Skip to main content
To the homepage of Knowit

ARTIKKELI

Azuren avulla teet enemmän vähemmällä epävarmoina aikoina

Inflaatio ja hurjasti heiluvat energian hinnat. Geopoliittista syistä johtuvat jakeluketjun katkokset. Pula osaajista ja kasvavat työvoimakustannukset. Ennustettavuus on heikkoa. Liiketoimintapäätöksiä tekevillä on totisesti vaikeat ajat.

Azuren avulla teet enemmän vähemmällä epävarmoina aikoina

Epävarmassa tilanteessa kannattaa tunnistaa yrityksen ydintoiminnot ja keskittyä tekemään niitä tehokkaasti. Yksi keino tehostaa on tunnetusti pilvialustan hyödyntäminen liiketoiminnassa. Nyt on otollinen aika siirtyä omista konesaleista pilveen, optimoida olemassa olevia pilviratkaisuja sekä investoida pilven modernisaatioon resilienssin takaamiseksi ja innovoinnin mahdollistamiseksi. 

Parhaimmillaan pilvi voi tuoda ennustettavuutta ja tehostaa toimintaa, ja sen kautta vähentää liiketoimintariskiä ja parantaa tuottoa. Pilveen siirtyminen myös pienentää hiilijalanjälkeä ja parantaa vastuullisuutta muutoinkin.

Tee enemmän vähemmällä

Microsoftin pilvi on maailman käytetyin ja kattavin. Microsoftin odotetuissa Ignite-tapahtumissa yritys tuo esille paitsi uutuuksiaan, myös kantavia teemojaan. Tällä kertaa sellainen oli “do more with less” eli tee enemmän vähemmällä – vähemmällä ajalla, edullisemmin ja yksinkertaisemmin. Teemaa tukemaan oli nostettu viisi ohjenuoraa, joita Knowitin Cloud Advisor Tommi Marjomaa käsitteli KIRJOITUKSESSAAN. Knowitilla ollaan samaa mieltä siitä, että Azure mahdollistaa enemmän vähemmällä. Seuraavaa viittä teemaa kannattaa jokaisessa organisaatiossa pysähtyä hetkeksi miettimään. 

1. Johda tiedolla

Moderni organisaatio ei pohjaa päätöksiään subjektiivisiin näkemyksiin vaan kerää ja analysoi päätöksiensä tueksi dataa. Jotta kerätty data vastaisi nopeasti kasvaviin tietotarpeisiin ja olisi paremmin loppukäyttäjien saavutettavissa, täytyy kaikkien datan käsittelyn vaiheiden ja niihin tarvittavien työkalujen olla kunnossa. Teknologian lisäksi datatekemisellä täytyy olla kunnollinen hallintamalli ja tiedon hyödyntämisen tavoitteet täytyy olla selkeästi asetettu. Olemme myös todenneet, että datakulttuurin heikkous vaikuttaa siihen, että alle kolmasosa organisaatioista hyödyntää dataa.

2. Tehosta hyödyntämällä automaatiota ja tekoälyä

Tekoälyn ja automaation avulla organisaatiot voivat tehostaa ja parantaa liiketoimintansa työnkulkuja. Yhä useammat organisaatiot käyttävät tekoälyä kuitenkin laajemmin, jopa innovoidakseen uutta liiketoimintaa. Viime vuotisessa Gartnerin tutkimuksessa 47 prosenttia tekoälyyn investoivista vastaajista ilmoitti, että  päätekijä oli kokonaan  uusien tuotteiden tai palveluiden luominen, kun vain 43 prosenttia ilmoitti, että päätekijänä oli parantaa olemassa olevia tuotteita ja palveluita. Microsoft Cloud pyrkii tuomaan tekoäly- ja automaatiovalmiuksia niin enemmän kuin vähemmän teknisten osaajien käyttöön. 

Azure tarjoaa mahdollisuuden hyödyntää liiketoiminnan dokumentteja. Laskut, asiakassopimukset tai muut vastaavat asiakirjat voivat tukea liiketoiminta-analytiikkaa muun muassa ennustamalla potentiaalisia asiakastyyppejä ja auttamalla keskittymään liiketoiminnan kausiriippuvaiseen osaan. Räätälöidyt ennustusmenetelmät, poikkeustilanteiden havaitseminen ja ennakoiva huolto ovat muita esimerkkejä liiketoimintaa tukevista tekoälyratkaisuista.

Knowit voi auttaa tehostamaan yrityksenne analytiikkaa Azuren tekoäly- ja automaatiopalveluiden avulla, ja auttaa tunnistamaan onnistumisen edellytykset datasta.

3. Innovoi pilvikehitysalustan avulla 

Mitäpä olisi maailma ilman devaajia ja innovaattoreita, jotka miettivät, miten jokin ratkaisu kannattaisi toteuttaa. Innovointia ei enää tehdä innovoinnin vuoksi, vaan esimerkiksi käyttökustannusten alentamiseksi, trendien ennakoimiseksi, hiilijalanjäljen pienentämiseksi ja asiakas- ja työntekijäkokemuksen parantamiseksi. Ajatus enemmän tekemisestä vähemmällä osuu erittäin hyvin näihin osaajiin, joille tekemistä riittäisi, ja joiden panos on kriittinen kaikkien toimialojen organisaatioissa. Microsoft Cloud -pilvikehitysalussa tekoäly auttaa ympäristön nopeassa pystytyksessä. Sen avulla voidaan rakentaa ketterämpiä käytäntöjä ja kehittämään ja ottamaan käyttöön ratkaisuja nopeammin ja varmemmin erilaisissa ympäristöissä. 

Mitä nopeammin palvelu saadaan ylös, sitä nopeammin päästään lunastamaan pilven tuomia monia hyötyjä. Pitkään pilvipalveluiden parissa toiminut yritys, kuten Knowit, pystyy rakentamaan pilveä käyttäen sen resursseja tehokkaasti ja kestävästi. Kokemuksen kautta osaamme hyödyntää skaalautuvia palveluita. Resurssien käyttäminen vain tarpeen mukaan tuo elastisuutta ja skaalautuvuutta.

Knowitilla innovoidaan muun muassa Innovation Zone -konseptin alla pilvinatiivisti.

4. Energisoi työntekijäsi

Etä- ja hybridityö on tullut jäädäkseen. Ja istuipa työntekijäsi sitten toimistolla, kotonaan tai jossain palmun alla, työvälineiden täytyy yhtä kaikki olla kunnossa. Legacy-järjestelmillä työskenteleminen on omiaan syömään työnteon motivaatiota. Tiedostojen säilyttäminen työntekijöiden koneiden kovalevyillä ei sekään ole enää tätä päivää sen enempää tietoturvan kuin tiedon jakamisenkaan kannalta.

Low-code sovelluskehitys on tärkeä työkalu digitalisoituvassa maailmassa. Se on myös keino lisätä tämän päivän työvoiman osaamista, ja tuoda sovellusten tekeminen laajemman työvoiman tehtäväkentälle. Low-code mahdollistaa nopean iteroinnin ja nopeamman tuotantoon viemisen. 

Työkaluja ja menetelmiä tärkeämpiä ovat kuitenkin aina yksilöt ja heidän välisensä kanssakäyminen, josta syntyy työn merkityksen tunne. Me Knowitilla haluamme auttaa organisaatioita valitsemaan työkalut ja ratkaisut tukemaan tätä. Projektit tulee rakentaa motivoituneiden yksilöiden ympärille. Heille annetaan tarvittavat puitteet ja tarvittava tuki, jonka jälkeen on voitava luottaa siihen, että työ tulee tehdyksi. Oikeiden ratkaisujen löytäminen edellyttää organisaatiolta jatkuvaa oppimista, jota tuemme tarvittaessa Agile coachien tuella.

5. Panosta alusta asti tietoturvalliseen tekemiseen

Valitettava tosiasia on, että pahantahtoiset tahot eivät ole maailmassa ainakaan vähentymään päin. Moderni tietoturva ei ole virustorjuntalisenssejä, vaan palvelun alusta asti tietoturvallista tekemistä.

“Tietoturva ei ehkä itsessään usein ole suurin ajuri palveluiden modernisoimiselle tai julkipilveen siirtymiselle, mutta modernisointiprojekteissa on aina hyvä tilaisuus miettiä myös tietoturvaa uusista näkökulmista”, kollegamme Mikko Koivunen kirjoitti Knowitin sivuilla julkaistussa artikkelissa. TLDR: Vaikka pilvitarjoajat ovat aina myös tietoturvataloja, vaatii tietoturva osaamista niin kumppanilta kuin omalta organisaatiolta. 

Luotettavan kumppanin kanssa saat pilven hyödyt nopeasti käyttöösi. Jos haluat päästä tekemään enemmän vähemmällä, varaa tunnin ilmainen konsultaatio kanssamme.

VARAA ILMAINEN KONSULTAATIO TÄÄLLÄ

Jussi Siuro

Client Executive

Knowit Solutions