Tarinoita ketterästä kehittämisestä julkishallinnossa

Ketterä kehittäminen on noussut lyhyessä ajassa julkishallinnon organisaatioissa yhdeksi tärkeimmistä kehitysalueista. Olemme haastatelleet kolmea julkishallinnon organisaatiota hiukan eri näkökulmista ja keränneet heidän kokemuksiaan ja oppeja ketterästä kehittämisestä. Lataa maksuton Ketterän kehittämisen opas.

Laadunvarmistusta, digitaalista palvelukehitystä ja robotiikkaa

Knowit on auttanut julkisia organisaatioita digitalisoitumaan Suomessa jo yli kymmenen vuoden ajan.

Tehostamme julkishallinnon hankkeita mm. ketterällä ohjelmistokehityksellä, Suomi.fi-palveluiden kehittämisellä, laadunvarmistuspalveluilla ja automatisoimme rutiinitöitä ohjelmistorobotiikalla. Rakennamme moderneja digitaalisia palveluita ja luomme prosesseihin läpinäkyvyyttä, sekä kehitämme kokonaisvaltaisesti organisaatioiden it-osaamista.

Suomi.fi liityntäpalvelin

Palveluarkkitehtuuri luo aivan uusia mahdollisuuksia julkisen hallinnon organisaatioille ja yrityksille. Suomi.fi-palveluiden avulla tieto sekä palvelut löydetään helpommin Palveluväylän kautta. Omia tietojärjestelmiä on mahdollista yksinkertaistaa, jolloin palveluista saadaan tehokkaampia, helppokäyttöisempiä ja ne luovat paremman käyttäjäkokemuksen.

Autamme sinut mukaan Palveluväylälle - ota yhteyttä.

Monipuoliset julkishallinnon sopimukset

Knowit on toteuttanut kymmeniä onnistuneita projekteja julkishallinnon organisaatioiden kanssa. Pisimmät palvelukumppanuutemme ovat kestäneet yli kymmenen vuotta. Tälläkin hetkellä kuulumme useisiin puitesopimuksiin, jotka helpottavat yhteistyötä julkisen sektorin kanssa.

Valtionhallinnolle voimme tarjota sovelluskehitys, ratkaisukehitys- ja testauspalveluitamme puitesopimuksien kautta.

Kuntatoimijat voivat hankkia ohjelmointi- integrointi ja testauspalvelujamme Kuntahankintojen puitesopimuksen kautta.

Palvelumuotoilu

Palvelumuotoilu on palvelujen innovointia, kehittämistä ja suunnittelua muotoilun menetelmin.​

Palvelumuotoilumme on tavoitteellista, kaikki organisaatiossa voivat seurata prosessin etenemistä ja tavoitteet, joihin tähdätään. Samoin kaikki palvelumuotoiluun osallistuvat voivat nähdä oman työnsä tuloksensa ja työn vaikuttavuuden

Muotoiluprosessin jokaisessa vaiheessa käytetään siihen sopivia menetelmiä, joilla varmistetaan prosessin eteneminen. Räätälöimme prosessin aina asiakkaan ja käsillä olevan tarpeen tai haasteen mukaan.

Menemällä lähelle käyttäjiä luodaan syvä ymmärrys heistä sekä rationaalisella että emotionaalisella tasolla. Palvelumuotoilu ennakoi myös käyttäjien tiedostamattomat tarpeet.

Etsitkö RPA-opasta? Tutustu pelikirjaan - lataa omasi

Ohjelmistorobotiikka (RPA) muuttaa muotoaan ja laajentuu vauhdilla kohti älykästä automaatiota. Tiedätkö, mitä on otettava huomioon matkalla RPA:sta älykkääseen automaatioon? 

Vastauksia saat lataamalla johdannon RPA-pelikirjaan!

Ota yhteyttä
Markus Mattinen
Client Executive, Knowit Solutions Oy
Ota yhteyttä
Ota yhteyttä

Alkuun