Skip to main content
To the homepage of Knowit

DESIGN JA ASIAKASKOKEMUS

Design systeemit

Design systemin avulla saat lisää hallittavuutta ja tehokkuutta digipalveluidesi kehitykseen. Design system mahdollistaa yhtenäisen, tunnistettavan ja skaalautuvan käyttökokemuksen sekä ilmeen. Uudelleenkäytettävät ominaisuudet ja yhtenäinen ohjeistus johdonmukaiseen ja nopeaan materiaalien tuotantoon tarkoittaa tulevan kehityksen kannalta vähemmän manuaalista työtä. Tämä puolestaan johtaa tehokkuuteen ja konkreettiseen liiketoiminnalliseen hyötyyn kustannussäästöjen kautta.

Tehokkuutta ja säästöjä

Design systemin avulla suunnittelijat ja kehittäjät voivat hyödyntää valmiita komponentteja ja ohjeita.

Yhtenäinen ja skaalautuva käyttökokemus

Design system varmistaa, että kaikki digipalvelusi ovat visuaalisesti yhtenäisiä ja tarjoavat käyttäjille tutun ja sujuvan käyttökokemuksen

Parempi hallinta ja ylläpito

Suunnitteluelementit ja komponentit ovat koottuina yhteen paikkaan, mikä helpottaa niiden hallintaa ja päivittämistä

Mitä design system sisältää?

Design system sisältää brändisuunnittelun periaatteet ja prosessit, logon, värit, typografian, ikonit, ruudukon ja välijärjestelmän, peruskomponentit, liikesuunnittelun sekä front-end koodin. 
 
Design systemin avulla pystytään luomaan ja jalkauttamaan identiteetti sekä käyttökokemus laajasti eri alustoille. Oleellista design systemissä on se, että kokonaisuutta hallitaan yhdessä paikassa ja se toimii lähtökohtana kaikelle suunnittelulle. 

 

Visuaalisesti yhtenäiset käyttöliittymät

Kun suunnittelussa hyödynnettävät elementit koostetaan yhteen paikkaan, voidaan luoda lukemattomia käyttöliittymiä niin, että ulkoasu ja käyttökokemus pysyvät yhtenäisinä – riippumatta alustasta, suunnittelijasta tai kumppanista. Tämä mahdollistaa nopean ja tehokkaan suunnitteluprosessin ja samalla varmistetaan, etteivät eri kumppanit kehitä lukuisia samankaltaisia elementtejä eri palveluihin.

 

Tekninen kehitystyö helpottuu design systemin avulla

Koska myös kehittäjät työskentelevät nykyisin usein komponenttikohtaisesti, suunnitelmien luovutus teknisen toteutuksen tiimille helpottuu. Kun elementtien front-end koodi tuodaan mukaan design systemiin, se tehostaa työtä sekä parantaa automaattisesti teknisen toteutuksen laatua. 

 

Design systemin ylläpito vaatii sitoutumista

Design systemillä tulee olla selkeä omistajuus ja henkilö/tiimi, joka vastaa sen pitämisestä ajan tasalla, kun tulee uusia elementtejä tai muutoksia olemassa oleviin elementteihin. Jos design systemiä ei päivitetä, muuttuu se nopeasti tarpeettomaksi.

Jos kynnys design systemin rakentamiseen tuntuu liian korkealta, suosittelemme kaikille asiakkaillemme vähintäänkin UI-elementtikirjaston kokoamista. Näin kaikki asiakkaan digipalveluihin suunnitellut komponentit löytyvät kootusti, mikä helpottaa jatkosuunnittelua ja vähentää riskiä sille, että samantapaisia komponentteja suunniteltaisiin uudestaan turhaan.

Lue blogikirjoituksemme design systemeistä.

Christer Lybeck

CEO

Knowit Experience