Skip to main content
To the homepage of Knowit

OPERATIIVINEN TEHOKKUUS

Valikoimanhallinta

Valikoiman operatiivista hallintaa toteutetaan portfoliostrategian tuomissa raameissa, joissa kuvataan valikoiman eri elementtien roolia strategisten tavoitteiden saavuttamisessa.

Läpinäkyvyys

Valikoimanhallinnalla on merkittävä rooli strategisten tavoitteiden johtamisessa ja resurssien kohdistamisessa oikeisiin asioihin

Dataohjautuvuus

Tiedolla johdettu valikoimanhallinta luo viitekehyksen liiketoimintastrategian toteutukseen

Asiakaskeskeistä tehokkuutta

Optimaalinen valikoimanhallinta mahdollistaa sekä kasvun että kannattavuuden, sekä operatiivisen tehokkuuden.

Menestyksekästä valikoimanhallintaa johdetaan sekä kaupallisen että operatiivisen näkökulman kautta. Keskeistä on luoda molempia näkökulmia tukevat toimintatavat ja prosessit päivittäisen työn tueksi, sekä johtaa valikoimaa tiedolla. Kaupallisesti ja operatiivisesti tehokasta portfoliota voidaan johtaa ja todentaa muun muassa kasvutavoitteiden, kate- ja katekiertotavoitteiden sekä asiakastyytyväisyyden tavoitteiden kautta.

Optimoitu valikoima kasvun ja kannattavuuden ajurina

Valikoiman hallinnassa tulee ottaa huomioon tuotteiden ja palveluiden kokonaisuus ja ymmärtää, kuinka tarjoama kokonaisuutena tuottaa arvoa asiakkaalle – sekä kasvua ja kannattavuutta omalle yritykselle. Autamme sinua ymmärtämään ja tuomaan sekä asiakastarpeet että tuotteidesi todellisen kannattavuuden valikoimanhallinnan käytäntöihin ja optimointiin. Määrittelemme tuotekohtaiset todelliset kustannusrakenteet, jotka huomioivat myös usein unohdetut tase-erät kuten varastot.  Tuemme sinua myös tarvittaessa hinnoittelussa osana portfolion hallintaa.

 

Mitattavia tuloksia faktapohjaisen päätöksenteon kautta

Meillä on laaja kokemus tuoteportfolion hallinnan projekteista aina strategiasta analyyseihin ja toteutukseen. Autamme asiakkaitamme luomaan prosessit ja viitekehykset portfoliojohtamiseen ja varmistamme tuoteportfolion kasvun ja tehokkuuden syvällisillä analyyseillä aina SKU-tasolle asti, jolloin saadaan tarkka kokonaiskuva valikoiman suoriutumiskyvystä niin taloudellisilla kuin operatiivisillakin mittareilla. Faktoihin perustuvien työkalujen ja raporttien avulla muodostetaan organisaatiolle kyky tehdä päätökset mahdollisimman faktapohjaisesti.

Antti Kuusenmäki

Business Lead

Knowit Management Consulting

Tutustu myös muihin palveluihimme

Operatiivinen tehokkuusHankintojen johtaminenOsto ja saatavuuden hallinta