Ymmärtämällä tarjoat asiakashyötyä

Datalähtöisen muotoilun avulla huomioit asiakkaasi, asiakkaasi asiakkaat sekä tarvittavat sidosryhmät, olitpa sitten vasta tutkimassa organisaatiotasi kohtaavaa haastetta, jo suunnittelemassa digitaalista ratkaisua tai muokkaamassa toimintakulttuuriasi olemassa olevan digitaalisen ratkaisun ympärille. 

Datalähtöinen muotoilu on datalla johdettua designia 

Datalähtöisen muotoilun hanke voi olla mikä tahansa projekti, joka liittyy dataan ja jossa asiakas tuodaan keskiöön. Muotoilumenetelmiä hyödyntävässä datahankkeessa ratkaisemme organisaatiotasi kohtaavan haasteen kestävällä tavalla, luomalla uutta ymmärrystä organisaatiostasi, tutkimalla perimmäiset motiivit datan käyttöön sekä tunnistamalla olennaiset kehityskohteet. Datalähtöisen muotoilun hanke voi liittyä esimerkiksi seuraaviin teemoihin: 

 

  • Organisaation sisäinen raportointihanke 
  • Digitaalisen ratkaisun tai palvelun suunnittelu, käyttöönotto tai testaus 
  • Asiakasymmärryksen kartuttaminen 
  • Dataratkaisun rakentaminen 
  • Digitaalisen asiakaskokemuksen johtaminen 
  • Datalähtöinen rekrytointi 

Näissä voimme olla avuksi

Tutustu alta tarkemmin osa-alueisiin, missä voimme datalähtöisen muotoilun keinoin auttaa. Nelikentän jokainen alue tukee toistaan: organisaatiosi tarve voi olla selkeä tai matkan aikana muuttuva, yksittäiseen osa-alueeseen liittyvä projekti tai jokaista osa-aluetta koskettava prosessi. Joka tapauksessa, olemme organisaatiosi tukena jokaisella askeleella kohti strategista tavoitetta tai sen määrittämistä. 

 

Ongelman rajaaminen 

Kun organisaatiosi kohtaa muutoksen tai haasteen, joka vaatii syvempää ymmärrystä asiakkaiden tarpeista ja odotuksista, on asiakasymmärryksen kartuttaminen tarpeen. Datalähtöisen muotoilun projekti voi olla esimerkiksi tavoitteen määrittelyä siitä, mitä organisaatiosi muutoksella tai digitaalisen ratkaisun käyttöönotolla halutaan saada aikaan. Tällöin ratkaistava ongelma tunnistetaan ja tutkittava alue rajataan, datan hyödyntäjät sidosryhmineen tunnistetaan ja tavoitteet datan ympäriltä määritetään

Digitaalisen ratkaisun suunnittelu ja testaus 

Digitaalisen ratkaisun toimivuuden määrittää sen käyttäjälähtöisyys, eli asiakasymmärrys siitä, mihin käyttäjä dataa tarvitsee, mitä dataa hän tarvitsee ja miksi. Kerätyn datan pohjalta voimme luoda tunnistettuun tarpeeseen vastaavan digitaalisen ratkaisun, kuten esimerkiksi käyttöliittymän tai datanäkymän.  

Hyödynnämme muotoiluosaamista, teoreettiseen tutkimukseen perustuvaa tietoa sekä käyttäjätestausta toteuttaaksemme loppukäyttäjää parhaiten palvelevan digitaalisen palvelun tai työkalun. Varmistamme ratkaisun käytettävyyden toteuttamalla asiantuntijoidemme suunnittelemia käytettävyystestauksia, jotka antavat aitoa tietoa käyttäjäymmärryksen ja saavutettavuuden toteutumisesta. Huomioimme myös ratkaisun kestävyyden muutostilanteiden varalta.  

Asiakasymmärryksen muodostaminen 

Datalähtöisen muotoilun avulla voimme muodostaa kokonaisvaltaisen ymmärryksen asiakkaistasi keräämällä käyttäjädataa sekä rikastamalla sitä uudella tiedolla. Käyttäjädataa voidaan kerätä esimerkiksi verkkosivustosi tai sovellusten käyttäjätiedoista, sekä asiakaspalvelusta ja myyntiprosesseista. Kerättyä dataa voidaan rikastaa asiakaskyselyiden, haastatteluiden ja fokusryhmien avulla. Kattava asiakasymmärrys auttaa asiakkaidesi tulevien tarpeiden ja kehityssuuntien ennakoimisessa, jolloin organisaatiosi voi pysyä paremmin kilpailukykyisenä ja voit kehittää liiketoimintaasi myös pitkällä aikavälillä. 

Toimintakulttuurin kehittäminen 

Jotta olemassa oleva digitaalinen ratkaisu palvelee kaikkia käyttäjiä, tulee myös ympäröivä toimintakulttuuri mukauttaa toimivaksi. Voimme auttaa kehittämään organisaatiosi toimintakulttuuria, eli yhteistä kieltä, sisäistä tiedottamista sekä osaamisen kehittämistä dataratkaisua tukevaksi sekä erilaisista lähtökohdista tulevia käyttäjiä palvelevaksi yhteissuunnittelun keinoin. Näin varmistamme, että tieto on ymmärrettävässä ja saavutettavassa muodossa, käyttäjän helposti hyödynnettävissä ja saatavilla oikeaan aikaan oikeassa paikassa.

Datan avulla voit sitouttaa asiakkaat ja loppukäyttäjät

Voit tarjota merkittävää lisäarvoa asiakkaillesi digitaalisen palvelusi keräämän datan avulla. Esimerkiksi usea vähittäiskauppa tarjoaa ostamistietoihin perustuvaa tietoa applikaatioissaan kuluttajan hiilijalanjäljestä tai ruoan ravintoarvoista. Datan palauttaminen voi näin toimia keinona kehittää liiketoimintamallia ja sitouttaa asiakkaita tai loppukäyttäjiä. Huomioimme datalähtöisen muotoilun hankkeissamme myös datan palauttamisen näkökulman varmistaaksemme organisaatiollesi parhaan mahdollisen liiketoimintahyödyn.  

 

Lataa matkaopas kohti modernimpaa analytiikkaa

Tämä opas on sinua varten, jos ymmärrät datan hyödyt, mutta analytiikka ei vielä palvele liiketoimintasi tarpeita. Loikka modernimpaan vaatii tahtoa datan hyödyntämiseen!

Ota yhteyttä
Juuso Viljanen
Head of Offering, Principal Consultant
Ota yhteyttä
Ota yhteyttä

Alkuun