Skip to main content
To the homepage of Knowit

PILVIPALVELUT

Pilvihallintamalli

Jotta tekeminen pilvessä on selkeää ja virtaviivaista, tarvitaan sovitut ohjeet yhteisiin toimintatapoihin ja parhaisiin käytäntöihin – olipa kyse applikaatiosta tai pilvikokonaisuudesta. Pilvihallintamalli on yhdessä tuotettu selkeä etiketti siitä, kuinka pilvistrategia viedään käytäntöön, eli kuinka pilvessä toimitaan ja kehitetään. Se auttaa alkuun niin uuden työntekijän kuin ulkoisen pilvikonsultin, ja helpottaa pilven optimointia, valvontaa ja proaktiivista hallintaa.

Läpinäkyvyys

Selkeät pelisäännöt tuovat käyttäjille läpinäkyvyyttä ja tehokkuutta resurssien ja kustannusten optimointiin.

Päätöksenteko

Tietoon perustuva päätöksenteko ja proaktiivinen toiminta helpottuvat reaaliaikaisen näkyvyyden kautta.

Tietoturva

Selkeän prosessin ansiosta voit valvoa ja varmistaa arkaluontoisten tietojen suojassa pysymisen.

Määritä yhteistyöllä 

Pilvialustojen tarjoamat uudet ominaisuudet tarjoavat parhaimmillaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Jotta tuet liiketoimintasi tarpeita parhailla teknologiavalinnoilla ja turvallisesti, on päivittyvä hallintamalli paras työkalusi. 

Pilvihallintamalli on elävä ohjeistus, joka tehdään yhteistyössä tiimiesi kanssa. Sen tulee mukautua liiketoimintasi tarpeisiin ja kehittyä jatkuvasti paitsi liiketoimintasi, myös kovaa vauhtia kehittyvien pilvialustojen myötä. 

Kokeneena kumppaninasi osaamme antaa suosituksia parhaista käytänteistä niin, että yhteinen tekeminen on tehokasta, turvallista ja tulevan kehityksen mahdollistavaa. Toteutamme pilvihallintamallisi yhdessä työpajatyöskentelyn avulla ja dokumentoimme yhteiset käytännöt toimintaasi sopivaan muotoon. 

 

Vältä epäselvyydet  

Määrittämällä yhteiset toimintatavat esimerkiksi tekoälyn käyttöön, salasanakäytäntöihin ja pääsynhallintaan liittyen, varmistat tehokkaan toiminnan. Pilvihallintamalli kokoaa yhteen ohjeistuksen ja käyttöön liittyvät yhteiset linjaukset, jotta vältät sekaannuksia aiheuttavia tiimien päällekkäisiä ja eriäviä käytäntöjä. 

Pilvihallintamalli auttaa paitsi kustannusten seuraamisessa ja optimoinnissa, myös resurssien organisoinnissa, tietoturvassa, valvonnassa ja operoinnin ja hallinnan vastuiden jaossa.  

Hyödyt näkyvät arjessasi lisääntyneenä läpinäkyvyytenä, tehokkaina hallintaprosesseina, työkaluina ja käytäntöinä, jotka johtavat kokonaisvaltaiseen näkymään kaikessa pilvitekemisessä. Näin mahdollistat myös tietoon perustuvaa päätöksentekoa. 

 

Varmista tietoturvallinen pilven hallinta 

Julkipilvipalveluihin kuuluu aina jaettu vastuu – esimerkiksi osa julkipilven tietoturvasta voi kuulua pilvialustan toimittajan vastuulle, osa asiakkaan vastuulle. Jos roolien jaosta on epäselvyyksiä, tämä asettaa riskejä tekemiselle.  

Pilvihallintamallin yhteydessä kuntoon laitetaan parhaiden käytäntöjen mukaiset tietoturvakontrollit ja kehitystiimeille mahdollistetaan ketterä toiminta. Kun pilvitekemisen reunaehdot on määritetty pilvihallintamallin avulla, voit kehittää uusia innovatiivisia ratkaisuja varmana siitä, että kehitys on ketterää ja tietoturva on tasapainossa. 

Valikoituja asiakastöitämme

Slide 1 of 1

Myös näissä voimme olla avuksi

Pilven perustaPilvistrategia

Jali Pieskä

Head of Offering, Principal Consultant

Knowit Solutions