Skip to main content
To the homepage of Knowit

WEB-ANALYTIIKKA

Dashboardit ja datan visualisointi

Haluatko saada selkeämmän kuvan yrityksesi suoriutumisesta eri kanavissa ja sen sijoittumisesta suhteessa tavoitteisiin ja KPI-mittareihin? Autamme mittaamisen kulttuurin rakentamisessa laatimalla helppoja ja ymmärrettäviä raportteja, joita on vaivaton jakaa kaikille tietoa hyödyntäville.

Miksi dataa kannattaa visualisoida?

Suurten datamassojen myötä yleiskuvaa yrityksen toiminnasta voi olla vaikea hahmottaa. Jotta dataa ymmärtäisi, se kannattaa visualisoida. Tiedon visualisoinnilla luvut muutetaan helposti omaksuttavaksi visuaaliseksi esitykseksi, josta trendit, poikkeavuudet ja epäsäännönmukaisuudet selviävät. Ilman visualisointia trendit ja oivallukset jäävät helposti huomaamatta.

Tärkeä data tiivistettynä dashboardille

Kokoamme avainmittarit helppokäyttöisiksi dashboard-raporteiksi koko organisaationne käyttöön. Dashboard-raportteihin voimme kiteyttää kunkin sisäisen asiakasryhmän tarpeisiin vastaavat mittarit, esittämään tiivistetysti tietoa halutuista lähteistä ja selaamaan tietoa reaaliaikaisesti aina, kun olet nettiyhteyden päässä. Tämä helpottaa johdon raportointia, sillä mittaustietoa ei tarvitse louhia mittausjärjestelmän syövereistä.

Työkalun oma vai erillinen visualisointityökalu

Monet analytiikkatyökalut kuten Piwik, Matomo ja SiteImprove tarjoavat sisäänrakennetun mahdollisuuden luoda dashboardeja ja ne voivat olla riittävä ratkaisu monessa tilanteessa.

Haluttaessa kuitenkin toiminnallisesti ja visuaalisesti monipuolisempia dashboardeja (asettelut, brändivärit, kuvitus, granulaarinen filtteröinti ym.), voidaan ne rakentaa erillisen datan visualisoinnin työkalun avulla kuten Looker Studio tai Power BI. Tällöin voimme myös halutessa keskittää dataa muistakin tietolähteistä (esim. sosiaalisen median tilit, Google Search Console) yhteen pilvipohjaiseen dashboardiin, jolloin data on helposti eri käyttäjien saatavilla ilman että täytyy lisätä erikseen pääsyjä eri työkaluihin.

Data Studio on nykyään Looker Studio

Looker Studio on Googlen maksuton datan visualisointityökalu. Sen voi yhdistää laajasti kaikenlaisiin tietolähteisiin, mutta parhaiten se soveltuu Googlen eri tuotteiden kautta kerättävän tiedon esittämiseen (Google Analytics, Google Ads, DoubleClick, YouTube jne.).

Janne Miettinen

Lead Consultant Data and Marketing

Knowit Experience