Liikkeenjohdon konsultointi

Miksi Knowitille töihin liikkenjohdon konsultiksi?

Haluamme olla mukana kehittämässä kannattavaa, vastuullista ja muutoksiin sopeutuvaa tulevaisuuden liiketoimintaa yhdessä asiakkaidemme kanssa. Pääset uudistamaan, kehittämään ja kasvattamaan asiakkaidemme liiketoimintaa ja auttamaan yrityksiä ja organisaatioita kehittämään kannattavaa, vastuullista ja muutoksiin sopeutuvaa tulevaisuuden liiketoimintaa.

“Emme ole perinteinen liikkeenjohdon konsultointitalo.” Haluamme uudistaa käsitystä johdon konsultoinnista kohtaamalla asiakkaidemme haasteet monimuotoisena kokonaisuutena. Tuomme pöytään laajan asiantuntemuksemme ja ajattelumme, jossa yhdistyy syvä ymmärryksemme liiketoiminnasta, teknologiasta, tietojohtamisesta ja ihmisten käyttäytymisestä.

Tiimimme koostuu liiketoimintamuotoilijoista, strategeista, digitalisaation ja asiakasymmärryksen erityisosaajista, muutosjohtajista, analyytikoista, operatiivisista tehostajista ja toimitusketjun sekä hinnoittelun asiantuntijoista.

Arki liikkeenjohdon konsulttina

Suuri osa arjestamme kuluu vaihtelevissa projektitöissä yhdessä asiakkaan ja oman tiimin kanssa. Työskentelemme projekteissa tiiviisti yhdessä asiakkaan kanssa asiakasta osallistaen ja yhdessä kehittäen (emme katoa kolmeksi viikoksi oman työpöydän ääreen kehittämään ja palaa sitten asiakkaalle valmiin ratkaisun kanssa).

Arjessamme toteutuu pienen tiimin ketteryys ja ison organisaation tuki. Toisten sparraus - meillä pääset itsenäisesti tekemään projekteissa, mutta taustalla sinulla on organisaation ja kokeneiden kollegoiden tuki. Etsimme jatkuvasti uusia tehokkaita keinoja ja tapoja auttaa asiakkaitamme menestymään. Keskitymme ratkaisuihin with the highest impact.

Yritykset toimivat tänä päivänä moniulotteisessa ympäristössä, jossa liiketoiminta, teknologia, ihmisten toiminta ja tieto kietoutuvat toisiinsa saumattomasti. Kierrosten kasvaessa voittajia ovat ne, jotka pystyvät reagoimaan ympäristönsä muutoksiin sekä vaikuttamaan toimintansa vaikutuksiin. Muutoksen johtaminen ja uuden innovointi vaativat monipuolista osaamista ja ymmärrystä sekä lähestymistä eri tieteenaloilta.

Urakehitysmahdollisuudet liikkeenjohdon konsulttina

Tiimissämme on tilaa, olit sitten vastavalmistunut tai urasi alkuvaiheessa, jo hieman kokemusta kartuttanut asiantuntija tai kokenut konsultti ja oman alasi erityisosaaja.

Meillä voit kasvaa asiakkaan luotettavaksi kumppaniksi liiketoiminnan kehittämisessä, kehittyä omien vahvuusalueidesi erityisosaajaksi tai muutosjohtajaksi ja auttaa asiakkaitamme viemään läpi suuriakin liiketoiminnan transformaatioita/muutoksia. Pystyt itse vaikuttamaan oman osaamisen kehitykseen - emme halua lokeroida ihmisiä. Meillä pääset ottamaan vastuuta ja pääset vaikuttamaan!

Holistinen asiakasymmärrys – myytti vai mahdollisuus?

Jos viimeisten viiden vuoden trenditeemoja bisnesmaailmasta valittaisiin, olisivat asiakaskokemus ja asiakasymmärrys luultavasti listan kärkipäässä. Eri tutkimukset aiheen ympärillä päätyvät kerta toisensa jälkeen samaan tulokseen: johtajat pitävät asiakaskokemusta ja -ymmärrystä liiketoiminnalle tärkeinä menestystekijöinä.

Strateginen muotoilu muutosjohtamisen ja digitalisaation tukena

Konsulttimme Riikka Pasanen kirjoittaa blogissaan, miten digitalisaatio tarjoaa lukuisia mahdollisuuksia ihmiskeskeisen yhteiskunnan rakentamiseen asiakaslähtöisten ja saavutettavien palveluiden avulla. Palveluiden toteuttamisessa organisaatioilta vaaditaan uudenlaista osaamista. Toteutuskyvykkyyden lisäksi tarvitaan laajempaa ymmärrystä digitalisaation vaikutuksista palvelutuotantoon. Tarvitaan muutosjohtamista ja kykyä ymmärtää yksilölliset, yhteisölliset ja kulttuuriset tarpeet jatkuvan tehostamisen ohella.

Armatec kiihdyttää transformaatiotaan

Pohjoismaissa toimiva Armatec valitsi Knowitin kumppanikseen päivitetyn strategiansa toteuttamiseksi sekä kunnianhimoisten kasvutavoitteiden saavuttamiseksi.

Alkuun