Skip to main content
To the homepage of Knowit

REFERENSSI

EQ

eQ Haku – Toimitilapalveluiden uusi suunnannäyttäjä

KIINTEISTÖALA

eQ Toimitilat on maamme suurimpia toimitilojen omistajia. Uusille ja nykyisille vuokralaisille haluttiin luoda uusi verkkopalvelu, jonka tärkein toiminnallisuus tulisi olemaan käyttäjälle helppo vapaiden toimitilojen haku. Intuitiivisen käyttöliittymän, Jamstack-arkkitehtuurin ja toimivien integraatioiden avulla luotiin käyttökokemukseltaan äärimmäisen sulava, nykyaikainen digitaalisten toimitilapalveluiden suunnannäyttäjä. Pohjana uuden palvelun toteutukselle toimi yhdessä Knowit Experiencen kanssa toteutettu brändityö ja konseptisuunnittelu.

Uudistuksen lähtökohdat

eQ Toimitilat omistaa ja hallinnoi suurta määrää kiinteistöjä eri puolilla Suomea. eQ Toimitilat halusi uudistaa uusille ja nykyisille vuokralaisilleen suunnatun verkkopalvelunsa vastaamaan tämän päivän korkeimpia standardeja ja nykyisiä strategisia tavoitteitaan.

Tavoitteena eQ Toimitiloilla on olla markkinoilla edelläkävijä mitä tulee toimitilojen vuokraamisen helppouteen ja prosessin selkeyteen. Uudesta verkkopalvelusta haluttiin moderni ja korkeatasoinen, joka tehostaisi asiakaskokemusta.  

Hakunäkymä

Suunnitteluvaihe

Uudistusprojekti lähti käyntiin määrittelyvaiheella, jossa samalla luotiin palvelulle oma brändi-ilme. Työhön lähdettiin puhtaalta pöydältä. Heti määrittelyvaiheessa uuden sivuston tärkeimmäksi toiminnallisuudeksi nousi vapaiden toimitilojen haku. Niinpä koko palvelukonsepti rakentui sen ympärille. Uusi palvelu sai nimekseenkin eQ Haku

eQ Haun konsepti on rakennettu selkeän, ystävällisen puheentyylin sekä helposti lähestyttävän hakutoiminnon päälle, joka yhdessä asiakaspalvelun kanssa tukee palveluhenkisyyttä ja myyntitavoitteita. Uuden nimen haluttiin olevan aktiivinen ja korostavan palvelun ydintä: nopeaa ja helppokäyttöistä tilahakua. Nimenä eQ Haku koettiin lisäksi persoonalliseksi, helposti lähestyttäväksi ja mieleenpainuvaksi sekä selkeästi kotimaiseksi. 

Kaikessa suunnittelussa keskiöön asetettiin loppukäyttäjä. Pohdittiin paljon mitä tietoa käyttäjä voi hakea ja miten suodattaa hakukriteerejä, sekä miten käyttäjäpolut sivustolla etenevät loogisesti ja tehokkaasti. Jotta potentiaaliset asiakkaat löytävät palvelun helposti ja nopeasti, hakukonenäkyvyyteen panostettiin hyödyntämällä strukturoitua dataa sekä optimoimalla sisältöä avainsana-analyysien pohjalta. 

Käyttöliittymässä on käytetty käyttäjille tuttuja ja intuitiivisia konventioita, sekä käytänteitä maailman parhaista digitaalisista palveluista, huomioiden eQ Toimitilojen omat strategiset tavoitteet. Haku-toiminto nostettiin sivulle tärkeimmäksi elementiksi, johon käyttäjiä ohjataan ensisijaisesti. Parametreja on vain neljä, jotta haun voi aloittaa vaivattomasti. Hakutuloksia voi sen jälkeen suodattaa omien tarpeiden mukaan. 

Sivustosta tehtiin modulaarinen, eli ylläpitäjän on helppo päivittää ja tehdä uusia sivuja valmiiden blokkien avulla. Sivustohaku rakennettiin Algolia Search Engine’lla, joka hyödyntää koneoppimista ja tarjoaa hakutuloksia todella nopeasti ja dynaamisesti. 

 
Mobiilinäkymät

Toimivat integraatiot tekevät sivuston ylläpidosta helppoa

eQ Haku -sivusto on vahvasti integroitu eQ -toimitilojen johtamisjärjestelmiin, jolla eQ Toimitilat yhdessä yhteistyökumppaniensa kanssa hallinnoivat koko toimitilakantaansa. Suurin osa koko sivuston sisällöstä tulee integraation kautta ja sivut luodaan automaattisesti integraation kautta tulevan tiedon pohjalta. Toimiva integraatio tekee sivuston hallinnasta helppoa.

"Toimitilojen johtamisjärjestelmää käyttää eQ Toimitiloilla iso tiimi päivittäin. Toimivan integraation avulla tiedot päivittyvät suoraan sivuille, eikä niitä tarvitse näpytellä julkaisujärjestelmässä itse", Knowit Experiencen projektipäällikkönä toiminut Niko Ristola

Knowitin pääkehittäjänä projektissa toiminut Sampo Kataja sanoo, että kun datalähde on kunnossa, toimivan integraation toteuttaminen onnistuu.

"Pienenä yksityiskohtana voisin mainita dwg-pohjapiirrokset, jotka toteutimme sivustolle myös integraation kautta. Pohjakuvien näyttäminen dwg-muodossa netissä on käsittääkseni melko uniikkia."

Toimitilojen johtamisjärjestelmää käyttää eQ Toimitiloilla iso tiimi päivittäin. Toimivan integraation avulla tiedot päivittyvät suoraan sivuille, eikä niitä tarvitse näpytellä julkaisujärjestelmässä itse"


Niko Ristola, Projektipäällikkö

Knowit Experience

 

Sivustolle integroitiin myös Leadoo-palvelun avulla chat-toiminto, joka paitsi auttaa tarvittaessa kävijää sivustolla eteenpäin, pystyy myös tekemään alustavia hinta-arvioita toimitiloista.

"Mukana toteuttamassa oli monialainen tiimi ja siksi onnistuimme luomaan sivustolle toimivat käyttäjäpolut, jotka alkoivat heti tuottaa liidejä", Ristola kertoo tyytyväisenä.

Leadoon kautta tulleiden liidien polut sivustolla pystytään jäljittämään ja analysoimaan myöhempää kehitystä varten.

Millainen toimitila kuva

Sujuva käyttökokemus Jamstack-arkkitehtuurilla

Sivuston julkaisujärjestelmänä toimii WordPress. Sivuston käyttäjän kannalta kuitenkin olennainen asia on Jamstack-arkkitehtuuri, jonka ansiosta sivut latautuvat aina välittömästi – sivun koosta tai yhteyksistä riippumatta. Jamstackin mahdollistaman nopeuden huomaa myös kohdehakua käyttäessä.

"Vaikka toimitilahaku sisältää sadoittain vapaita tiloja, sivut latautuvat välittömästi ja näet hakutulokset niillä kriteereillä, joita olet asettanut", Ristola sanoo.

Sivujen latautumisnopeuden lisäksi Jamstack-arkkitehtuurilla on mahdollista saavuttaa merkittäviä etuja esimerkiksi tietoturvan, skaalautuvuuden sekä kehittäjäkokemuksen ja työkalujen suhteen. Lähtökohtaisesti Jamstackilla rakennettavat sivustot ovat ekologisempia kuin monoliittiisen julkaisujärjestelmän päälle rakennetut sivustot.

Jamstack-ratkaisussa tietoa voidaan edelleen hallita julkaisujärjestelmän kautta, mutta julkaisujärjestelmän rooli on rajattu vain tiedon hallintaan ja tarjoiluun rajapintojen kautta – ei siihen miten tieto palvelussa esitetään käyttäjälle. Näkyvä sivusto (eli front-end) rakentuu omalla, irrallisella ohjelmistollaan.

"Vaikka toimitilahaku sisältää sadoittain vapaita tiloja, sivut latautuvat välittömästi ja näet hakutulokset niillä kriteereillä, joita olet asettanut."


Niko Ristola, Projektipäällikkö

Knowit Experience


SEO ja avainsana-analyysi

Palvelun tehokkuuden ja käyttäjäkokemuksen seurantaa varten määriteltiin KPI-mittarit ja luotiin Google Data Studio dashboard, joiden pohjalta tuloksia voidaan seurata reaaliaikaisesti. Liidigeneroinnin tehokkuuden seurantaa varten rakennettiin funneliraportit sekä luotiin markkinointitiimille jatkuva datan seurannan ja käyttäjäkokemuksen optimoinnin toimintamalli.

Hakutulokset

Lopputulos

Uusi sivusto, eqhaku.fi, näki päivänvalon toukokuussa 2022. Käyttäjäpolut, chat-toiminto ja hintalaskuri osoittivat toimivansa, kun ensimmäisiä liidejä alkoi pudota heti julkaisun jälkeen.

Koska eQ Haku uudelleen brändättiin, piti myös palvelun domain vaihtaa. Tämän takia orgaanisen liikenteen osalta tiedettiin, että alkuun on odotettavissa laskua. Julkaisun jälkeen orgaanisen liikenteen määrä on kasvanut tasaisesti, joulukuussa saavutettiin jo sama taso kuin vanhalla sivustolla ja nousun odotetaan jatkuvan.  

Hakukonelöydettävyyden eteen on tehty paljon töitä. Googlen Lighthouse antaa SEOn osalta 100/100-tuloksen desktopissa ja 99/100 mobiilissa. Google Lighthousen Best Practices -mittari antaa täydet 100/100 sekä mobiilissa että desktopissa. 

Ristola antaa vuolaasti kiitosta eQ Toimitilojen väelle ja projektia heidän päässään vetäneelle Arimo Lepälle.

"Arimo ja koko eQ:n tiimi oli todella omistautuneet tälle projektille ja heillä riitti paljon uusia ideoita. Olennaista onkin huomioida, että vaikka sivusto on nyt julki, yhteistyömme sivuston kehittämisen parissa jatkuu aktiivisena."

eQ Toimitilojen kanssa löydettiin hyvä ja tiivis työskentelytapa, jota ohjasivat kerran viikossa pidetyt viikkopalaverit ja sprinttien jälkeen pidetyt sprint demot.

"eQ:lta sai aina nopeasti vastaukset ja heillä oli kirkas visio tehdä kunnianhimoisesti alan toimivin sivusto. Se innosti meidänkin tiimiä eteenpäin. Tällaisesta yhteistyöstä on helppo nauttia", kehuu Ristola.

Samoilla linjoilla on Kataja.

"Se on myös kehittäjän kannalta innostavaa päästä tekemään näin toiminnallisesti rikas sivusto. Ei tule äkkiä mieleen, että olisin ollut mukana vastaavanlaisessa projektissa."

Tutustu sivustoon

Lue case-kuvaus eQ Haku -palvelun brändi-identiteetin kehitysprojektista.

Jutta Laitinen

Business Development Director

Knowit Experience