Skip to main content
To the homepage of Knowit

ARTIKKELI

Vastuullisuusraportointi on myyntivaltti, ei pelkkää raportointia

EU:n kestävyysraportoinnin direktiivi vaikuttaa merkittävästi suomalaisten yritysten toimintaan. Direktiivin vaatimukset vaikuttavat osaan yrityksistä jo vuoden 2024 alusta lähtien ja vuotta myöhemmin joukko laajenee. Useissa yrityksissä valmistautuminen on vielä alkutekijöissään, mutta työtä on paljon ja liikkeelle kannattaa lähteä ajoissa.

Toivottavasti yrityksessäsi ei ajatella, että EU:n uusi kestävyysraportoinnin direktiivi (CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive) vaatii vain muutamia lisäyksiä ja tarkennuksia ympäristöraportointiin ja asia on sillä selvä. Se ei riitä, että annat ehkä laatu- tai ympäristöäasioista vastaavalle henkilölle tehtäväksi laittaa raportoinnin kuntoon ja jäät odottamaan tuloksia. 

Kyse ei ole vain datan keräys- ja raportointiratkaisusta, vaan toimintatavan muuttamisesta strategiatasolta lähtien. Direktiivin keskeinen osa on yrityksen kohdistuvien riskien ja mahdollisuuksien arvioiminen: kuinka muuttuva ympäristö ja yhteiskunta vaikuttavat yrityksen toimintaan, millaisia riskejä se aiheuttaa ja miten näihin riskeihin varaudutaan. Lisäksi arvioidaan, millaisia mahdollisuuksia muuttuva maailma tuo tullessaan. Tämä vaatii huomiota johtoryhmästä lähtien ja voi auttaa yritystä löytämään uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja kilpailuetua. 

Kyse ei ole vain raportoinnista 

Aiemmin kestävyysraportointi on ollut monille yrityksille lähinnä PR-väline ja siinä on keskitytty korostamaan niitä vastuullisuusasioita, joissa oma yritys on vahvoilla. Jatkossa raportointi on tarkemmin säädeltyä, sen pitää olla luotettavaa ja vertailukelpoista ja sen pitää huomioida koko toimitusketju. Direktiivi nostaa kestävyysraportoinnin vaatimukset lähes talousraportoinnin tasolle ja mukaan tulee esimerkiksi pakollinen kolmannen osapuolen tarkistus tilintarkastuksen tapaan. Lisäksi yrityksen hallituksen pitää vahvistaa että raportoidut tiedot pitävät paikkansa.  

Tämä kaikki tarkoittaa, että kestävyysajattelu pitää ottaa huomioon yrityksesi toiminnan kaikilla tasoilla. Yrityksen toiminnan ympäristö- ja ihmisoikeusvaikutukset eivät ole enää vain yrityksen laatu- tai ympäristövastaavan pöydällä, vaan ne koskevat koko yritystä. 

Suomalaisten yritysten kestävyysraportoinnin tilanne 

Mikäli kohdallesi ei ole vielä sattunut vaatimuksia tai toiveita vastuullisuusraportoinnin suhteen, on niitä varmasti tulossa. Eri sidosryhmät, kuten asiakkaat, rahoittajat ja sijoittajat odottavat yrityksiltä vastuullisuutta enenevissä määrin.  

Teetimme lokakuussa 2023 markkinatutkimuksen, jossa selvitimme suomalaisten yritysten ketävyysraportoinnin tilannetta. Tutkimuksesta selvisi, että noin viidennes velvoitetuista yrityksistä ei tuota vielä vastuullisuusraportointia ollenkaan. Kaikista vastaajista 74 % tuottaa vastuullisuusraportointia jossain määrin, mutta ei vielä uuden direktiivin vaatimusten mukaisesti. 

Tutkimuksessa yli puolet vastaajista kertoivat kohdanneensa vaateita vastuullisuusraportoinnin suhteen. Toiveet ja vaatimukset liittyvät usein esimerkiksi yrityksen hiilijalanjälkeen ja päästöihin, sekä yleisellä tasolla kattavaan ESG-raportointiin. Tietyt toiveet ja vaatimukset näkyvät jo kilpailutusten kriteeristöissä, ja tämä muuttunee varmasti uudeksi normaaliksi. 

Velvollisuudesta kilpailueduksi 

Ellet ole vienyt raportointia vielä vaaditulle tasolle, se tulee tehdä pian joka tapauksessa. Liikkeelle kannattaa lähteä ajoissa koska on parempi olla edelläkävijä kuin se viimeinen vastaan hangoittelija joka tekee uudistukset vasta pakon edessä. Hyvin ja ajoissa toteutettuna kestävyysraportointi toimii tiukassa markkinatilanteessa kilpailuetuna ja voi olla se ratkaiseva tekijä jolla saat kaupan kotiin.  

Raportointivelvoite koskee koko toimitusketjua, joten asiakkaat joutuvat kyselemään ostamiensa tuotteiden ja palveluiden kestävyysdatan omaa raportointiaan varten. Kestävyysdata kannattaakin liittää mukaan tarjouksiin, niin asiakkaasi ei tarvitse niitä myöhemmin kysellä ja kummankin osapuolen aikaa säästyy. Tarjouksen mukana toimitetut kestävyysluvut myös osoittavat asiakkaalle että kestävyysraportointisi on kunnossa.  

Kestävyysdata kannattaa laittaa mukaan myös laskuihin. Usein tarjouksen ja toimituksen välillä on eroja ja laskujen mukana asiakas saa tarkat vastuullisuustiedot ostamistaan tuotteista ja palveluista. 
Jotta kestävyysdatan kerääminen ja raportointi ei veisi kohtuuttomasti aikaa, kannattaa prosessi automatisoida mahdollisimman pitkälle. Tavoitteena on, että kestävyysdata virtaa läpi koko arvoketjun mahdollisimman sujuvasti. Tämä edellyttää IT:n panostusta, jotta tietojärjestelmät keskustelevat keskenään ja kestävyysdata saadaan luettua yrityksestä toiseen rajapintojen kautta.  

Me autamme yrityksiä kestävyysraportoinnin toteutuksessa ja datan – myös kestävyysdatan – hyödyntämisessä liiketoiminnan apuna. Olipa yrityksesi vielä alkutekijöissä, tai jo hyvässä vauhdissa vastuullisuusraportoinnin suhteen, osaamme auttaa aina olennaisuusanalyysistä raportoinnin suunnitteluun ja kehittämiseen. 

Kaipaatko kumppania avuksesi?  

Varmista asiantunteva tuki koko kestävyysraportointisi matkalle. Haluamme auttaa yrityksiä kestävyysraportoinnissa sekä kestävyysdatan tarjoamissa mahdollisuuksissa liiketoiminnan kehittämiselle.   

Olipa yrityksesi vielä alkutekijöissä tai jo hyvässä vauhdissa raportoinnin suhteen, osaamme auttaa aina kaksoisolennaisuusanalyysistä raportoinnin suunnitteluun ja kehittämiseen.  

Mikäli kaipaat apua kestävyysraportoinnin kanssa, ota meihin yhteyttä niin sovitaan tapaaminen.

Lataa roadmap kestävyysraportointiin

Kestävyysraportointi ei ole pelkkää datan keräämistä ja raportointia, vaan toimintatavan muuttamista strategiatasolta lähtien.

Tämä opas on sinulle, jos kaipaat tärkeimpiä tietoja onnistuneeseen kestävyysraportointiin tiiviissä ja helposti silmäiltävässä muodossa.

Lataa roadmap kestävyysraportointiin

Jussi Siuro

Client Executive

Knowit Solutions

Valikoituja asiakastöitämme

Slide 1 of 2