Vastaa muutoksiin ja viheliäisiin ongelmiin

Muuttuva maailma tuo eteemme entistä enemmän ympäristöllisiä, yhteiskunnallisia ja hallinnollisia haasteita, joihin ei ole valmiita ratkaisuja. Muutosmuotoilulla kehitämme organisaatiosi toimintaa digitaalisen ratkaisun ympärillä soveltamalla eri muotoilun keinoja.  

Suunnittelemme organisaatiollesi kestäviä ratkaisuja yllättävien tai suunniteltujen muutosten kohdatessa, viheliäisten ongelmien ratkaisemiseksi tai digitaalisen muutoksen kynnyksellä. Autamme organisaatiotasi työskentelemään menestyksekkäästi kohti näkyvää päämäärää ja kehittämään toimintaa kohderyhmiä ja sidosryhmiä palvelevaksi samalla, kun vaikutamme ympäröivän maailman haasteisiin positiivisella tavalla. 

Käännä muutos liiketoimintahyödyksi

Suuret, monimutkaiset ja viheliäiset ongelmat, kuten esimerkiksi laajat ympäristöongelmat tai ennakoimattomissa olevat yhteiskunnalliset muutokset kohtaavat meitä jatkuvasti. Organisaatiotasi koetteleva viheliäinen ongelma voi olla lähes mitä tahansa – esimerkiksi tietyn roolin työvoimapula, muuttuneiden olosuhteiden johdosta tunnistettu työskentelytavan kehitystarve tai muu ulkoisesta tapahtumasta johtuva muutos, jonka ratkaiseminen on vaikeaa tai mahdotonta ja joka vaatii organisaatioltasi mukautumista.

Viheliäisten ongelmien hahmottaminen auttaa riskien kartoittamisessa ja tulevaisuuteen varautumisessa. Näin organisaatiosi on valmiimpi muutokseen ja ketterämpi löytämään uusia ratkaisumalleja, kun niitä tarvitaan. Autamme paitsi ratkaisemaan ilmenevät haasteet digitaalisesti, myös kehittämään organisaatiosi toimintaa vielä paremmaksi esimerkiksi digitaalisen palvelukokemuksen osalta.

Löydä parhaat ratkaisut systeemisen ajattelun avulla

Muutosmuotoilun ytimessä toimiva systeeminen ajattelu antaa organisaatiollesi keinoja toimia jatkuvan muutoksen tilassa. Ongelman tai ratkaisun ajattelu uudesta näkökulmasta, osana laajempaa järjestelmää ja vaikutukset muihin toimijoihin ja ihmisiin huomioiden, on systeemisen ajattelun perusta. Kun asiat ja ilmiöt vaikutussuhteineen kuvataan muotoilun keinoin, on mahdollista arvioida miten ne vaikuttavat organisaatioosi, organisaatiosi kykyyn tuottaa digitaalisia palveluita ja näiden palveluiden tuottamaan palvelukokemukseen.  

Muutosmuotoilun tuottama digitaalinen ratkaisu voi olla esimerkiksi kaikille suomalaisille tarkoitettu julkinen palvelu. Suunnittelemme ratkaisumme aina organisaatiosi toiminnan, liiketoimintakumppanit ja ympäröivän yhteiskunnan huomioiden niin, että toteutettava muutos on mahdollisimman toimiva ja helppo kaikille osapuolille. 

Tee kestävää muutosta innovaatiolla

Digitaaliset innovaatiot eivät ole syntyessään valmiita hyödynnettäväksi ja saa aikaan muutosta, vaan niiden suunnittelussa tulee huomioida erilaisissa tehtävissä työskentelevät ihmiset, jotka ovat vuorovaikutuksessa digitaalisiin järjestelmiin eri näkökulmista. Jotta innovaatiosta voidaan luoda kestäviä ja tarpeellisia ratkaisuja tai palvelumalleja, tarvitaan muotoiluajattelua ja yhteissuunnittelua. Palvelumuotoilun menetelmillä muutoksen suunnittelu tapahtuu ihmislähtöisesti ja heidän tarpeensa, motivaationsa ja arvot tuntien. Sitoutamme organisaatiotasi muutokseen osallistamalla eri sidosryhmiä muutoksen suunnitteluun, jolloin luomme yhdessä ensimmäisen askeleen kohti uutta. 

Ota yhteyttä
Henri Grönblom
Head of Offering, Principal Consultant, Knowit Oy
Ota yhteyttä
Ota yhteyttä

Alkuun