Tehokkaampaa yhteistoimintaa 

Pelikirja kuvaa valitun kokonaisuuden toiminnan yleiset tavoitteet, toimintakulttuurin ja toimintamallin sekä toimintaan liittyvät roolit ja vastuut. Asiantuntijamme fasilitoivat pelikirjan toteutuksen, ja sen sisältö laaditaan aina yhteistyössä organisaatiosi asiantuntijoiden kanssa. Pelikirjan kuvaustapa voidaan sopia organisaatiosi tarpeiden ja käytäntöjen mukaiseksi. Tavoitteena on toteuttaa tiivis, vain oleelliset asiat sisältävä kuvaus, jota on helppo lukea ja ylläpitää.  

 

Pelikirjan avulla saat

 

  • Yhteiset pelisäännöt, jotka tukevat tiimiesi ja asiantuntijoidesi yhteistyötä ja helpottavat uusien tiimiläisten perehdyttämistä 
  • Tehokkaampaa yhteistoimintaa, kun kaikki tietävät oman roolinsa ja mitä odottaa muilta 
  • Yhteisen terminologian, joka tehostaa organisaation sisäistä kommunikaatiota 
  • Perustan organisaatiosi jatkuvalle kehittämiselle 

Ketterän ohjelmistokehittämisen pelikirja – Agile Playbook

Ketterän ohjelmistokehittämisen pelikirjassa kuvataan ohjelmistokehitysorganisaatiosi ketterä työskentelymalli (way of working). Pelikirjassa kuvataan kehitystiimiesi yhteinen toimintaympäristö, toiminnan ja yhteistyön tavoitteet, yhteiset roolit ja vastuut sekä ohjeet ja pelisäännöt. Pelikirjan tavoitteena on tukea tiimiesi yhteistyötä, parantaa tiimiesi toimintaa ja perehdyttää uusi kehitystiimi organisaation työskentelymalliin. 

Laadunvarmistuksen pelikirja

Laadunvarmistuksen pelikirjassa kuvaamme organisaatiosi laadun ja laadunvarmistuksen tavoitteet sekä miten sovellat laadunvarmistuksen käytäntöjä organisaatiosi ohjelmistokehityksen toimintamalliin, oli se sitten ketterä tai vesiputousmallinen. Laadunvarmistuksen pelikirjan kohderyhmänä voi olla esimerkiksi ohjelmiston kehitystiimi tai kehitystiimin ulkopuoliset asiantuntijat, jotka osallistuvat tuotteen testaamiseen oman toimensa ohella. Kussakin tapauksessa pelikirjan sisältö ja lähestymiskulma mietitään erikseen.

Testiautomaation pelikirja

Testiautomaation pelikirjan tavoitteena voi olla esimerkiksi ohjelmistokehitystiimien testiautomaatiokäytäntöjen yhtenäistäminen niin, että samoja testejä tai kirjastoja olisi mahdollista hyödyntää eri tiimeissä. Tai sen tavoitteena voi olla testiautomaatio-osaamisen laajentaminen ja kehittäminen organisaatiossa. Tekniset pelisäännöt, kuten miten testejä toteutetaan ja dokumentoidaan tai miten niiden laatu varmistetaan ovat tyypillistä testiautomaation pelikirjan sisältöä. 

RPA-pelikirja

RPA-pelikirja auttaa organisaatiosi ohjelmistorobotiikkatietoisuuden lisäämisessä sekä toiminnan jatkuvassa kehittämisessä ja skaalaamisessa yhteisiä toimintatapoja hyödyntäen. Pelikirja määrittää organisaatiosi ohjelmistorobotiikan tavoitteet ja kehittämisen prioriteetit ja opastaa toimiviin RPA-toimintatapoihin ja kulttuuriin. Pelikirjan kohderyhmänä ovat niin ohjelmistorobottien tekniset toteuttajat kuin liiketoiminnan asiantuntijat. Näin pelikirja toimii koko organisaatiosi muutoshallinnan ja johtamisen tukena matkalla kohti automaatiota tehokkaasti ja kattavasti hyödyntävää organisaatiota.

Tiedolla johtamisen pelikirja

Tiedolla johtamisen pelikirja on ohjeistus liiketoimintaa ja suorituskykyä parantavalle tiedon hyödyntämiselle ja sen johtamiselle. Pelikirja muodostaa yhteisen määritelmän siitä, mitä tiedolla johtaminen tarkoittaa organisaatiolle. Se luo yhteisen ymmärryksen tiedolla johtamisen strategisesta asemasta ja tavoitteista sekä näkymän tiedon hyödyntämisen nykyisestä mallista, rooleista ja vastuista.

Pelikirjan avulla saat myös yhteisen ymmärryksen tiedon hyödyntämisen ja tiedolla johtamisen kehitystarpeista. Se avaa uusia ratkaisuideoita ja malleja tiedon hyödyntämisen kriittisiin tarpeisiin, sekä tarjoaa dokumentoidun ohjeistuksen tiedolla johtamiseen ja tiedon hyödyntämiseen. Lopputuloksena saat roadmapin kehittävälle tekemiselle sekä myös tulevia kehitystarpeita palvelevan roadmap-pohjan.

Ota yhteyttä
Henri Grönblom
Head of Offering, Principal Consultant, Knowit Oy
Ota yhteyttä
Ota yhteyttä

Alkuun