Skip to main content
To the homepage of Knowit

ARTIKKELI

Tuoteomistaja on avainrooli

Päävastuu uusien digitaalisten tuotteiden kehittämisestä täytyy aina nimetä selkeästi jollekin. Luontevasti tämä henkilö on tuoteomistaja eli product owner. Tehtävä edellyttää sekä teknistä että liiketoiminnallista osaamista.

Tuoteomistaja on avainrooli

Tuoteomistajalla täytyy olla selkeä näkemys siitä, mitä ongelmaa ollaan ratkaisemassa, ja suunnasta, minne tuotetta ollaan kehittämässä. Lisäksi vaaditaan aikaa että oikeus päättää tuotteen vaatimuksista. Hänen vastuullaan on olla linkki tuotetta kehittävän tiimin ja muiden sidosryhmien välillä. Erityisen tärkeää on, että tuoteomistaja ymmärtää, mikä asiakkaalle on tärkeää. Tuoteomistaja huolehtii, että tuotteen kehitys etenee, ja että tuotteesta tulee mahdollisimman paljon arvoa tuottava. Onnistuakseen tehtävässään tuoteomistajuuden täytyy käytännössä olla täysipäiväinen rooli, eikä sitä ainakaan voi hoitaa “omien hommien ohella”.

Tuoteomistaja jää usein organisaatiossa yksin

Tuoteomistaja on avainrooli, sillä hänen työllään on tuotteen onnistumisen kautta merkittävä vaikutus organisaation kannattavuuteen, tulokseen ja organisaation tuottamaan arvoon ja laatuun. Hyvä tuoteomistaja kantaa vastuuta sekä osaa viestiä ja johtaa. Hänen täytyy myös osata verkostoitua organisaatiossa. 

Tuoteomistajat jäävät valitettavan usein roolissaan yksin ja joutuvat tasapainoilemaan kehitystiimien ja liiketoiminnan välissä. Jotta tuote tuottaisi mahdollisimman paljon liiketoiminta-arvoa, tuoteomistajan täytyy soveltaa ketterää ajattelua organisaatiossa luoviessaan.

Osaavien tuoteomistajien löytäminen ei ole helppoa, ja koska he ovat kasvu- ja kehittymishaluisia, ei heitä ole myöskään helppo pitää. Yhtenä ratkaisuna voisi olla, että IT-palveluntarjoaja tarjoaisi myös tuoteomistajan palveluna, jolloin tuoteomistajat saisivat luontevasti kaipaamaansa vaihtelua työtehtäviinsä.

Hyvä tuoteomistaja mahdollistaa tiimin tehokkaan viestinnän

Monet kehitysprojektien ongelmat ovat jäljitettävissä tuoteomistajuuden puuttumiseen. Tuoteomistajan roolin tärkeys täytyisi tuoda paremmin näkyväksi, jotta siihen oltaisiin valmiita panostamaan. Tuoteomistajan keskeinen visionäärin rooli ei pääty projektin tuotantoon. Erityisesti kestävässä ohjelmistokehityksessä tuoteomistajaa tarvitaan koko tuotteen elinkaaren ajan.

Agile Manifeston ensimmäinen arvo on Individuals and interactions over processes and tools. Ihmiset ja heidän välinen kanssakäyminen on siis aina työkaluja ja prosesseja tärkeämpää. Ketterä kehittäminen onkin näiden arvojen soveltamista, ei suinkaan pelkkää työkalujen käyttöä. Tuoteomistajan rooli on keskeinen nimenomaan ihmisten yhdistäjänä. Miksi niin moni muutosmatka painottuu prosesseihin ja työkaluihin yksilöiden ja kanssakäymisen sijaan?

Me tarjoamme organisaatiolle tukea, jotta jokaisella tiimillä olisi mahdollisuus ammattimaiseen tuotehallintaan. Haluamme auttaa tuoteomistajia kasvamaan roolissaan ja varmistamme, etteivät he jää yksin. 

Henri Grönblom

Head of Offering, Principal Consultant

Knowit Solutions Oy