Skip to main content
To the homepage of Knowit

ARTIKKELI

Aktiivinen osaamisen kehittäminen tuo parhaat ratkaisut asiakkaille

Itsensä kehittäminen on IT-alalla tärkeää niin yksilön ja yrityksen tasolla kuin asiakkaidenkin kannalta. Osaavat, uusimmat ratkaisut tuntevat asiantuntijat takaavat parhaan mahdollisen palvelun ja ratkaisut asiakkaille. Knowitilla osaamisen kehittäminen on koko organisaation yhteinen intohimo.

Aktiivinen osaamisen kehittäminen tuo parhaat ratkaisut asiakkaille

Osaava asiantuntija ratkoo ongelmia proaktiivisesti

Hankkiessaan ulkoisen konsultin asiakas haluaa ulkopuolista osaamista tai näkemystä, jotain sellaista, mitä asiakkaalta ei omasta talosta löydy. Asiakkaalla on oma ydinliiketoimintansa, johon keskittyä, kun taas IT-asiantuntijan tehtävä on seurata teknologian kehitystä ja tuoda näkemyksiä haasteiden ratkaisuun uuden teknologian avulla. Oletusarvona on, että IT-toimistolta ostettu ratkaisu on relevantti ja ajassa kiinni oleva. Sen edellytyksenä on, että tekijät ovat perillä teknologioiden kehityksestä. 

"Asiakas ei osta meiltä pelkkiä käsipareja vaan myös ongelmanratkaisua. Meidän täytyy osata myös proaktiivisesti nostaa tulevia ongelmia esiin, ennen kuin niistä tulee ongelmia", Knowitin Client Executive Jesse Hannonen kuvaa.

Knowitin työntekijöitä kannustetaan paitsi teknisen osaamisen, myös konsultointiosaamisen kehittämiseen. Asiakkaat saavat osaavilta tekijöiltä parhaita ratkaisuja, jotka on toteutettu viimeisimmillä ja parhailla keinoilla, laadukkaasti ja kestävästi. 

"Yksi tärkeä aspekti on ajantasainen tietoturva. Kun asiantuntijat seuraavat aikaansa ja omaa teknologiaansa, he tietävät ensimmäisten joukossa haavoittuvuudet ja version vanhenemiset. Uhat voidaan poistaa ennen kuin ne realisoituvat. Kehityksen kärjessä pysyvä ihminen ymmärtää myös ratkaisujen eettisen puolen ja vaarat, esimerkiksi tekoälyn kohdalla. Lisäksi osaavat tekijät tuottavat tehokkaampia ratkaisuja, joissa hyödynnetään olemassa olevia työkaluja. Ylipäätään intohimoisesti työhönsä suhtautuvat ihmiset, jotka pääsevät käyttämään mieluisia uusia teknologioita, tekevät parempaa lopputulosta", Vice President of Delivery Operations Niina Känsälä tietää. 

Osaamisen kehittäminen on keskeinen osa asiakaslähtöistä palvelua

Uuden oppiminen on Knowitilla koko organisaation yhteinen intohimo. Osaamisesta ja sen kehittämisestä ollaan ylpeitä, ja talosta löytyy runsaasti sellaisiakin henkilöitä, jotka haluavat tietää kaiken jostain tietystä teknologiasta ja olla sen todellisia guruja. Uuden opiskelu kuuluu kuitenkin kaikille ja ylläpitää intoa päivittäiseen työhön.

"Knowitilla oppiminen ei ole määrämuotoista ja pakotettua vaan lähtee asiantuntijan omasta halusta tehdä ajanmukaisilla välineillä ja aina entistä paremmin. Kun löytää jutun, josta innostuu, sen opiskeluun voi käyttää aikaa", Niina Känsälä kertoo.

Uusia teknologioita ei todellakaan tarvitse opetella yksin. Kun jotain uutta julkaistaan, niihin liittyviä sisältöjä jaetaan välittömästi Knowitin sisällä. Teknologioiden ympärillä järjestetään esimerkiksi aamiaistapahtumia, joissa jaetaan tietoa uusista ominaisuuksista ja käydään läpi asiakkaille tehtyjä ratkaisuja. Laajemmissa killoissa saman pöydän ääressä istuu ihmisiä, jotka ratkaisevat asiakkaiden tarpeita useilla eri teknologioilla. Samalla syntyy ymmärrys kollegoiden osaamisesta. 

Asiakastiimiin koostetaan tarvittavat osaamiset, mutta tekemisen taustalla on koko Knowitin osaaminen. Neuvoa voi aina kysyä teknologialiidiltä tai naapuritiimiltä, ja niistä saadaan myös proaktiivisia avauksia parhaisiin toimintatapoihin.

"Konsulttitalon suola on, että voidaan käydä keskustelua talon sisällä. Vaikka oma osaaminen jonkin verran keskittyykin, ei koskaan pidä lukittautua yksinomaan tietyn toimittajan tarjoamiin mahdollisuuksiin", Data Engineer & Azure Data Competence Lead Tero Tuominen sanoo.

Knowitilla on verrattain paljon omia tapahtumia tiedon jakamiseen, ja sitä pyritään myös yrityksenä tietoisesti mahdollistamaan yhä enemmän.

"Esimerkiksi datan ympärillä meillä on teknologialähtöisiä pienryhmiä, klubeja, joita competence leadit vetää. Olemme myös aloitelleet kiltatoimintaa. Ne ovat enemmän asiasisältöisiä. Esimerkiksi Tableaun konsultit osallistuvat analytiikkakillan tekemisiin. Niissä käydään läpi parhaita käytäntöjä, asiakascaseja ja asiakasratkaisuja sekä ongelmanratkaisutapoja, ja ajankohtaisia aiheita esimerkiksi tuotteiden ja niiden kilpailijoiden kehittymisestä", People Lead Tapani Paajoki kertoo.

Paulig arvostaa osaamista ja proaktiivisuutta

Opiskelun ja tiedon jakamisen lisäksi osaaminen karttuu tietenkin työtä tehdessä. Monet konsultit työskentelevät useammissa asiakkuuksissa ja samalla tietysti useammissa tiimeissä.

"Itsensä kehittäminen ja kehittyminen tulee 70 % työssä oppimisesta ja 20 % kollegoilta, joka on aika tiiviisti leivottu tekemiseen. 10 % tulee siitä, että konkreettisesti opiskelee uutta", Niina Känsälä sanoo.

Knowitlaisten kova osaamistaso saa kiitosta myös asiakkailta. Yksi tyytyväisistä asiakkaista on Paulig, jolle on tehty monenlaista pilvitransformaatiosta intranettiin. Knowit työskentelee Pauligilla erityisesti Azure-ympäristön parissa tehden jatkuvaa pienkehittämistä. Knowit myös jakaa osaamistaan kouluttaen pauliglaisia relevanteista aiheista, viimeksi otsikolla “Azure-pilviympäristön käyttö Pauligilla”.

"Kannustan myös tiimiläisiä pyrkimään ehdottamaan proaktiivisesti hyödyllisiä toimia. Kun ratkottavia asioita tulee vastaan, mietitään opetteleeko joku tiimistä tekemään sen vai otetaanko osaamista muualta Knowitilta", Jesse Hannonen kertoo.

Pauligin Head of IT, Infrastructure & End User Computing Niko Essen kiittelee knowitlaisten motivaatiota ja proaktiivisuutta asioihin tarttumisessa. Myös esimerkiksi vanhempainvapaista johtuvat henkilöstövaihdokset on hoidettu ilman osaamistason tippumista. 

"Suurin etu meille yhteistyöstä Knowitin kanssa on heidän korkea osaamistasonsa. Knowitin kautta saadaan joustavasti laajennettua meidän omaa asiantuntijuuttamme tarpeen mukaan. Jo heidän ensimmäisen tason tukihenkilöt ovat alan asiantuntijoita ja useimmiten ongelmat ratkeavat heti heidän käsissään. Knowit myös aktiivisesti pyrkii tuomaan uusia näkökulmia ja ehdotuksia tekemiseen, mitä arvostan suuresti", Niko Essen sanoo.

Jussi Siuro

Client Executive

Knowit Solutions