Skip to main content
To the homepage of Knowit

Knowitin pilviliiketoimintayksikössä noudatetaan yhteisesti tärkeitä periaatteita

Knowitin pilviliiketoimintayksikössä työskentelee kovatasoisia osaajia, jotka ovat ylpeitä työpaikastaan ja Knowitin tavoista tehdä pilveä.

Knowit

Pelkkä infran osaaminen ei riitä, vaan pilvi nähdään asiakkaiden liiketoimintatavoitteiden mahdollistajana. Tiimistä riippumatta kaikki haluavat tehdä parhaita, kestäviä ratkaisuja, jotka palvelevat asiakasta myös pitkässä juoksussa ja tuovat aitoa lisäarvoa. Kulttuuriin kuuluu avoimuus, ja sitä ollaan myös asiakkaiden suuntaan – silloinkin, kun pitää tuoda esille näkemys, että asiakkaan toivoma ratkaisu ei ole paras mahdollinen. Pilviliiketoimintayksikön osaajat keskustelivat avoimuudella myös muista liiketoimintaa koskettavista teemoista:

Toistettava, tehokas ja kestävä pilvi 

Teema 1: Vihreät arvot

Knowit on vahvasti sitoutunut Agenda 2030:een ja vastuullisuuteen ylipäätään. Pilveen siirtyminen on monelle yritykselle merkittävä vastuullisuusteko, sillä pilvi vapauttaa mm. oman konesalin ylläpitämisestä mahdollistaen resurssien tehokkaamman käytön. Knowitin pilvikumppanit Microsoft, AWS ja Google ovat vahvasti sitoutuneet vihreisiin arvoihin, mikä näkyy muun muassa investoinneissa uusiutuvaan energiaan, tehokkuuteen ja hukkalämmön uusiokäyttöön.

""

“Asiakkaamme ovat vahvasti profiloituneet digitalisoitumiseen. Rakennamme ja kehitämme heille moderneja ympäristöjä, joissa voidaan ottaa huomioon ympäristöseikat. Ympäristöasiat eivät aina ole päällimmäisenä, mutta ovat aina mukana. Järjestelmiä ja palveluita kehitetään aina modernilla tavalla. Jaettuja ympäristöjä ja kapasiteetteia hyödynnetään aina kun mahdollista, niin että resurssien käyttö voidaan optimoida”, kertoo Knowitin Azure-arkkitehti Aki Koivunen. Hänen työtään on konsultoida asiakkaita Azureen liittyvien suunnitelmien osalta heidän tarpeidensa mukaan heitä tukien. Muutamassa jatkuvassa asiakkuudessaan Aki ohjaa valinnoissa ja auttaa suunnittelemaan uusia ympäristöjä ja muutoksia turvallisuus ja optimointi huomioiden.

Optimointi ja rahansäästö menevät käsi kädessä ympäristöystävällisyyden kanssa. Pilvitekemistä arvioidaan kvartaaleittain, ja tekemistä ajetaan kustannus- ja päästötehokkaammaksi. “Asiakkaiden tulee vähän epähuomiossa myös säästettyä luontoa”, naurahtaa Senior Cloud Specialist ja AWS:n Tech Lead Richard Andersson

Delivery manager Katja Juntunen vastaa AWS, Azure tai Google Cloud -ratkaisuista muutamille asiakkaille ja vetää myös delivery managerin roolin kehitystä. Hän on AMK-opinnoissaan tutkinut pilviratkaisuiden kestävyyttä ja energiatehokkuutta. “Asiakas on usein eniten kiinnostunut pilven kautta tulevista kustannussäästöistä, mutta ajan hengen myötä myös vihreät arvot ja energiansäästö kiinnostavat. Tämä asia on lähellä sydäntäni ja haluan auttaa yrityksiä näkemään myös sen puolen, miksi pilveen kannattaa siirtyä. Komponenttipulankin takia on ajankohtaista miettiä jaetun kapasiteetin hyötyjä suhteessa omistamiseen. On-prem ratkaisut vaativat jatkuvaa investointia, jos ratkaisuissa halutaan ottaa huomioon kestävät arvot, kuten energiatehokkuus ja nykyaikaiset ratkaisut. Tarpeen muuttuessa osa ostetusta kapasiteetista voi jäädä käyttämättömäksi. Pilven jaettu kapasiteetti voi tietyllä tapaa edistää kiertotaloutta, kun kukin käyttää sen mitä tarvitsee ja tarpeen pienentyessä kapasiteetti vapautuu heti hyödynnettäväksi”

""

Teema 2: Tehokkaasti ja toistettavasti koodilla

Pilviliiketoimintayksikköä vetää Niina Känsälä. Hänen vastuullaan on pilviliiketoiminnan P&L. “Ylätasolla vastaan siitä, että asiakkaille tuotetaan timanttista palvelua ja meidän 70 tekijälle riittää mielekästä työtä, ja että tekemisen määrää voidaan kokoajan kannattavasti kasvattaa”, hän kuvaa. Niina katselee pilviliiketoimintaa laajasti kaikkien asiakkaiden kautta ja näkee, että pilveä ei osteta pilven itsensä vuoksi. Alustana se on  yksi olennainen ja saumaton osa asiakkaan digitaalista ratkaisua. “Pilvikumppanilta odotetaan toistettavuutta ja kokemusta. Enää ei voida tehdä mitään artesaanipilveä, vaan oletus on, että asioita on jo tehty ja esimerkiksi templatet löytyvät valmiina. Kun yhden asian on tehnyt 10 kertaa, 11. menee huomattavan tehokkaasti”, Niina summaa.

Kun asiat tehdään alusta lähtien kunnolla, jää enemmän aikaa muulle. Mitä kerran on tehty, voidaan helposti toistaa, sanoo myös Aki Koivunen: “Se ei välttämättä tarkoita sitä, että asiakkaalle tehtäisiin vähemmän, vaan että meillä on aikaa panostaa johonkin muuhun. Meidän täytyy pysyä kehityksessä mukana ja viedä asioita eteenpäin. Se, mikä on moderni tapa tehdä, muuttuu koko ajan. Mitä enemmän me tehdään samankaltaisia ympäristöjä, kun ne on koodina, sitä paremmin niitä voidaan uudelleenkäyttää. Siinä säästyy ihmistunteja ja -päiviä muihin asioihin. Itse mielelläni käytän aikaa siihen, että rakennan asiakkaalle ymmärrystä siitä, mitä hänellä on jo olemassa ja poimin asioita, joita voitaisiin tulevaisuudessa lähteä parantamaan.”

""

Teema 3: Virtuaaliratkaisut

Siirtyminen on premises -konesaleista julkipilveen on sekin jo iso askel kohti liiketoiminnan modernisointia. Osa ottaa vielä yhden ison askeleen lisää ottaen käyttöönsä virtuaaliratkaisuja, kuten virtuaalisen työpöydän. Näin toimi esimerkiksi asiakas, jolle tehtiin Azure Virtual Desktop -pilotti konsulttien tietokoneiden korvaamisesta virtuaalisella ympäristöllä. Toteutuksessa oli mukana Mikael Fred, People Lead ja Delivery Manager. “Mitä vähemmän fyysistä rautaa, sen ekologisempaa. Asiakkaille tuodaan aina esille virtuaaliratkaisutarjoomaa. Ne tuovat asiakkaille tehokkuutta ja kustannussäästöjä.”

“Raudan valmistamiseen menee aina samat resurssit, käyttö on se mikä ratkaisee. Mitä tehokkaammin kapasiteetti hyödynnetään, sitä järkevämmin päästöt jakaantuu. Virtuaaliratkaisujen avulla voidaan keskittää ja yhtenäistää tekemistä ja käyttää myös ihmisresurssit fiksummin”, Aki Koivunen jatkaa.

""

Teema 4: Läpinäkyvyys

Tehokkaasti tekemistä tukee myös Knowitin kantava periaate läpinäkyvyydestä. Pilvi on jo lähtökohtaisestikin konesalimaailmaa läpinäkyvämpi, ja Knowit pyrkii aina rakentamaan pilviympäristön niin, että asiakas pääsee ja osaa itse tutkia sitä käyttöliittymän kautta. Asiakkaalla on pääsy myös Knowitin tekemään dokumentaatioon. 

"Asiakkaalle täytyy olla vesiselvää, mitä pilvessä pyörii ja millaisella käyttöasteella, että hän pystyy myös itse vertaamaan kustannuksia siihen, mitä pilvellä saadaan aikaan. Datan pohjalta on helppo nähdä, jos jokin osa kapasiteetista pyörii tyhjäkäynnillä – tällöin turhasta eroon pääseminen on nopeaa”, Niina Känsälä korostaa.

Knowit haluaa aidosti olla asiakkaidensa kumppani, eikä kumppanuus onnistu ilman läpinäkyvyyttä, Aki Koivunen tietää. “Useimmiten me ei tehdä asioita asiakkaalle vaan asiakkaan kanssa. Me halutaan olla partneri asiakkaille, autetaan heitä tekemään asioita fiksummin ja paremmin sekä kestävän kehityksen näkökulmasta että myös asiakkaiden tarpeiden mukaan. Ei ole tarvetta, syytä eikä halua salata tai piilottaa mitään, tehdään asiat vilpittömästi mahdollisimman läpinäkyväksi kaikilta osin. Vilpittömyys lisää luottamusta ja mahdollistaa tehokkaasti tekemisen. Partnerhenkisyys vaatii tietysti myös asiakkaalta avoimuutta. Molemminpuolinen läpinäkyvyys on edellytys, että voidaan tehdä asioita enemmän kumppaneina.” 

“Olen aina digannut meillä siitä, että omasta koodista ei olla mustasukkaisia. Olen hyvin open source -henkinen, tykkään siitä, että jaetaan mitä voidaan. Se tuottaa yleensä hyvää kaikille”, Richard Andersson lisää. 

Myös Mikael Fred iloitsee läpinäkyvyydestä: “Meillä ollaan läpinäkyviä tuntikirjauksista lähtien. Koskaan ei tarvitse miettiä, mitä tietoa asiakkaalle voi näyttää.”

""

Teema 5: Pilvialustan hallintamalli

Pilvi ei ole IT-projekti vaan pysyvä muutos liiketoimintatavoissa. Jotta pilveä voidaan hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla, ylläpitää ja kehittää, täytyy toiminnan säännöt ja prosessit olla sovittu läpinäkyvästi. Tämä on erittäin tärkeää myös tietoturvan kannalta. 

Richard Andersson liputtaa stardardoitujen toimintamallien eli best practicejen puolesta: “Monesti etenkin startuppien tyyliin kuuluu, että sovellus rakennetaan nopeasti omiin tarpeisiin, ja best practicet jää toissijaisiksi. Kun lähtökohtana pidetään todistettuja parhaita käytäntöjä, saadaan myös mahdollisimman tietoturvallinen ympäristö.”

Toisaalta asiakasyritykset ja niiden toimintaympäristöt ovat välillä hyvin monimutkaisia, ja niissä saattaa olla monenlaisia rajoituksia. “Meillä on tietoa ja osaamista siitä, miten asiat kannattaisi tehdä, mutta rajoitukset on tärkeää käydä läpi, ja sitten muodostaa asiakkaiden tarpeisiin sopiva malli. Tärkeintä on, että säännöt ja prosessit, joiden mukaan toimitaan, sovitaan läpinäkyvästi”, Aki Koivunen sanoo. 

Niina Känsälä tietää, että Knowitin asiakkuudet vaihtelevat hyvin moderneista varsin perinteisiin. Pilvi voi olla rakennettu eri tavalla ja eri käyttötarkoitukseen: “Jokaisesta pitäisi kuitenkin löytää pienin yhteinen nimittäjä, hallinta ja tietoturva, mitkä olisi kaikille samoja.”

Erityisen tärkeää yhteiset nimittäjät ovat pilvipalveluiden ylläpidon kannalta. “On todella tärkeää, että esimerkiksi tiedotuskäytännöt on sovittu etenkin niille asiakkaille, jotka ovat ostaneet meiltä Passionate Supportia”, Mikael Fred huomauttaa. 

“Operatiivisen palvelun  tuottaminen on paljon tehokkaampaa, jos eri asiakkaille tuotettavaa operatiivista palvelua on mahdollista toteuttaa yhtenäisillä tavoilla. Teknisissä ratkaisuissa pyritään löytämään parhaiden käytäntöjen mukainen tapa, mutta tapauskohtaisesti toteutuksessa voi olla eroavaisuuksia, sillä asiakkaan tarve otetaan aina huomioon. Nämä erot eivät kuitenkaan saisi tuoda suuria muutoksia siihen, miten ratkaisuja ylläpidetään. Yhtenäisten prosessien tarkoitus on loppujen lopuksi tuottaa asiakkaalle arvoa, sillä selkeät toimintatavat auttavat aikaansaamaan selkeämmän ja nopeamman palvelukokemuksen”, Katja Juntunen lisää.

Asiantuntijaksi Knowitille?

Heräsikö kiinnostuksesi työskennellä Knowitilla? 

Lue lisää ja ole meihin yhteydessä joko lähettämällä hakemus sinua kiinnostavaan avoimeen rooliin, tai jos et löydä juuri tällä hetkellä sinua kiinnostavaa roolia, avoimen hakemuksen kautta voit myös kertoa itsestäsi lisää. Luemme hakemuksesi mielellämme, ja palaamme sinulle asiaan enintään viikon sisällä!

Lue lisää

Avoimet työpaikat