Skip to main content
To the homepage of Knowit

DESIGN JA ASIAKASKOKEMUS

Sisältöstrategia

2010-luvun jälkimmäisen puoliskon hype-termi ’sisältöstrategia’ on saanut ihmisten mielissä jo niin monta eri merkitystä, että se on alkanut kadota. Perimmäinen ajatus on kuitenkin edelleen erittäin relevantti.

Sisältöstrategian ydin

Määrittelee mitä viestitään, kenelle ja miksi, sekä sitoo sisältöjen tekemisen yrityksen liiketoiminnallisiin ja strategisiin tavoitteisiin

Kohderyhmän ymmärtäminen

Tuotetaan sisältöä, jota kohdeyleisö haluaa ja tarvitsee

Sisältöstrategia ei ole staattinen

Strategiaa tulee kehittää ja muokata tulosten sekä liiketoiminnan alati muuttuvien vaatimusten pohjalta.

Mitä, kenelle ja miksi

Tärkeimmät asiat, jotka sisältöstrategia määrittelee, ovat mitä haluamme viestiä, kenen huomion haluamme viestillämme saavamme ja mitä haluamme sen jälkeen tapahtuvan. Jotta saamme nämä määriteltyä, meidän tulee ymmärtää yrityksen liiketoiminnalliset ja strategiset tavoitteet, ja sitoa sisältöjen tekeminen tiiviisti näihin tavoitteisiin. Toisin sanoen, miten sisältöihin nyt panostamamme eurot kääntyvät jossain kohtaa myös liiketoiminnassa tuotoiksi – tai vähintään tukevat vahvasti tätä tavoitetta.

 

Löydä sweet spot

Me ihmiset elämme keskellä valtavaa informaatiotulvaa. Saadaksemme liiketoimintamme kannalta tärkeän ryhmän huomion, pitää löytää kohta, jossa yleisön motiivit sekä meidän uniikki osaamisemme kohtaavat: sisältömarkkinoinnin sweet spot. Koko sisältömarkkinoinnin idean voisi tiivistää oikeastaan ajatukseen, jossa tuotetaan sisältöä, jota kohdeyleisö haluaa ottaa vastaan. Sisältöä, jota se suorastaan odottaa. Onnistuaksemme tässä, meidän on tunnettava kohderyhmämme. Meidän on ymmärrettävä, miten voimme aidosti olla heille hyödyksi. Miten voimme auttaa heitä onnistumaan tavoitteissaan – mitä ikinä ne sitten ovatkin – ja tukemaan heidän motiivejaan. On ymmärrettävä heidän arkeaan: kysymyksiä, joita he pohtivat; tietoa, jota he etsivät; kanavia, joita he käyttävät; hetkiä, jolloin he ovat valmiita ottamaan vastaan sisältöä. Kun yhdistämme tämän ymmärryksen omaan erikoisosaamiseemme ja omiin tavoitteisiimme, meillä on aito mahdollisuus onnistua tekemään hyvällä sisällöllä jotain merkittävää.

 

Kohti luovaa konseptia

Sisältöstrategia toimii ohjekirjana sisällöntuottajille. Se ei anna valmiita yksittäisiä aiheita tai otsikoita, mutta ohjaa sisällöntuotannon oikeaan suuntaan. Se myös auttaa käyttämään rajalliset resurssit järkevästi: sisältöstrategia auttaa meitä tunnistamaan olennaisen epäolennaisesta ja keskittämään tekemisemme niihin asioihin, joiden uskomme tuottavan eniten tuloksia. Sisältöstrategian viimeisessä vaiheessa ymmärrys niin yrityksen omista strategisista ja liiketoiminnallisista tavoitteista, kuin kohderyhmien motiiveista muotoutuu sisällön luovaksi konseptiksi. Siinä missä ravintola- tai tapahtumakonseptia luodessa pohditaan, onko listalla 5 vai 50 erilaista annosta, ovatko esiintyjät koko kansan suosikkeja vai nousevia kykyjä, tai tarjoillaanko olut muovituopista vai artesaanipulloista, sisältökonseptin kohdalla mietitään, tavoitellaanko massojen huomiota kevyillä aiheilla, vai pienen edelläkävijäryhmän huomiota todella syväluotaavilla näkökulmilla. Halutaanko sisällöllä sivistää vai viihdyttää? Onko sisällössä olennaista näyttävä visuaalisuus? Ja niin edelleen.

 

Sisältöstrategia käytäntöön

On hyvä muistaa ja ymmärtää, että huolimatta siitä, miten loistava sisältöstrategia onkaan, ilman timanttista sisällöntuotantoa sillä ei tee juuri mitään. Sisältömarkkinointi on maraton, ei sprintti, ja vaatii siten pitkäjänteistä, laadukasta ja analyyttistä tekemistä. Sisällöntuotantokoneiston tulee olla saumaton ja tehokas. Tuloksia pitää seurata, analysoida ja reagoida. Sillä sisältöstrategian tarkoitus on luoda kaikille yhteinen näkemys sisällöntuotannosta, joka perustuu johonkin muuhun kuin mutuun ja omiin preferensseihimme, mutta on ihan mahdollista, että se ei ensimmäisellä kerralla osu napakymppiin. Ja sekin on ihan ok. Kun tiedämme, mitä haluamme saavuttaa ja mihin olemme ajatuksemme perustaneet, tuloksia on mahdollista analysoida ja tehdä muutoksia sen pohjalta sisällöntuotantoon, kunnes saavutamme haluamamme tulokset!

Tutustu myös muihin palveluihimme

Web-analytiikkaHakukonemarkkinointiSEO