Lähtötilanne

eQ Toimitilat omistaa ja hallinnoi suurta määrää kiinteistöjä eri puolilla Suomea. Nyt eQ Toimitilat halusi uudistaa uusille ja nykyisille vuokralaisilleen suunnatun verkkopalvelunsa ja samalla luoda sille oman ilmeen ja palvelukonseptin.

Uuden brändin haluttiin olevan tyylikäs, innovatiivinen ja tulevaisuuteen katsova.  Brändi-ilmeen haluttiin korostavan eQ Toimitiloja suomalaisena luotettavana kiinteistönomistajana, sekä vastuullisuutta.

eQ Toimitilat haluaa olla markkinoilla edelläkävijä mitä tulee toimitilojen vuokraamisen helppouteen ja prosessin selkeyteen. Uudesta verkkopalvelusta haluttiin moderni ja korkeatasoinen, joka tehostaisi asiakaskokemusta. Liiketoiminnan näkökulmasta uuden sivuston tärkein tavoite on saada vapaita tiloja vuokrattua tehokkaammin. 

Palvelun nimi

Brändiä haluttiin lähteä kehittämään kokonaisvaltaisesti, jolloin suunnittelussa huomioitiin palvelun nimeäminen, visuaalisuus, kommunikaatio ja käyttöliittymä.

Uuden nimen haluttiin olevan aktiivinen, palveluhenkinen ja korostavan palvelun ydintä: nopeaa ja helppokäyttöistä tilahakua. Nimi eQ Haku koettiin persoonalliseksi, helposti lähestyttäväksi ja mieleenpainuvaksi sekä selkeästi kotimaiseksi.

Palvelukontekstissa termien käyttö ja kommunikaatio mietittiin huolellisesti: palvelun nimi, otsikointi ja hakutyökalun aktiivinen kehote “Aloita haku” osoittavat käyttäjälle palvelun ydinfunktion ytimekkäällä ja helppokäyttöisellä tavalla.

eQ Haku -konseptissa nähtiin viestinnällistä potentiaalia ja uudistettua brändiä testattiin jo suunnitteluvaiheessa myös markkinointiviestinnällisillä esimerkeillä. Brändin todettiin toimivan hyvin myös tässä yhteydessä avaten oivaltavalla tavalla uutta palvelukonseptia ja nimeä.

Valokuvat

Eri kategorioissa käytetyissä valokuvissa, kohde-esittelyissä ja inspiroivissa tarinoissa huomioidaan ihminen tilassa, jolla pyrittiin erottautumaan alalla usein käytetyistä paikoin hyvin geneerisistä   tilakuvista.

Tilakuvissa tärkeässä osassa ovat selkeys ja informatiivisuus, keskeisenä teemana onnistuneet tilaratkaisut.

Typografia

Otsikko typografiana käytetyn Klarheit Kurrentin muotokieli mukailee eQ konsernin logoa ja auttaa persoonallisen ja vahvan viestin rakentamisessa.

Leipätekstissä käytetty Inter on erityisesti näytölle optimoitu ja on hillitty päivitys modernimpaan fonttiin.

Laajasta fonttiperheestä löytyy sopiva leikkaus moneen tarpeeseen.

Värit

Väripaletti mahdollistaa tunnistettavan, mutta monipuolisen ilmeen rakentamisen aktiivisesta pääväristä rauhallisempiin lisäväreihin.

Konsernin vihreän rinnalle on valittu aktiivisempi palvelubrändille sopiva sininen väri, joka tukee mielikuvaa kotimaisuudesta. 

Kuvitukset ja ikonit

Modernit kuvitukset erottavat palvelun kilpailijoista helposti lähestyttävällä tyylillään tuoden sopivasti inhimillisyyttä muuten konservatiivisella alalla.  eQ Hakuun suunniteltiin chat-toiminto, joka auttaa kävijää eteenpäin ja pystyy jopa tarjoamaan alustavia hinta-arvioita kohteista. Yhdessä visuaalisen suunnittelutoimisto Piñatan kanssa suunniteltiin virtauaaliassistentti Helmi, joka henkii eQ Toimitilojen arvoja ja auttaa käyttäjää eteenpäin sivustolla.

Palvelun ikonit vahvistavat brändipersoonaa ja auttavat käyttäjää navigoimaan. 

Palvelukonsepti

eQ Toimitilat haluaa olla Suomessa toimitilojen edelläkävijä, sekä tarjota asiakkailleen helpon ja selkeän toimitilojen vuokraamisen prosessin.

Näistä lähtökohdista jalostui ajatus vahvasta toimitilapalvelukonseptista, eQ Haku: moderni ja korkeatasoinen verkkopalvelu, joka tehostaa vuokraustoimintaa ja asiakaskokemusta.

Konsepti on rakennettu selkeän, ystävällisen puheentyylin sekä helposti lähestyttävän hakutoiminnon päälle, joka yhdessä asiakaspalvelun kanssa tukee palveluhenkisyyttä ja myyntitavoitteita.  

 

Kaikessa suunnittelussa keskiöön asetettiin loppukäyttäjä. Tavoitteena oli, että käyttäjä löytää helposti juuri etsimänsä. 

Käyttöliittymässä on käytetty käyttäjille tuttuja ja intuitiivisia konventioita, sekä käytänteitä maailman parhaista digitaalisista palveluista, huomioiden eQ Toimitilojen omat strategiset tavoitteet. 

Haku-toiminto nostettiin sivulle tärkeimmäksi elementiksi, johon käyttäjiä ohjataan ensisijaisesti. Parametreja on vain kolme, jotta haun voi aloittaa vaivattomasti. Hakutuloksia voi sen jälkeen suodattaa omien tarpeiden mukaan. 

Lopputulos

Onnistunut työ brändi-ilmeen ja palvelukonseptin osalta loivat pohjan verkkopalvelun tekniselle toteutukselle, josta Knowit Experience myös vastasi (tästä luvassa erillinen case-kuvaus). Yhteistyö eQ Toimitilojen kanssa jatkuu julkaisun jälkeen palvelun ylläpitovaiheella, jatkuvalla kehittämisellä, ja palvelun optimoimisella.

Ota yhteyttä
Susanna Salomaa
Business Unit Lead

Alkuun