Skip to main content
To the homepage of Knowit

Pilari 2 - Tulevaisuuden arvoketju

Lue lisää tavoitteistamme, tuloksistamme ja toimenpiteistämme tulevaisuuden arvoketjun varmistamiseksi.

Power plant dam

Mitä tulevaisuuden arvoketju tarkoittaa?

Tulevaisuuden arvoketjussa keskitytään yrityksen kestävän kehityksen toimiin sen arvoketjussa. Knowitin suoriin ja välillisiin positiivisiin ja negatiivisiin vaikutuksiin arvoketjussa kohdistuvaa työtä ja sen tuloksia seurataan ja raportoidaan. 

Ilmastotyö arvoketjussa

Ilmastotyö arvoketjussa

Tavoite:

Ilmaston kannalta tämä merkitsee, että Knowitilla on tavoitteena vaikuttaa arvoketjuunsa (Scope 3) – sekä toimittajiin että asiakkaisiin – GHG-päästöjen vähentämiseksi 1,5 asteen tavoitteen mukaisesti. 

Tulos:

Katso kuva. Suurin negatiivinen vaikutus syntyy liikematkoista ja elektroniikan ostamisesta. 

Tehtävät:

Vuoden 2022 aikana yritys aikoo kannustaa toimittajiaan mahdollisuuksien mukaan liittymään Exponential Roadmap Initative hankkeeseen ja omaksumaan ilmastotavoitteet, jotka ovat linjassa 1,5 °C:n Business Playbook kehyksen kanssa. Knowit on usean vuoden ajan työskennellyt aktiivisesti negatiivisten vaikutustensa vähentämiseksi näillä alueilla esimerkiksi ottamalla käyttöön uuden matkustuskäytännön, valitsemalla toimistojen sijainnit hyvien julkisen liikenteen yhteyksien perusteella sekä muodostamalla turvalliset ja kestävän kehityksen mukaiset käytännöt elektroniikan uudelleenkäyttöä ja kierrätystä varten. 

Vastuullinen ostaminen ja toimittajien arviointi

Tulos:

Katso kuva. Vuoden 2021 aikana Knowitin tarkkailulistalla ei ollut yhtään toimittajaa, ja samat neljä toimittajaa, jotka olivat Knowitin ei-hyväksyttyjen toimittajien listalla vuonna 2020, pysyivät listalla vuonna 2021. 

Tehtävät:

Knowitin työllistämät toimittajat ja alikonsultit toimivat Knowitin kanssa samoilla markkinoilla, ja näiden tulisi toimia samojen perusarvojen mukaan kuin Knowit. Tämä varmistetaan siten, että Knowit valitsee toimittajat ja alikonsultit suoritettuaan arvioinnin, joka osoittaa niiden perusarvojen vastaavan Knowitin ohjesääntöä. Kutsumme tätä periaatetta ”huolelliseksi valinnaksi”. Jos Knowit arvioi, että toimittajan perusarvojen tai toimien suhteen on epävarmuutta tai riski siitä, että ne eivät ole Knowitin ohjesäännön mukaisia, eikä asiaa voida selvittää ottamatta yhteyttä toimittajaan, Knowitin sisäistä toimittajan arviointia täydennetään ”kyselyllä toimittajan arviointia varten”. 

* Tärkeäksi ostoksi katsotaan sellainen, jossa osto on tietynkokoinen ja sen odotetaan vaikuttavan laatuun tai on tärkeä kestävän kehityksen näkökulmasta. Tarkkaa rajaa ei ole, mutta nyrkkisääntönä tärkeäksi ostoksi voidaan katsoa erillinen tavaraosto, jonka arvo ylittää 1 000 euroa (tai sellainen, joka kuuluu osana 5 000 euron arvon ylittäviin vuosittaisiin kokonaisostoihin), tai palveluosto, jonka arvo ylittää 10 000 euroa (tai sellainen, joka kuuluu osana 25 000 euron arvon ylittäviin vuosittaisiin kokonaisostoihin).