Skip to main content
To the homepage of Knowit

REFERENSSI

ASUNTOSÄÄTIÖ

Asuntosäätiö – Sopivan asunnon löytäminen ja hakeminen helpoksi

KIINTEISTÖALA

Asuntosäätiö on yksi suurimmista kotimaisista asuinkiinteistöjen omistajista Suomessa. Verkkopalvelun uudistuksen keskiössä oli responsiivinen ja sulava käyttökokemus aina sopivan asunnon hausta hakemuksen lähetykseen asti.

Onnella on osoite

Asuntosäätiö tarjoaa noin 18 000 kotia eri puolilla Suomea, yhteensä yli 30 paikkakunnalla. Asuntosäätiön asunnoissa asuu noin 35 000 asukasta. Suurin osa asunnoista on asumisoikeusasuntoja, mutta tarjolla on myös vuokra- ja omistusasuntoja.  
 
Asuntosäätiö on voittoa tavoittelematon toimija, ja toiminnasta saadut varat käytetään kiinteistöjen kehittämiseen ja uuden asuntokannan rakennuttamiseen. Nykyisellään Asuntosäätiö käynnistää vuosittain noin 400 uuden asunnon tuotannon. 
 
Verkkosivuston uudistusprojektissa esivalmistelun ja kilpailutuksen hoiti konsulttitoimisto North Patrol, jolla on paljon kokemusta isojen verkkosivustoprojektien kilpailutuksista. North Patrolin laatiman kilpailutuksen perusteella Knowit Experience valikoitui toteutusprojektin kumppaniksi.

Asuntosäätiön etusivu

Uudistuksen tavoitteet ja kohderyhmät

Uudistuksen julkaisujärjestelmäksi valikoitui WordPress North Patrolin avustuksella. Myös WordPressin merkittävä markkinaosuus helpotti päätöksen tekoa. 

Uudistuksessa yksi keskeisimpiä tavoitteita oli asiakaskokemuksen parantaminen. Vanhan sivuston käyttökokemus ei ollut toivotulla tasolla, mikä osaltaan aiheutti Asuntosäätiön asiakaspalvelulle ylimääräistä työtä. Asuntojen selailun toivottiin olevan helppoa ja asuntoja koskevan tiedon etsiminen sekä asuntohakemuksen lähettäminen mahdollisimman vaivatonta. Myös verkkopalvelun mobiilikäytön helppous nähtiin yhtenä projektin tärkeimmistä tavoitteista.  

Palvelun tärkeimmät kohderyhmät ovat asuntoa etsivät henkilöt sekä jo Asuntosäätiön asunnoissa asuvat asukkaat. Kummallakin ryhmällä on toisistaan poikkeavat tarpeet verkkosivuston suhteen.  

Palvelu on tärkeä myös Asuntosäätiön omille työntekijöille ja sitä käytetään paljon tiedonhakuun. Jos esimerkiksi asiakaspalvelussa pitää löytää tietyn asunnon pohjaratkaisu, onnistuu se helpoiten verkkosivuston kautta. 

Asuntosäätiön mobiilinäkymä

Toimiva haku ja asuntohakemus palvelun ytimessä

Suunnitteluvaiheessa erityistä huomiota kiinnitettiin asuntohakuun ja sen mahdollisimman helppoon ja intuitiiviseen toimintaan. Tehtävä ei ollut yksinkertainen, koska Asuntosäätiöllä on monipuolinen asuntotarjoama. Suurin osa asunnoista on asumisoikeusasuntoja, mutta näiden lisäksi tarjolla on vuokra- ja omistusasuntoja sekä tontteja ja liiketiloja. Jokaiseen näistä liittyi vielä omat erityistarpeet ja reunaehdot, jotka tuli ottaa toteutuksessa huomioon. 

Palvelun ulkoasu suunniteltiin Asuntosäätiön graafisen ohjeiston pohjalta. Ohjeisto ei kuitenkaan ottanut kantaa digitaalisiin palveluihin, joten projektin yhteydessä luotiin Asuntosäätiölle verkkoympäristöön soveltuva visuaalinen linja. 

Asiakaspolkuja selkeytettiin muun muassa tarjoamalla vierailijoille oikopolkuja esimerkiksi asumisoikeuden ja järjestysnumeron hakuun, jotka ovat kävijöille tärkeimpiä toimintoja asunnon saamiseksi. Aiempaan sivustoon verrattuna uudella sivustolla haluttiin myös kasvattaa toimituksellisen sisällön määrää merkittävästi, joten tämäkin huomioitiin suunnittelussa. 

Lisäksi projektin yhteydessä toteutettiin aiempaa kattavampi englannin kieliversio parantamaan ei-suomenkielisten asiakkaiden käyttäjäkokemusta. 

Asuntosäätiön asuntohakemus mobiilissa

Integraatiot ja räätälöinnit tehostavat sisältöjen hallintaa

Verkkosivuston ylläpitäjät hallitsevat sisältöä WordPressin Gutenberg-lohkoeditorilla, johon toteutettiin useita räätälöityjä lohkoja helpottamaan sisällöntuotantoa. Lohkoeditori tarjoaa modulaarisen tavan tuottaa ja taittaa eri tyyppisiä sivuja. 

Sivuston sisältöä on lajiteltu eri sisältötyyppeihin, joista osa, kuten tarjolla olevat asunnot tai tiedotteet, tuodaan sivustolle projektissa toteutetuilla integraatioilla. 

Asuntojen ja kohteiden tietoja hallitaan Visman Tampuuri-järjestelmässä. Koska järjestelmästä tuotavaa tietoa on erittäin paljon, päädyttiin tuontia varten rakentamaan täysin sivustosta erillinen integraatiopalvelu Laravel-ohjelmointikehyksellä. Integraatiopalvelun vastuulla on tietojen jäsentely omaan tietokantaansa sekä kohdekuvien tallennus objektipohjaiseen tiedostojärjestelmään. Asuntokatalogin kuvamassaa ei käsitellä WordPressissä lainkaan, vaan niitä näytetään sivustolla käyttämällä Cloudflaren kuvaoptimointipalvelua. 

Integraatiopalvelun ansiosta WordPress voi toimia vain sukkelana julkaisujärjestelmänä, eikä se kuormitu toistuvista tuontiprosesseista. Sivusto ja integraatiopalvelu keskustelevat keskenään rajapintojen ja webhook-herätteiden välityksellä. 

Sivuston keskiössä toimiva asuntohaku toteutettiin erillisenä React-applikaationa, joka tarjoaa hyvän käyttökokemuksen ja joustavan kehyksen jatkokehitystä varten. WordPressin oma tietokantarakenne voi olla välillä hidas, kun hakuja tehdään isoon tietomassaan useilla kriteereillä. Tämä haaste ratkaistiiin erillisellä, automaattisesti päivittyvällä hakuindeksillä. 

Asuntojen hakulomakkeet on toteutettu Gravity Forms -lisäosan päälle. Tämä tarjoaa yksinkertaisen tavan luoda lomakkeita ja rakentaa niihin liittyviä jälkikäsittelijöitä. Ratkaisua räätälöitiin monella tapaa, kuitenkin pitäen mielessä ylläpidettävyyden ja päivitettävyyden helppouden. Lomakkeiden toteutuksessa kiinnitettiin huomiota myös käyttäjien yksityisyyteen ja henkilötietojen huolelliseen poistamiseen. 

Projektin aikana työskentelyä hallinnoitiin Jiran avulla, josta myös Asuntosäätiö pystyi läpinäkyvästi seuraamaan tehtävien etenemistä. Kommunikointi tiimien välillä oli tiivistä koko projektin ajan, ja apuna olivat myös päivittäiset statuskokoukset.

Asuntosäätiön Kotionnellisuus sivu

Analytiikka ja asiakaspalaute viitoittavat jatkokehitystä

Uudistettu verkkopalvelu julkaistiin elokuussa 2022. Uusittu palvelu sai käyttäjiltä kiitosta nykyaikaisesta ja raikkaasta ilmeestään. Uudistuksen myötä verkkopalvelun markkinointiin panostettiin entistäkin enemmän, kuten sisältöartikkelien laajempaan jakamiseen somessa, sekä Asuntosäätiön Kotimaisema-asukasmedian sisällön julkaisemiseen verkossa.  

Uuden sivuston käyttöä on seurattu Google Analytics 4 ja Mouseflow analytiikkatyökalujen avulla, ja kävijämäärät uudella sivustolla kasvoivatkin huomattavasti vuoden 2023 aikana. Mouseflown tarjoamien heat mapien eli lämpökarttojen keräämää dataa on käytetty jatkokehityksen suunnittelussa hyväksi. 

Julkaisun jälkeen sivustoa on edelleen kehitetty entistä paremmaksi. Pidämme asiakkaan kanssa säännöllisesti kuukausikokoukset, joissa päätetään seuraavaksi työn alle otettavat jatkokehityskohteet ja työn edistymistä seurataan viikkokokouksissa. Projektin yhteydessä käyttöönotettu Jira on edelleen käytössä, ja tätä kautta Asuntosäätiö pystyy seuraamaan kehitystyön etenemistä tehtävittäin. 

Verkkopalvelun jatkokehityksen yksi tärkeimmistä tavoitteista on taata palvelun entistäkin parempi saavutettavuus. Säännöllisten saavutettavuustestauksien ohella kehityksessä otetaan huomioon myös asiakaspalvelun kautta saapunut käyttäjäpalaute. 

Uusiakin projekteja on jo tehty jatkokehityksen puitteissa. Yksi merkittävimmistä kokonaisuuksista oli asiakkuudenhallintajärjestelmän vaihto Salesforcen CRM-järjestelmään. Olemme tukeneet vaiheittaista järjestelmän vaihdosta yhteistyössä Salesforce-konsultointitalo Fluidon kanssa. 

Tutustu Asuntosäätiön uudistuneeseen verkkopalveluun tästä linkistä: www.asuntosaatio.fi

Susanna Salomaa

Business Unit Director

Knowit Experience