Skip to main content
To the homepage of Knowit

ARTIKKELI

Asiantunteva tuoteomistaja tuottaa arvoa liiketoiminnalle ensimmäisestä päivästä lähtien

Knowitin tuoteomistajatiimi tarjoaa asiakkailleen näkemyksellistä tuotekehitystä, jolla varmistetaan tavoitteita ja loppukäyttäjää palveleva digitaalinen tuote tai palvelu. Työtä tehdään suurella sydämellä ja halusta onnistua yhdessä asiakkaiden kanssa, mikä näkyy saadussa asiakaspalautteessa. Tässä artikkelissa voit tutustua tuoteomistajiemme ajatteluun ja asiakkaidemme kokemuksiin heidän kanssaan työskentelystä.

Asiantunteva tuoteomistaja

Tuoteomistaja on avainrooli, jolla on merkittävä̈ vaikutus organisaation kannattavuuteen, tulokseen ja arvontuottoon laadukkaan lopputuotteen kautta. Arkikielessä PO:na tunnettu Product Owner johtaa tuotetta ja tuotteen kehitystä palvellen tiimiläisiä ja muita sidosryhmiä, kuten tuotteen loppukäyttäjiä tai asiakkaita. 

Knowitin PO-tiimi tarjoaa asiakkaille tuoteomistajuuteen liittyviä palveluita, esimerkiksi tuoteomistajan sijaistamisen, PO-tekemisen käynnistämisen, sekä koulutusten ja valmennusten muodossa. PO-tiimin osaaminen perustuu kattavaan kokemukseen projektijohtamisesta, prosessi- ja tuotekehityksestä, leanista ja ketteristä työtavoista. Lisäksi osaamista on yhtenäistetty tuoteomistajasertifikaattien ja DASA Devops Agile Skills Associationin koulutusportfolion avulla, jota Knowit myös kouluttaa. 

Voima löytyy tiimistä 

Knowitin PO-tiimin erityisyys liittyy ihmisiin – niin persooniin, näkemyksiin kuin tiimimalliinkin. Yksittäisen asiantuntijan taustalla on koko verkoston tuki, jonka avulla mahdollistetaan entistä laajempi näkökulma ja laadukkaampi lopputulos kehittämisen eri vaiheisiin. Tiimi on kehittänyt oman tekemisen mallin, joka pohjautuu tuoteomistamisen asiantuntijan tarkistuslistan. Sen avulla yhteistyötä voidaan tehostaa, tiimin sitoutumista parantaa ja asiakkaan tarpeisiin parhaiten vastaava tuote viedä nopeammin markkinoille. 

"Knowitin konseptin avulla asiakkaalle voidaan tuottaa arvoa ensimmäisestä päivästä lähtien. Tuotekehitys-organisaatioissa yleinen haaste on, että tehdään paljon mutta mitään ei saada valmiiksi. Vaikka yksilöt ovat taitavia ja motivoituneita, tiimin onnistumisen kannalta yhteispeli on se mikä ratkaisee. Tällaisessa tilanteessa pystyn huomaamaan ongelmat hyvin nopeasti ja tiedän lääkkeet, millä ratkaisua voidaan lähteä työstämään välittömästi", kertoo Knowitin PO-tiimissä työskentelevä Eero Moilanen. 

Tiimin esihenkilö ja Agile Coach Teemu Tapanainen on erittäin tyytyväinen yhteisen tekemisen malliin, jonka tiimi on kehittänyt vaativan konsulttityön ja asiakasarvon tuottamisen tueksi. 

"Olemme paljon lähempänä asiakasta, kun konsultit itse kehittävät työkalupakkiaan. Kokemuksia asiakkuuksissa törmäytetään aktiivisesti ja sen myötä kehitetään eri konteksteihin sopivia työkaluja ja ajattelumalleja. Sopivan generalistit osaajamme pystyvät joustavasti hyppäämään erilaisiin asiakkuuksiin alasta riippumatta ja auttamaan erilaisissa tilanteissa. Tämä ominaisuus tulee hyödylliseksi erityisesti silloin, kun asiakkaalla ei ole mahdollisuutta panostaa konsultin perehdyttämiseen samalla tavoin kuin omien työntekijöidensä kohdalla." 

Tuotettu arvo huomataan asiakkuuksissa: “Kiitos, että olit eri mieltä”  

Knowitin perusarvoihin kuuluu halu olla lähellä asiakasta ja työntekijöitä. Tämä toteutuu tiimissä erinomaisesti, eikä tiimin tekemä työ jää asiakkuuksissa huomaamatta. Siitä kertoo erityisesti asiakkailta tuleva palaute, jossa kehutaan tiimiläisten osaamista ja asennetta.  

Kiitosta tiimi saa erityisesti hyvästä yhteistyöstä ja asiantuntevasta, toimintaa kehittävästä haastamisesta. Rautaisen osaamisen lisäksi asiakkaat kiittävät ihmisläheisestä ja välittävästä otteesta – kasvun asenne, persoonallisuus ja inspiroiva tekemisen tapa tekevät yhteistyöstä paitsi tuloksellista, myös hyvällä fiiliksellä sujuvaa.