Kiteytys miksi meille töihin testauksen ja laadunvarmistuksen pariin?

Knowitilla pääset erittäin osaavaan seuraan. Testiautomaation ja laadunvarmistuksen parista meiltä löytyy yhtään nöyristelemättä poikkeuksellisen hyvää ja viime käden osaamista. Me olemme ISTQB:n platinakumppani ja alalla myös yksi johtavista kouluttajista ketterän kehityksen, testauksen, automaation ja DevOpsin alueilla.

Kädenjälkesi on mahdollista näkyä useilla toimialoilla sekä julkisella että yksityisellä sektorilla palveluissa ja ohjelmistoissa, jotka koskettavat laajan ihmisjoukon arkea

Arki osaajana testauksessa ja laadunvarmistuksessa

Itseohjautuvat tiimit, arjen ja elämän tarpeisiin joustava hybridityö, laajat ja pitkät projektit, jossa mahdollista syventää spesifia osaamista mutta vastapainoksi myös hyvät mahdollisuudet työnkiertoon. 
Meillä projektien scope kulkee läpi laadunvarmistuksen kokonaisuuden: testauksen suunnittelu, testiautomaation toteutus, testauksen läpivienti, ohjelmistojen suorituskyky, tuotannon jälkeinen jatkuva laadunvarmistus. 

Urakehitysmahdollisuudet testauksen ja laadunvarmistuksen asiantuntijana

Jokaisen asiantuntijamme ajantasaisesta kompetenssista ja sen kehityksestä pidetään hyvää huolta. Tämä ei tarkoita vain uusimpien teknologioiden ja menetelmien hallitsemista, vaan myös tukea siihen mihin suuntaan haluat uraasi ohjata testauksen ja laadunvarmistuksen parissa.

Knowitilla tiimit pääsevät itse vaikuttamaan yhteisiin koulutuskokonaisuuksiin – paras tieto, mihin suuntaan osaamista kannattaa kehittää löytyy tekijöiltä ja ammattilaisilta itseltään ja koska olemme myös koulutusorganisaatio, niin tiimimme pääsevät käyttämään omia koulutuspalveluitamme ammattitaidon kasvattamiseen.

Testauksen- ja laadunvarmistuksen asiantuntijamme esittäytyvät

Lue Heidin, Sannan ja Jussin haastattelu, jossa he kertovat Knowitilla työskentelystä testausautomaation parissa.

Metsäkeskus laadunvarmistus

Metsäkeskus on metsätalouden edistämisen asiantuntijaorganisaatio, jolla on ympäri Suomea yli 70 toimipistettä. Sen tehtäviin kuuluvat lakien noudattamisen valvonta kaikkien Suomen metsien osalta, metsätaloustukien hallinnointi sekä moninaiset osaamisen ja tiedonsaamisen edistämistehtävät.

Ennakoitu laatu tuo laadunhallinnan omiin käsiin

Ennakoidun laadun tavoitteena on mahdollistaa digitaalisen ratkaisun, esimerkiksi tietojärjestelmän, sovelluksen tai sähköisen palvelun laadun kehittymisen seuranta ja lopputuloksen ennustamisen jo ratkaisun kehitysprosessin aikana.

Alkuun