Skip to main content
To the homepage of Knowit

ARTIKKELI

Pilven modernisointi on sijoitus

Hankintapäätöksen tekijä yleensä olettaa, että hankinta kannattaa tehdä. Sama odotusarvo koskee pilvipalveluita. Me väitämme, että pilvi ja erityisesti sen jatkuva kehittäminen kannattaa. Mistä pilven arvo muodostuu – ja miten arvon voi maksimoida?

Pilven modernisointi on sijoitus

Sijoituksena pilvi saattaa tuntua vaikealta hahmottaa, koska sitä ei voi nähdä eikä tuntea. Silti hyödyt ovat kiistattomat.

”Investoinnin kannattavuus nousee paljon suuremmaksi kuin vain teknisen ratkaisun tuottama arvo. Pilvi hyödyttää koko yrityksen toimintaa ja tuottaa kilpailuetua”, sanoo Knowit Solutionsin strategisen kehityksen johtaja Pekka Nurmi.

Rahassa mitattavaa hyötyä ja arvoa liiketoiminnalle saa jo ensi askelilla käyttöönoton yhteydessä esimerkiksi SaaS-palveluista. Pilvimallissa yritys ei maksa turhasta, koska laskutus perustuu useimmiten käyttöön pay-as-you-go -periaatteella.

”Pilven potentiaalisia hyötyjä on kuitenkin monia muitakin. Erityisesti innovaatiokyvyn kasvattamisessa iso lunastamaton potti odottaa noutajaansa. Tätä liiketaloudellisesti valtavaa potentiaalia ei kannata jättää hyödyntämättä”, korostaa Knowit Solutionsilla ohjelmistokehityksen johtaja Jani Koivulainen.

Esimerkiksi McKinseyn ja PwC:n tutkimusraporttien mukaan valtaosa pilvimigraation toteuttaneista yrityksistä hyödyntää vasta murto-osaa pilven potentiaalista. McKinsey arvioi, että pilven hyödyntämättömän potentiaalin arvo ylittää 1,2 biljoona dollaria, ja summasta pelkästään innovaatiokyvyn osuus on yli 0,7 biljoonaa.

Lähtökohtana nykytilan analyysi

Pilven Return-On-Investment -tyyppisen tuottosuhteen laskentaan ei ole helppoa kaavaa, mutta ROI-laskelman teko ei ole mahdotonta.

Pilvipalveluiden tarjoajat kertovat, että kolmessa vuodessa ROI vaihtelee yli 200 prosentista lähes 500 prosenttiin. It-henkilöstön tuottavuus nousee yhden mukaan 25 prosenttia, toisen mukaan yli 60 prosenttia. Infrastruktuurin ja henkilöstön kustannuksista säästyy yhden mukaan keskimäärin miljoonia euroja ja toisen mukaan 30 prosenttia. Firman liiketulos nousee kymmeniä prosentteja.

Pilveen menoa yleensä motivoi nimenomaan raha.

”Tuottosuhteen arvioimiseksi pitää tehdä ensin nykytila näkyväksi. On laskettava, mihin kustannuksia ja resursseja menee, ja selvitettävä, onko jotakin hukkaa”, Koivulainen sanoo.

Analyysi itsessään voi jo tuottaa rahanarvoista hyötyä. Saattaa esimerkiksi selvitä, että konesalissa kalliit laitteet käyvät 90 prosenttia ajasta 10 prosentin teholla – eli makaavat tyhjän panttina. Vastaavat pilviresurssit joustavat ylös- ja alaspäin hetkellisenkin tarpeen mukaisesti.

Pilven ketterä modernisointi torjuu korjausvelkaa

Olennaista on arvioida sekin, mitä IT-kustannuksia häämöttää nurkan takana. Isoja rahareikiä saattavat olla esimerkiksi vanhojen sovellusten isot päivitysprojektit tai palvelinlaitteiden päivitykset.

”Yrityksellä voi olla konesalin leasing-sopimus umpeutumassa tai laitteita elinkaarensa päässä. Monesti on myös tiedossa, että tärkeiden sovellusten käyttäjäkokemus ei vastaa enää käyttäjien odotuksia”, Pekka Nurmi sanoo.

Jos sovellukset pyörivät omassa konesalissa, infrastruktuuri vanhenee väistämättä. Päivityksiä tekee herkästi mieli lykätä työläyden ja hinnan takia. Lykkäämällä tekohengityksen hintalappu vain kasvaa. Pilvessä palveluntarjoaja huolehtii infrastruktuurin ja työkalujen päivityksistä ilman eri laskua.

”Pilvessä sovelluksia voidaan modernisoida ketterästi, jolloin ne pysyvät aina ajan tasalla sekä teknisesti ja käyttökokemukseltaan. Silloin ei tarvita kalliita kertaremontteja tai kerrytetä suurta korjausvelkaa”, Nurmi sanoo.

Nopeasti ulosmitattava ja laskettava kustannushyöty pilvessä syntyy SaaS-pohjaisista palveluista. Niiden ROI-laskureitakin löytyy.

”Perinteisessä maailmassa SaaS-palveluita vastaavien sovellusten muutosten tekemiseen ja räätälöintiin kuluu helposti henkilötyökuukausia. Lisäksi pitää muistaa, että yritys saa arvokkaan kilpailuedun, kun sovellusten toiminnallisuus ja käytettävyys vastaavat käyttäjien odotuksia”, Koivulainen huomauttaa.

Kohti arvon maksimointia

Siirtyminen kehittyvään pilviympäristöön ja pilvinatiiveihin, mikropalveluihin perustuviin sovelluksiin luo itseään ruokkivan positiivisen kierteen. Se kasvattaa yrityksen innovointikykyä yhä lisää. Suurten pilvifirmojen asiakkaat ovat alkaneet saada uusia tuotteita markkinoille 44–75 prosenttia entistä nopeammin.

”Innovaatioille avautuu pilvityökalujen avulla hämmästyttäviä mahdollisuuksia. Äskettäin olin itse kurssilla, jossa tehtiin pilvityökaluilla hyvin nopeasti muistiinpanosovellus, joka osasi tuottaa tekstistä puhetta. Harva yritys pystyisi itse tekemään jotakin vastaavaa, eikä tänä päivänä kannata, vaikka pystyisikin”, Koivulainen kertoo.

Pilvi lisää yrityksen ketteryyttä ja reagointivauhtia, tekee tietojärjestelmästä elastisen ja skaalautuvan sekä parantaa turvallisuutta ja resilienssiä. Suunnittelemattomien it-katkosten määrä romahtaa.

Rohkeus palkitsee. Saataville tulee jatkuvasti uusia ratkaisuja, joiden kanssa ei kannata ujostella. Varhaiset omaksujat saavat ylivertaisen arvonlisäyksen.

Yritysjohdon täytyy sitoutua koko organisaation uudistumiseen pilven avulla ja ymmärtää, miten yrityksen luonne ja liiketoimintamalli voivat muuttua.

”Arvoa syntyy kaiken aikaa pilvisiirtymän toteutuksen jälkeen, mutta arvonluonti tehostuu merkittävästi, kun sille asettaa selkeät tavoitteet. Kriittisen tärkeää on jaksaa jatkaa pilven modernisointia koko ajan”, Nurmi toteaa.

Jani Koivulainen

Head of Offering, Principal Consultant

Knowit Solutions