Skip to main content
To the homepage of Knowit

REFERENSSI

ORION

Orion – Suomalaisen instituution globaali käyntikortti

BIOTIETEET JA LÄÄKETIEDE

Uudella sivustolla Orion haluaa tukea brändinsä kehitystä ja kertoa Orionista innovatiivisena ja vastuullisena yrityksenä. Sivuston ulkoasun ja sisällön suunnittelua viitoitti Orionin arvot, osaaminen ja ihmisläheisyys.

Uudistuksen lähtökohdat

Orion on monelle suomalaiselle tuttu yritys. Yhtiö on yksi arvostetuimmista brändeistä koko maassa ja halutuimmista työpaikoista alallaan. Toisaalta – kansainvälisten markkinoiden ja yhteistyön merkitys yrityksen kasvussa on entistä suuremmassa roolissa. Ja siinä missä Orion Suomessa on lähes instituution asemassa, kansainvälisten lääkejättien kanssa kilpaillessa näkymä on hyvin toisenlainen.

Yhtiön verkkosivut toimivat globaalina käyntikorttina tärkeimmille sidosryhmille, kuten sijoittajille, kuluttajille, työnhakijoille sekä yhteistyökumppaneille. Sivuston päätavoitteena on rakentaa brändi- ja työnantajamielikuvaa, välittää tietoa sekä tuoda esiin Orionin innovatiivisuutta ja vastuullisuutta yrityksenä.

"Vanha Orion.fi-sivusto oli yksinkertaisesti tullut tiensä päähän. Sivustouudistuksella haettiin ennen kaikkea sisältöjen, rakenteen ja visuaalisuuden muutosta sekä toiminnallisuuksien tarkastelua."


viestintäpäällikkö Mari Lautsuo

Orion

Sivustolle oli vuosien varrella muodostunut paljon kerrostumia, kun sivuja on päivitetty ja osioita lisätty. Samalla sivuston ulkoasu oli menettänyt yhtenäisen ilmeensä. Sivusto koettiin myös organisaatiolähtöiseksi, eikä keskeisten sidosryhmien tarpeita ollut otettu riittävästi huomioon. Orion panostaa korkealuokkaiseen sisällöntuotantoon, mutta vanhaa sivustoa ei ollut optimoitu palvelemaan sisältöjen löydettävyyttä ja markkinointia.


Uusi konsepti huomioi niin sisäiset kuin ulkoiset kohderyhmät

Sivustouudistus alkoi syksyllä 2021 konseptointivaiheella, jonka tavoitteena oli kirkastaa verkkopalvelun roolia ja tavoitteita, parantaa ymmärrystä kohderyhmien tarpeista sekä suunnitella saumattomat ja kohderyhmien tarpeita palvelevat käyttöliittymä ja käyttökokemus. Sivustolle haluttiin määritellä uusi konsepti, joka palvelisi niin liiketoiminnan tavoitteita, kuin käyttökokemusta ja viestinnällisiä tavoitteita.

Konseptia työstettiin työpajoissa Orionin eri yksiköiden kanssa huomioiden näiden keskeisimmät strategiset tavoitteet ja halutut kohderyhmät. Myös kohderyhmien kanssa tehtiin laadullisia haastatteluja, joiden avulla kerättiin arvokasta ymmärrystä siitä, miten ja mitä tietoa sivustolta haetaan ja millaisissa asioissa Orion voi kohderyhmiään merkityksellisellä tavalla palvella.

Sivuston uusi visuaalinen ilme kumpusi myös näistä monista keskusteluista, joissa pureuduttiin Orioniin yrityksenä, sen rikkaaseen historiaan ja raudanlujaan erikoisosaamiseen innovatiivisen lääkekehityksen ja tutkimustyön saralla.

Uusi ulkoasu kulki työnimellä ”Mikrobit”, joka onnistuneesti kunnioittaa yhtiön innovatiivisuutta ja viestii luotettavuudesta, mutta ottaa samalla pienen irtioton lääkealan paikoin hyvinkin konservatiiviseen ja geneeriseen muotokieleen. Visuaalisen konseptin koettiin kuvaavan erinomaisesti Orionin huippuluokan tutkimusta ja kehitystyötä. Siinä on myös potentiaalia muovautua monenlaisiin yrityksen visuaalisiin tarpeisiin.

"Mikrobit tarinallistavat ajatuksia orgaanisuudesta, elämän synnystä ja selviytymisestä ääriolosuhteissa – sekä ilmentävät yhteyksiä tutkijan työhön", kertoo Knowit Experiencen Senior designer Marjukka Savolainen luovasta prosessista visuaalisen konseptin taustalla.


Kuvitukset sivustolle loi Vesa Vuorio.


Huolellinen konseptointi pohjusti sujuvan toteutuksen

Uusi sivusto toteutettiin Optimizely Content Cloud 12 -alustalla. Optimizely-tuotteen uudistunut versio tarjoaa aiempaa merkittävästi nopeamman käyttökokemuksen sekä loppukäyttäjille että ylläpitäjille.

"Uskon, että se tuottaa ihan oikeasti konkreettista säästöä, kun sivuston ylläpitämiseen ei joudu käyttämään enää niin paljon aikaa – puhumattakaan miellyttävästä kokemuksesta sivuja päivittäessä", Knowitin projektipäällikkönä toiminut Business Unit Lead Sara Sällsten

Vaikka Optimizelyn uusi 12-versio on verrattaen tuore, Knowitin laajasta pohjoismaisesta osaajien verkostosta löytyi paikallisemme tiimillemme tukea kehittäjistä, jotka olivat ehtineet jo syvällisesti tutustua uuteen palveluun ja näin toteutus päästiin viemään läpi vaivoitta.

Huolellisesti ja perusteellisesti tehty konseptointivaihe tarkoitti myös, että toteutus pystyttiin aloittamaan sujuvasti.

"Hyvin tehty konseptointiprojekti taustalla toi sen, että oli hirveän helppo ohjata ja ymmärtää projektia sekä asiakkaan että meidän toteutustiimimme päässä", kiittelee Sällsten.

Sivuston uusista ominaisuuksista Sällsten nostaa esille erityisesti uutishuoneen, johon jo konseptointivaiheessa haluttiin panostaa. Nyt ajankohtaiset sisällöt ovat helposti löydettävissä ja selailtavissa jokaisen loppukäyttäjän omien kiinnostuksenkohteiden mukaisesti.

Ennen kuin varsinaiseen toteutukseen lähdettiin, käytiin vielä läpi määrittelyt ja layoutit tarkemmalla tasolla yhdessä asiakkaan kanssa.

"Sen jälkeen toteutustyö oli hirveän suoraviivaista. Ketterässä kehityksessä määritellyt speksit voivat muuttua, mutta tässä sille ei ollut käytännössä tarvetta, kun pohjatyö oli tehty niin hyvin."

Orion harmaa kuvituskuva

Uusi sivusto vastaa myös tulevaisuuden tarpeisiin

Orionin uusi sivusto on muuntautumis- ja laajentumiskykyinen. Teknisesti sivusto toteutettiin siten, että pohjaa voidaan hyödyntää laajasti myös tulevaisuudessa syntyviin uusiin tarpeisiin.
 

Optimizely DXP hosting antaa suurelle organisaatiolla myös mahdollisuuden tuoda samaan instanssiin useampia sivustoja, mikä mahdollistaa sivustojen keskitetyn hallinnan ja tuo parempaa elinkaarenhallintaa verkkopalveluille.

Lautsuo on lopputulokseen erittäin tyytyväinen.

"Uusi sivusto onnistui kohderyhmien motiivien ja tavoitteiden ymmärtämisessä loistavasti. Se on selkeä ja toimiva, ja tukee brändimielikuvaamme innovatiivisena yrityksenä, jossa työskentelee huippuosaajia. Kiitos upeasta työstä Knowit Experiencelle ja kaikille projektiin osallistuneille."

Yhteistyö Knowitin ja Orionin välillä jatkuu tiiviinä jatkokehityksen muodossa. Sivustoa kehitetään vahvasti käyttäjädatan pohjalta. Lisäksi uudistusprojektin aikana tunnistettiin jo tarpeita lisäominaisuuksille, joita lähdetään kehittämään sivustolle. Orion suunnittelee seuraavaksi myös tytäryhtiöiden sivustojen uudistamista konsernisivuston ilmeen mukaiseksi.

Tutustu sivustoon!

 

Orion verkkosivun esimerkkikuva

Sara Sällsten

Business Unit Director

Knowit Experience