Digitaalinen transformaatio nopeuttaa muutoksiin vastaamista

Toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti ja menestyäkseen organisaatioilta edellytetään ennakointi- ja reagointikykyä. Ripeä innovointitahti ja ketterä kehittäminen ovat elinehto kilpailukyvyn säilyttämiselle. IT:n rooli organisaatioiden tukitoimintona on vanhentunut ja nykyisin sen roolin tulisi olla liiketoiminnan ytimessä, josta sen vaikutukset näkyvät läpi organisaation. 

Digitaalisten ratkaisujen avulla voidaan luoda uusia liiketoimintamalleja, tehostaa nykyistä toimintaa, sekä optimoida nykyisiä prosesseja ja järjestelmiä kustannussäästöjen tuottamiseksi. Teknologia ei kuitenkaan ole muutoksen ajuri, vaan mahdollistaja. 

Digitalisaation todellinen arvo syntyy niissä hetkissä, joissa asiakkaasi, työntekijäsi, kumppanisi ja sidosryhmäsi teknologiaa hyödyntävät. Siksi digitaalinen transformaatio onkin mitä suurimmassa määrin muutos ihmisten toiminnassa. 

Digitaalinen transformaatio on kulttuurin murros

Digitaalinen transformaatio on strateginen muutos yrityksen tavassa toimia, ja se koskettaa kaikkia organisaation osia ja työntekijöitä. Muutoksen yhteydessä tarvitaan usein organisaation toimintatapojen ja kulttuurin uudelleenmuotoilua, jotta digitalisaation hyödyt yltävät täyteen potentiaaliinsa. 

Transformaation ensimmäinen askel on tunnistaa ja priorisoida ne rakenteet, prosessit ja teknologiat, jotka ovat keskisimpiä digitaalisen kyvykkyyden ja innovoinnin mahdollistajia – ja linjata ne liiketoiminnan strategisten tavoitteiden kanssa. 

Autamme asiakkaitamme tunnistamaan ne tekijät, jotka ovat muutoksen toteuttamisen merkittävimpiä ajureita tai pullonkauloja, sekä suunnittelemaan ja toteuttamaan muutoksen läpiviennin tavalla, joka osallistaa ja sitouttaa organisaatiosi jäsenet uusiin toimintatapoihin.

Vahvuutemme

Digitaalinen transformaatio kaipaa tuekseen tyypillisesti monialaista osaamista, mutta toisinaan tarvetta on myös syvemmälle substanssiymmärrykselle. Tiimimme koostuu monipuolisista osaajista, joilla on kokemusta digitaalisten liiketoimintamuutosten läpiviennistä useilla eri toimialoilla. Mikä ikinä digitaalisen transformaation suunnitteluun tai johtamiseen liittyvä tarpeesi siis onkin, autamme mielellämme. 

Emme kuitenkaan tyydy “one size fits all” -ratkaisuihin. Jokaisen asiakkaamme liiketoiminta on ainutlaatuista, ja siksi jokainen haaste ansaitsee myös yksilöllisen lopputuloksen.

Yhdistelemme ennakkoluulottomasti ja ketterästi knowitlaisten monialaista osaamista. Näin varmistamme, että asiakkaamme saavat aina käyttöönsä tarpeisiinsa parhaiten vastaavan tiimin. 

Ota yhteyttä
Maria Åberg
CEO, Knowit Insight Oy
Ota yhteyttä
Ota yhteyttä

Alkuun