Google Analytics -dashboardit

Haluatko saada selkeämmän kuvan yrityksesi suoriutumisesta eri kanavissa ja sen sijoittumisesta suhteessa tavoitteisiin ja KPI-mittareihin?  

Suurten datamassojen myötä yleiskuvaa yrityksen toiminnasta voi olla vaikea hahmottaa. Jotta dataa ymmärtäisi, se kannattaa visualisoida. Tiedon visualisoinnilla luvut muutetaan helposti omaksuttavaksi visuaaliseksi esitykseksi, josta trendit, poikkeavuudet ja epäsäännönmukaisuudet selviävät. Perinteisen laskentataulukon vaarana on, että trendit ja oivallukset jäävät helposti huomaamatta. 

Kokoamme avainmittarit helppokäyttöisiksi dashboard-raporteiksi koko organisaationne käyttöön. Dashboard-raportteihin voimme kiteyttää kunkin sisäisen asiakasryhmän tarpeisiin vastaavat mittarit ja ajastaa automaattinen raporttien lähetys. Tämä helpottaa esim. johdon raportointia, sillä mittaustietoa ei tarvitse louhia mittausjärjestelmän syövereistä. 

Datan visualisointi ja eri tietolähteiden yhteisraportointi

Kun omaksut toimintatavaksesi tiedolla johtamisen, tarvitset laaja-alaisesti tietoa eri järjestelmistä voidaksesi tehdä valistuneita päätöksiä. Tällöin pilvipalvelupohjaiset datan visualisointi- ja dashboard-työkalut ovat hyödyllisiä. Pystyt niiden avulla yhdistämään ja esittämään tiivistetysti tietoa useita lähteistä ja selaamaan tietoa reaaliaikaisesti aina, kun olet nettiyhteyden päässä. 

Google Data Studio analyysi

Google Data Studio

Google Data Studio on Googlen tuore datan visualisointityökalu. Sen voi yhdistää laajasti kaikenlaisiin tietolähteisiin, mutta parhaiten se soveltuu Googlen eri tuotteiden kautta kerättävän tiedon esittämiseen (Google Analytics, Google AdWords, DoubleClick, YouTube jne.). Data Studio on maksuton.  

 

Ota yhteyttä
Christer Lybeck
CEO, Knowit Experience Oy
Ota yhteyttä
Ota yhteyttä

Alkuun