Skip to main content
To the homepage of Knowit

ARTIKKELI

Miksi firmasi pilveä kannattaa alati modernisoida?

Kun yrityksesi kerran menee isosti pilveen, voit hetken juhlistaa. Sitten pitää jälleen kääriä hihat, ja pitää ne käärittyinä. Miksi näin? Siksi, koska pilvipalveluiden hyödyt jäävät laihoiksi, jos jäät lepäilemään. Kun kehität pilveen vietyjä sovelluksiasi jatkuvasti, teet sijoituksen koko yrityksesi ja jopa planeetan tulevaisuuteen.

Miksi firmasi pilveä kannattaa alati modernisoida?

Yritykselle iso pilvisiirtymä on raskas ponnistus. Urakan jälkeen on houkuttelevaa tuumia, että nythän meillä on parhaat pelit ja vehkeet, ja ollaan kuin itsestään kehityksen kyydissä. Pilvipalveluista saa monin tavoin mitattavaa suurta hyötyä skaalautuvuuden ja ketteryyden lisääntyessä. Jos tyytyy siihen, että projekti tuli tehtyä, nämä hyödyt alkavat pikkuhiljaa rapautua tai ne jäävät jopa haaveiksi.

Knowit Solutionsin Jani Koivulainen, Head of Software Development ja Pekka Nurmi, Advisor Business Transformation, haluavatkin herätellä yritysten päättäjiä oivaltamaan, mitä tarkoittaa pilven modernisointi ja miksi sitä ei pidä unohtaa.

”Pilvisiirtymä on matka, joka vasta alkaa, kun yritys lähtee perinteisestä konesalista ja vie työkuormia pilveen ensimmäisen kerran. Suurimmat hyödyt tulevat yleensä siinä vaiheessa, kun työkuormia pilvessä aletaan modernisoida esimerkiksi muuttamalla niitä pilvinatiiveiksi”, Jani Koivulainen kertoo.

Pilvi tuo suoraa taloudellista arvoa viivan alle. Pääomaa ei enää sitoudu laitteisiin eikä teknistä velkaa kerry aina vain lisää. Säästöt kasvavat modernisoinnin toimenpiteillä, kuten kapasiteetin jatkuvalla optimoinnilla.

”Lisäksi otetaan harppauksia kestävässä kehityksessä, koska resurssien käytön optimointi on samalla energian kulutuksen optimointia. Ylipäätään pilven ja sen modernisoinnin kautta syntyy ekonomista, ekologista ja planetaarista hyötyä”, Pekka Nurmi sanoo.

Hän korostaa sitä, että vaikuttavat modernisointihankkeet lähtevät liiketoiminnan tarpeista ja niillä on johdon tuki ja sitoumus. Knowit liittää modernisointitekemisen tiiviisti liiketoimintaan jo alkuvaiheen arviointi- eli assessment-vaiheessa.

”Se tuo näkyviin yrityksen nykytilan, kriittisimmät kehitystarpeet sekä käytetyn resurssin ja potentiaalisen investointituloksen myös euroissa. Tällainen näkymä on jo itsessään todella arvokas työkalu muutoshaluiselle yritykselle”, Nurmi jatkaa.

Parempaa liiketoimintaa, innovointia ja rekrytointia

Pilvipalveluiden luonteeseen kuuluu jatkuva muutos ja ripeä kehitys. Tahti voi tuntua hengästyttävän kovalta, mutta kyydissä kannattaa pysyä - monesta syystä: Yrityksesi liiketoiminta luistaa paremmin ja tehokkaammin, asiakkaidesi tyytyväisyys parantuu, edistät kokeilukulttuuria, ja houkuttelet parhaita kykyjä firmasi leipiin.

”Pilven ja sen sovellusten kehittämisessä kyse on ennen muuta sijoituksesta yrityksen omaan tulevaisuuteen. Valtava etu on se, että yritys pystyy reagoimaan ketterästi markkinoiden tai bisneksen muutoksiin. Kun ICT-ympäristösi ei enää aseta rajoja, vaan voit tehdä asioita skaalautuvasti, voit keskittyä olennaiseen ja ratkoa bisneksen kannalta hankalia juttuja”, Nurmi sanoo.

Hän huomauttaa myös, että epävakaat ja käsiin happanevat järjestelmät muodostavat ison liiketoimintariskin. Suojan antaa hyvin ylläpidetty pilviympäristö, joka takaa järjestelmien luotettavuuden ja resilienssiin eli sietokyvyn erilaisia häiriöitä vastaan.

Yhä useampi yritys kärsii työvoimapulasta, ja kilpailu parhaista osaajista kiristyy jatkuvasti. Pilvipalveluiden edistynyt hyödyntäminen kohentaa työnantajamielikuvaa.

”Se tekee firmasta paljon mielenkiintoisemman ja houkuttelevamman. Kun käytössä on kurantti teknologia, jolla on osaajia maailmalla, se avaa jopa globaalit portit rekrytoinnin markkinoilla”, Koivulainen sanoo.

Pilvi myös muovaa yrityksen tapaa toimia, mikä aina lisää tehokkuutta.

”Pilvi mahdollistaa ketterän ja startupmaisen kulttuurin, jossa ei tarvitse pelätä virheitä. Jos jokin innovaatio ei toimi, vaihdetaan suuntaa ja tehdään asia toisin. Pilvi vapauttaa luovuuden. Jos huomaat, että innovaatiotoiminta on hiipunut, pilven avulla voit kiihdyttää vauhtia reilusti. Itse asiassa keskipitkällä aikavälillä parempi innovaatiokyvykkyys tuo jopa niin suuren taloudellisen hyödyn, että se ylittää teknisen modernisaation tuomat kustannussäästöt”, Koivulainen tarkentaa.

Pilven modernisoinnissa karsitaan hukkaa

Mitä pilven modernisointi sitten käytännössä tarkoittaa optimoinnin lisäksi?

”Useimmiten ensi vaiheessa pilveen viedään perinteinen, monoliittinen sovellus sellaisenaan virtuaalikoneessa ajettavaksi. Näin on saatu infrastruktuuri pilveen, mutta hyvin karkealla tasolla. Esimerkiksi kustannussäästöjä sillä tavalla ei juuri tule, koska edelleen on yksi kone, joka pyörii täydellä teholla riippumatta käyttöasteesta. Sen sijaan pilvinatiivissa sovelluksessa maksat vain toteutuvasta käytöstä”, Nurmi kuvailee.

Tyypillisintä onkin juuri sovellusten muutos pilvinatiiveiksi eli sellaisiksi, että ne toimivat pilven kannalta ihanteellisesti kooditasolta asti. Silloin sovellukset koostuvat itsenäisistä toiminnoista, mikropalveluista, joita ajetaan niin sanotun konttiteknologian avulla tai serverless-alustoilla (ns. palvelimeton arkkitehtuuri). Resurssien kulutus putoaa merkittävästi ja sovelluksia voi muokata erittäin joustavasti.

Kaikkea kerran pilveen vietyä ei tarvitse eikä kannata lähteä sen kummemmin modernisoimaan.

”Osa prosessia on sovellusten jatkuva arviointi, jossa katsotaan, paljonko sovelluksella on käyttöä, miten tasaista käyttö on ja miltä näyttää sovelluksen elinkaari. Äskettäin asiakkaalla havaitsimme useita sovelluksia, jotka olivat elinkaarensa päässä ja joiden käyttö on hiipunut. Ne kannattaa tietenkin poistaa, koska ne edustavat lean-ajattelusta tuttua hukkaa”, Nurmi sanoo.

Onnistunut pilvipalveluiden hyödyntäminen on paljon enemmän kuin tekninen harjoitus.

”Pilven käyttöönotto ja modernisointi ovat liiketoimintaa kokonaisuudessaan tukeva juttu. Niitä ei pidä tehdä ICT-vetoisesti, vaan sitoutuminen pitää hakea liiketoimintajohdolta. Pilvipalvelut täytyy tänä päivänä liittää yrityksen kestävän kehityksen strategiaan”, Pekka Nurmi sanoo.

Jani Koivulainen

Head of Offering, Principal Consultant

Knowit Solutions