-modernisaatio

Sovellusmodernisaatio

Käyttäjälähtöisiksi suunnitellut natiivisovellukset luovat edellytykset palvelulle, jonka käyttäjät kokevat omakseen ja joka tarjoaa kustannustehokasta suorituskykyä. Pilven lukuisat palvelut tekevät sovellusten kehittämisestä nopeaa edistäen kokeilukulttuuria ja innovointia. Autamme sovelluksen modernisoinnin kaikissa vaiheissa aina modernisointitarpeen arvioinnista itse sovellusten modernisointiin ja hallintaan. Modernit sovellukset ovat saavutettavia ja käyttäjäystävällisiä, joten huomioimme nämä osana toteutusta aina laadukkaan teknisen toteutuksen lisäksi. 

data-ja-analytiikka-modernisaatio

Data- ja analytiikkamodernisaatio

Modernit dataratkaisut ovat käyttäjäystävällisiä, jolloin raportointia voivat kehittää myös vähemmän tekniset käyttäjät. Autamme sinua tekemään analytiikkamodernisaation, jonka avulla saat käyttöösi modernin, modulaarisen dataratkaisun. Ratkaisu mahdollistaa organisaatiollesi joustavuutta, monipuolisuutta, kustannustehokkuutta, innovatiivisuutta ja vapautta toimittajavalinnoissa. Näin parannat organisaatiosi analytiikkaprosesseja, tuet parempaa päätöksentekoa ja vahvistat kilpailukykyä. Palvelu on vaiheistukseltaan sovellusmodernisaation kaltainen ja koostuu nykytilan analyysista, toteutussuunnitelmasta, ketterästä tuotannosta sekä hallitusta ylläpidosta.   

Palvelumme:

julkipilvi

Julkipilvi modernisaatiosi mahdollistajana

Julkipilvi tarjoaa verrattoman alustan modernisaatiolle, sillä pilvi antaa supervoimat vapauttamalla käyttäjänsä liiketoiminnan kehittämiseen ja innovointiin. Tilanteestasi riippuen sinulle sopivin vaihtoehto voi olla myös on-premises konesalia, julkipilveä tai jopa kahta sekoittava hybridiratkaisu. Advisorimme ja pilviasiantuntijamme auttavat organisaatiotasi kaikissa pilvimatkan vaiheissa aina pilvistrategiasta pilvimigraatioon. Passionate Support -ylläpitopalvelumme varmistaa palveluidesi jatkuvan saatavuuden 24/7. Näin luomme lähtötason modernisaatiolle ja varmistamme pilven tuomien etujen hyödyntämisen parhaalla tavalla. 

Palvelumme:

Lisää inspiraatiota

Miksi firmasi pilveä kannattaa alati modernisoida?

Kun yrityksesi kerran menee isosti pilveen, voit hetken juhlistaa. Sitten pitää jälleen kääriä hihat, ja pitää ne käärittyinä. Miksi näin? Siksi, koska pilvipalveluiden hyödyt jäävät laihoiksi, jos jäät lepäilemään.

Pilven modernisointi on sijoitus

Hankintapäätöksen tekijä yleensä olettaa, että hankinta kannattaa tehdä. Sama odotusarvo koskee pilvipalveluita. Me väitämme, että pilvi ja erityisesti sen jatkuva kehittäminen kannattaa. Mistä pilven arvo muodostuu – ja miten arvon voi maksimoida?

Pilvestä supervoimat

Luovuuden taikajuomapata, innovaatioiden legopalikkaämpäri. Tätä pilvi tarkoittaa yrityksen innovaatiokyvykkyyden näkökulmasta. Juuri pilvi on se tekijä, joka mahdollistaa paljon puhutun kokeilukulttuurin kustannustehokkaasti. Miksi näin on, ja mitä uutta pilvessä saa aikaan?

Resilienssi toteutuu parhaiten modernissa pilviympäristössä

Pilvisiirtymää markkinoidaan kustannussäästöillä, päästöjen pienenemisellä, innovaatiokyvykkyydellä sekä resilienssillä. Nämä hyödyt ovat täysin mahdollisia, mutta ne eivät realisoidu pelkästään siirtymällä konesalista pilviympäristöön.

Pilvellä suurempi hiilikädenjälki

Mitä enemmän yritys käyttää pilvipalveluja ja luopuu perinteisistä konesaleista, sitä isomman ilmastoteon se tekee. Tämän voi todentaa monin tavoin. Ostopäätösten tekijät suosivat yrityksiä, jotka osoittavat kantavansa ilmastovastuuta. Tulevaisuudessa sovellukset voivat saada oman ympäristömerkkinsä.

Ota yhteyttä
Jani Koivulainen
Head of Offering, Principal Consultant, Knowit Solutions Oy
Ota yhteyttä
Ota yhteyttä

Alkuun