Skip to main content
To the homepage of Knowit

ARTIKKELI

Datademokratiasta innovaatioiden moottori

Suomen yrityksissä on lyönyt läpi viesti siitä, että kannattaa soveltaa datavetoista tiedolla johtamista. Kaikki ymmärtävät, että data on valtava voimavara. Valitettavasti vallalla on eräänlainen datamonarkia, kun viisaampaa olisi siirtyä datademokratiaan. Mistä on kyse?

Datademokratiasta innovaatioiden moottori

Datan saatavuus on enää harvoin ongelma, mutta sen käytössä fokus on yleensä kontrollissa. Pääpyrkimyksenä on supistaa minimaaliseksi tietoon käsiksi pääsevien ihmisten joukko. Tämän seurauksena liiketoiminnan datan visuaalisia ”kojelautoja” katselevat vain johtajien silmät.

Datademokratian käsite ei ole politiikkaa vaan liittyy yrityskulttuuriin. Ideana on avata dataa yrityksessä niin monelle ihmiselle ja niin laajasti kuin mahdollista. Näin toimivia edelläkävijäyrityksiä on Suomessakin, ja ne ovat tuottavampia ja tehokkaampia kuin muut. Jos data on varattu vain päättävässä asemassa oleville, yritys hukkaa suuren osan sen hallussa olevan datan potentiaalista. Valtaosa työntekijöistä tekee töitään kuten ennenkin, mutu-tuntumalla.

Datan käytöstä ja analytiikasta tulee itsepalvelua. Datademokratia maksimoi tilaisuudet jalostaa datasta todellista arvoa yritykselle. Datan hyötykäyttö ei ole valittujen erikoisyksilöiden hommaa, vaan jokainen voi oman työnsä ääressä kehittää ajattelua datalla. Datalta voi vaikkapa kysyä, mikä oli paras asiakas viime vuonna tai miten organisaatio on onnistunut kestävän kehityksen tavoitteissaan. Sitä kautta voi syntyä mikroinnovaatioita, jotka voivat kasvaa koko yrityksen kilpailutekijäksi.

Datademokratian toteutuminen vaatii, että koko organisaatio opettelee kommunikoimaan datalla. Henkilöstöä täytyy kouluttaa esimerkiksi siihen, miten voi tehdä muille esitettäviä dashboardeja. Oppimisen kynnys onneksi on matala.

Tärkeintä ja vaikeinta on toteuttaa kulttuurimuutos. Teknisesti on varsin yksinkertaista järjestää dataan pääsy tarpeiden mukaisesti. Perinteisen talous- tai toiminnanohjausdatan lisäksi pääsy voidaan avata valtavaan määrään uusia datalähteitä. Ketterät pilviteknologiat mahdollistavat sen, että muutamalla eurolla voi ostaa innovoinnin vaatimaa kapasiteettia.

Datademokratia helpottaa myös huutavaa pulaa datatieteilijöistä. Heidän supertaitonsa voi valjastaa vaativimpiin hankkeisiin, kun huolehditaan, että työntekijät ja johtajat pystyvät tekemään omassa työssään ratkaisuja datavetoisesti.

Tällä hetkellä data auttaisi Suomen yrityksiä löytämään tulevaisuuden toivoa. Innovaatiomoottorit käynnistyvät, kun ottaa koko organisaation rohkeasti mukaan. Datademokratia on menestystekijä, jolla yritykset selviytyvät pandemian kurimuksesta.

Kirjoitus on julkaistu Kauppalehdessa 17.12.2020.

""

Lataa matkaopas kohti modernimpaa analytiikkaa

Tämä opas on sinua varten, jos ymmärrät datan hyödyt, mutta analytiikka ei vielä palvele liiketoimintasi tarpeita. Loikka modernimpaan vaatii tahtoa datan hyödyntämiseen!

Lataa opas

Janne Suomalainen

Vice President, Services Sector

Knowit Solutions