Kestävä kehitys

Knowitin rooli johtavana digitalisaation konsultointiyrityksenä kasvaa entisestään kestävän kehityksen tärkeyden näkökulmasta. Tässä osiossa kerromme, miten osallistumme kestävän maailman edistämiseen ja inhimillisen yhteiskunnan rakentamiseen.

Visio, strategia ja kestävän kehityksen tavoitteet

Yleiset kestävän kehityksen tavoitteet tarkoittavat, että Knowit työskentelee yhdessä asiakkaiden ja kumppanien kanssa edistääkseen aktiivisesti YK:n Agenda 2030 -ohjelmaa ja yhteiskunnan kehitystä, keskittyen erityisesti positiivisiin ympäristö- ja ilmastovaikutuksiin sekä kasvavaan osallisuuteen. 

Kestävän kehityksen raportointimme perustuu neljään pilariin

Knowitilla on kunnianhimoiset tavoitteet kaikilla kestävän kehityksen osa-alueilla. Vuoden 2021 aikana Knowit liittyi Exponential Roadmap Initiative -hankkeen kumppaniksi. Hankkeen 1,5 °C:n Business Playbook kehys toimii käytännön ohjenuorana kaikenkokoisille yrityksille, jotka haluavat aktiivisesti myötävaikuttaa 1,5 asteen tavoitteen saavuttamiseen. Knowit käyttää neljää kehyksen pilaria yrityksen negatiivisten ja positiivisten ilmastovaikutusten raportoinnin lisäksi kaikkien sen kestävän kehityksen hankkeiden raportointiin. 

Pilari 1 | Tulevaisuuden yrityksen polku

Lue lisää kestävän kehityksen tavoitteistamme, tuloksistamme ja toimpiteistä.

Pilari 2 | Tulevaisuuden toimitusketjun polku

Tavoitteemme on maksimoida positiiviset vaikutukset Knowitin toimitusketjussa ja vähentää negatiivisia vaikutuksia toimittajien ja alihankkijoiden kanssa, jotka jakavat kanssamme samat arvot. Lue lisää toimenpiteistämme, tavoitteistamme ja edistyksestämme. 

Pilari 3 | Tulevaisuuden liiketoiminnan polku

Innovaation ja digitalisaation asiantuntijuutemme avulla autamme sekä asiakkaitamme että yhteiskuntaa merkittävässä mittakaavassa kehittämään kestäviä ja fiksuja ratkaisuja esimerkiksi ilmastoon, energiaan, ympäristöön ja kybertuvallisuuteen liittyvien haasteiden ratkaisemiseksi. 

Pilari 4 | Tulevaisuuden yhteiskunnan polku

Kumppaneidemme avulla voimme yhteistyössä edistää YK:n 17 kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista ja kymmentä periaatetta, jotka on yhdistetty ihmisoikeuksien kansainväliseen yleissopimukseen, työlakiin, ympäristöön ja taisteluun korruptiota vastaan.

We are makers of a sustainable future

With our digital solutions and together with customers and partners, we enable the development of society as a whole. Our sustainability work is gathered in the annual report. Here you will find in-depth information about how we work for a healthy workplace, increased gender equality, less carbon dioxide emissions - and much more. You can also contact us with your sustainability questions.

Alkuun