Datastrategia

Data ja analytiikka ovat organisaatiolle elintärkeitä hyödykkeitä jokaisella osa-alueella, ja oikein valjastettuna data ja analytiikka toimivat mahdollistajina esimerkiksi tuote- tai palveluinnovaatioissa, asiakasymmärryksen luomisessa sekä riskien hallinnassa. Datastrategia määrittää, miten tuet organisaatiosi strategiasta johdettujen tavoitteiden saavuttamista datan ja analytiikan avulla. Se on suunnitelma ja yhteinen käsitys siitä, mihin organisaatiosi on tiedolla johtamisen osalta menossa, miten sinne päästään ja miten dataa hyödynnetään jokapäiväisessä toiminnassa. 

Strategian avulla kohti tavoitetta

Datastrategian avulla voit hahmottaa, kuinka organisaatiosi kerää, tallentaa, hallinnoi ja käyttää dataa liiketoimintatavoitteidensa saavuttamiseksi. Strategian avulla voit ottaa kantaa esimerkiksi organisaatiossasi tavoiteltuun hyötyyn, hallintaan ja organisoitumiseen, teknologiavalintoihin sekä dataohjautuvan kulttuurin rakentamiseen. Usein osana datastrategiaa on myös organisaation osaaminen, työtavat ja prosessit, tietosuoja ja tietoturva, keskeisimmät käyttötapausalueet sekä datalähteet ja -varannot. Strategian tarkoitus on auttaa sinua ymmärtämään organisaatiosi data- ja analytiikkakokonaisuutta ja sen muutoksia, sekä sitoa ne käytäntöön.

Datan avulla luot uutta arvoa liiketoiminnalle

Datan hyödyntäminen parantaa liiketoimintasi kannattavuutta ja auttaa sinua tukemaan yrityksesi visiota, tavoitteita ja tärkeimpiä tuloksia. Hyödyntäessäsi dataa ja analytiikkaa monipuolisesti organisaation kaikilla tasoilla, voit löytää täysin uusia mahdollisuuksia, kuten uusia liiketoimintoja, nousevia menestystuotteita tai -palveluita, asiakasryhmiä ja ansaintamahdollisuuksia. Dataan ja analytiikkaan nojaavat oivallukset voivat myös mahdollistaa toiminnan tehostamisen tai kustannusten perustellun vähentämisen. Autamme sinua tunnistamaan datan arvon, hyödyntämään sitä, sekä muuntamaan sen tuloiksi nykyisessä tai tulevassa liiketoimintakehyksessäsi. 

Datastrategia luodaan yhdessä

Jotta datastrategia saadaan vietyä käytäntöön, on organisaatiosi sisäinen yhteistyö ja roolien välinen yhteisymmärrys avainasemassa. Työstämme datastrategiaa yhteisissä työpajoissa organisaatiosi jäsenten kanssa ja viemme sen käytäntöön osallistamalla, viestimällä ja sitouttamalla. Työ vaatii osaamista usealta osa-alueelta, joten johdon tuki ja organisaation eri osien avainhenkilöiden sitoutuminen on onnistuneen datastrategian edellytys. Lopputuloksena saat organisaatiosi tarpeeseen sopivan työkalun, kuten esimerkiksi pelikirjan. 

Lue lisää blogissamme

Vain kulttuurin, strategian ja teknologian liitto voi muuttaa yrityksen dataohjautuvaksi

Tässä blogissa pohdimme, miten vieraannuttavia termejä datakulttuuri ja datastrategia voisi käsitellä niin, etteivät ne työntäisi teknisempiäkään osaajia pois luotaan. Sillä kuten Juuso Viljanen, Knowitin Analytics Practice Lead, sanoo: “Valitettavasti kulttuurin ja strategian puute syövät analytiikan aamupalaksi.”

Resurssien puute estää analytiikan hyödyntämistä liiketoiminnassa

Lähes jokaisessa organisaatiossa pyritään nykyisin johtamaan tiedolla. Dataa on saatavilla ainakin myynnistä ja taloudesta, usein myös asiakkaiden ja työntekijöiden tyytyväisyydestä. Edistyneimmissä organisaatioissa pyritään tunnistamaan trendejä, jopa ennustamaan niitä, ja hyödyntämään dataa innovoinnissa.

Ota yhteyttä
Tommi Marjomaa
Head of Offering, Principal Consultant
Ota yhteyttä
Ota yhteyttä

Alkuun