Skip to main content
To the homepage of Knowit

ARTIKKELI

Meet the team – mitä tekee Product Owner?

Tuoteomistajalla on suuret saappaat ja asiakkuuksissa usein myös monta nimeä. Mutta mitä tuoteomistajuuden asiantuntija oikeasti tekee tai voi asiakkaalle mahdollistaa? Tutustu Knowitin PO-tiimiin ja heidän tekemiseensä erilaisissa projekteissa.

Eero Moilanen: “Tuoteomistajalle kuuluu tuotteen koko elinkaari” 

Knowitilla tittelillä Senior Quality Consultant kulkevan Eero Moilasen asiakkuudessa on tehty ketterä muutos ja projektipäällikön roolit on korvattu tuoteomistaja-rooleilla. Ketterä muutos voi vaikuttaa positiivisesti asiakaskokemukseen, tuotteiden laatuun ja toimitusaikaan. Lisäksi sillä on vaikutus innovaatiokyvykkyyteen ja liiketoiminnan tehokkuuteen pitkällä aikavälillä. 

Asiakkuudessa pääasiana on hallita sidosryhmiä ja varmistaa työtilaa kehittäjille parhaan mahdollisen lopputuotteen varmistamiseksi. Eero näkee tuoteomistajan työnkuvan osuvaksi modernissa ohjelmistokehityksessä.   

"Joissain yrityksissä PO-rooli varataan omalle henkilökunnalle. Tällöin PO on erityisesti asiantuntija firman tuotteista, asiakkaista ja toimintatavoista, mutta ei välttämättä tuoteomistamisen asiantuntija. Etenkin silloin on iso etu, että tiimiin saadaan PO-konsultti, joka voi toimia PO:n tukena jossakin toisessa roolissa, kuten Business analystina, Solution analystina, prosessiomistajana tai scrum masterina. Tällöin ulkoinen PO tukee ja valmentaa tiimin nimettyä PO:ta ja tiimiä. Myös ulkoisen tuoteomistamisen asiantuntijan ymmärrys tuotteen asiakkaista, markkinasta ja toimintatavoista kehittyy nopeasti, joten tuloksellinen yhteistyö on varmaa."

Johanna Lee-Koukkunen: “Me tulemme auttamaan asiakasta” 

Knowitin Senior Consultant Johanna Lee-Koukkusen asiakas haki valtavaan järjestelmäuudistusprojektiin ratkaisuanalyytikkoa tuoteomistajan tueksi vastaamaan oman aihealueensa sovellus- ja prosessikehityksestä.  

Roolia täyttäessään asiakas peräänkuulutti ominaisuuksia, jotka ovat PO:llekin tärkeitä: kykyä ottaa vastuuta ja ratkaista ongelmia, hahmottaa syy-seuraus-suhteita, priorisoida sekä kykyä oppia ja omaksua nopeasti. Lisäksi tarvitaan asiantuntevuutta ja sidosryhmäyhteistyön osaamista. Roolin nopeasta haltuunotosta ja tulosten tuottamisesta onkin tullut kiitosta.  

"Näen, että PO-osaaminen antaa laajasti kyvykkyyksiä, joita voi käyttää hyödyksi erilaisissa kehitys- ja uudistusprojekteissa. Työmme keskiössä on asiakas. Emme yritä tarjota valmista ratkaisua vaan perehdymme asiakkaan tilanteeseen. Meiltä löytyy työkalusalkku ja monenlaista kompetenssia asiakkaan auttamiseen." 

Johanna näkee tuoteomistajan tärkeänä ominaisuutena erilaisuuden kunnioittamisen. Myös pinnan alla olevaa erilaisuutta pitää osata käyttää voimavarana ja kaikkien näkemyksiä kuunnella. Knowitin vahva arvo työn tekemisestä omana itsenään hyödyttää myös asiakkaita.  

"Me tiimissä uskalletaan puhua asioista ja myös olla eri mieltä. Omat mielipiteet voi tuoda rohkeasti esille. Asioista käydään hyvä keskustelu ja sitä kautta löydetään parhaat ratkaisut", Johanna summaa. 

Tiimin esihenkilö, Agile Coach & Competence Lead Teemu Tapanainen komppaa Johannan näkemystä tiimin tuesta: 

"Kestävä työelämä on Knowitilla tärkeä teema ja haluammme, että se näkyy päivittäisessä tekemisessämme. Ketään ei jätetä yksin. Kun konsultti menee asiakkuuteen, taustalla on oltava tiimin tuki. "

Meet the PO team Eero, Johanna, Päivi and Yasmin

Päivi Adamczak: “Päätehtäväni on kysyä” 

Knowitin Senior Consultant Päivi Adamczak työskentelee isossa hankkeessa prosessiomistajan apuna työstäen leania prosessikehittämistä ja prosessijohtamista. Työhön kuuluu paljon yhteistyötä designin ja arkkitehtuurin kanssa.  

"Vaikka tällä hetkellä en ole PO-tehtävässä, autan eri tarpeiden yhteen liimaamisessa ja prosessien järjestelemisessä niin, että PO:nkin työ helpottuu. Knowitin PO-osaajien avulla asiakas saa nopeasti asioita jäsenneltyä, että päästään liikkeelle. Koska PO:n päätehtävä on kysyä oikeita kysymyksiä, ei niiden kysymiseen ole kynnystä." 

Usein joku asiakkaan ongelma onkin ollut jo lähellä ratkaisua, mutta omin voimin ei isoa kokonaisuutta ole saatu hahmotettua, tai asioita ei ole saatu järjestykseen niin, että työssä päästäisiin eteenpäin. Teemu on tyytyväinen tiiminsä jäsenten yhtenäiseen pohja-ajatteluun. 

"Ketterään ajatteluun ja toimintaympäristöön kuuluu omistajuuden ottaminen roolista riippumatta. Meidän ihmiset pystyy hyppäämään erilaisiin yrityksiin ja meillä on taustalla yhteisö, jossa on tietynlainen yhtenäinen omistajuusajattelu." 

Yasmin Kokkonen: “Olen sidosryhmien välillä toimiva tulkki” 

Yasmin Kokkonen on työskennellyt seitsemän vuotta tuoteomistajan ja projektipäällikön tehtävissä. Knowitilla Senior Consultant -tittelillä työskentelevän Yasminin mukaan on organisaatiosta kiinni, millä nimellä tuoteomistajan tai projektipäällikön roolia kutsutaan. Tittelistä riippumatta Yasmin kertoo rakastavansa työtään: 

"Tiimissämme me kaikki haluamme aidosti tehdä tätä ja olemme täysillä mukana. Knowit valitsee meille sellaiset työtehtävät, joihin voimme ja haluamme sitoutua 100-prosenttisesti. Saamme myös asiakkailta palautetta, että olemme selvästi heittäytyneet koko sydämellä mukaan tekemiseen." 

Yasmin kuvailee, että Knowitin asiantuntijat mukautuvat asiakkaan tarpeisiin. Ensin kuunnellaan ja keskustellaan, sitten toteutetaan yhdessä. Asiakkaalla ei tarvitse olla valmiita ratkaisuja, eikä Knowitin asiantuntijankaan tehtävänä ole julistaa ainoaa oikeaa tapaa toimia. Yasmin kokee myös olevansa sidosryhmien välillä toimiva tulkki.  

"Eri rooleissa olevia ihmisiä tulee osata tulkita eri tavoin. Tulee ymmärtää kaikki näkökulmat ja löytää yhteiset ratkaisut. PO:n tehtävänä onkin pystyä ymmärtämään kaikkia osapuolia." 

Usein asiakkaan ongelmaksi selviää jokin ympäristöstä puuttunut linkki, johon Knowitin osaaja on ollut ratkaisu. Ketterän kehittämisenkin näkökulmasta tuoteomistajan tehtävä on olla risteävä piste. 

Knowit Product Owner Team

Henri Grönblom

Head of Offering, Principal Consultant

Knowit Solutions Oy