Mitä design system sisältää?

Design system sisältää brändisuunnittelun periaatteet ja prosessit, logon, värit, typografian, ikonit, ruudukon ja välijärjestelmän, peruskomponentit, liikesuunnittelun sekä front-end koodin. 
 
Design systemin avulla pystytään luomaan ja jalkauttamaan identiteetti sekä käyttökokemus laajasti eri alustoille. Oleellista design systemissä on se, että kokonaisuutta hallitaan yhdessä paikassa ja se toimii lähtökohtana kaikelle suunnittelulle. 

Visuaalisesti yhtenäiset käyttöliittymät

Kun suunnittelussa hyödynnettävät elementit koostetaan yhteen paikkaan, voidaan luoda lukemattomia käyttöliittymiä niin, että ulkoasu ja käyttökokemus pysyvät yhtenäisinä – riippumatta alustasta, suunnittelijasta tai kumppanista. Tämä mahdollistaa nopean ja tehokkaan suunnitteluprosessin ja samalla varmistetaan, etteivät eri kumppanit kehitä lukuisia samankaltaisia elementtejä eri palveluihin.

Tekninen kehitystyö helpottuu design systemin avulla

Koska myös kehittäjät työskentelevät nykyisin usein komponenttikohtaisesti, suunnitelmien luovutus teknisen toteutuksen tiimille helpottuu. Kun elementtien front-end koodi tuodaan mukaan design systemiin, se tehostaa työtä sekä parantaa automaattisesti teknisen toteutuksen laatua. 

Design systemin ylläpito vaatii sitoutumista

Design systemillä tulee olla selkeä omistajuus ja henkilö/tiimi, joka vastaa sen pitämisestä ajan tasalla, kun tulee uusia elementtejä tai muutoksia olemassa oleviin elementteihin. Jos design systemiä ei päivitetä, muuttuu se nopeasti tarpeettomaksi.

Jos kynnys design systemin rakentamiseen tuntuu liian korkealta, suosittelemme kaikille asiakkaillemme vähintäänkin UI-elementtikirjaston kokoamista. Näin kaikki asiakkaan digipalveluihin suunnitellut komponentit löytyvät kootusti, mikä helpottaa jatkosuunnittelua ja vähentää riskiä sille, että samantapaisia komponentteja suunniteltaisiin uudestaan turhaan.   

Lue blogikirjoituksemme design systemeistä 

Ota yhteyttä
Christer Lybeck
CEO, Knowit Experience Oy
Ota yhteyttä
Ota yhteyttä

Alkuun