Skip to main content
To the homepage of Knowit

ARTIKKELI

Työelämän murroksen on vietävä kohti kestävää työelämää

Elämme työelämän syvän murroksen aikaa. Työntekijät uupuvat, ja monilla aloilla kärsitään pahenevasta työvoimapulasta. Työarjen kehittäjä, valmentaja ja tietokirjailija Emma Mieskonen oli Pekka Nurmen vieraana Tulevaisuudenkestävä Suomi -podcastissa. Mieskonen katsoo läheltä yritysten arkea ja on nähnyt ihmisten väsymisen, jota pitkään jatkunut poikkeusaika on entisestään pahentanut.

Emma ja Pekka

"Monet johtajat sanovat, että yhteisöllisyys on kadonnut aika täysin. Johtajat ovat tavallaan menettäneet kosketuspinnan siihen, mitä yrityksessä tapahtuu. Siiloutuminen on pahentunut eikä kollegoita oman tiimin ulkopuolelta enää tunneta. — Kosketus siihen, millaista työn arki oikeasti on, on kadonnut. En usko, että tämä trendi tulee väistymään, ellei sille tehdä jotain", Mieskonen sanoo.

Knowitilla pyritään aktiivisesti rakentamaan tulevaisuudenkestävää työelämää. Henkilöstöjohtaja Maria Hämäläinen tunnistaa hyvin Mieskosen huolenaiheen kosketuspinnan katoamisesta. Knowitilla tehtiin viime syksynä kulttuurityö, jossa määriteltiin tavoitetila työelämälle Knowitilla. Henkilöstö pääsi kertomaan mikä on Knowitin kulttuurin ydin, mitä arvostetaan, mikä on hyvin ja tietysti missä on kehitettävää. Kulttuurityön pohjalta kirjoitettiin Knowitin Kestävän työelämän manifesti, jossa on viisi kohtaa:

  1. Elämä on muutakin kuin työtä – Tällä tarkoitetaan sitä, että arvostamme ja kunnoitamme ihmisten vapaa-aikaa, Hämäläinen selventää.
  2. Ihminen ensin – Erilaiset elämäntilanteet huomioidaan hyvin ja kunnioitetaan sitä, jos työntekijä esimerkiksi elää juuri sellaisia vuosia elämässään, jolloin ei pysty tekemään yhtään extraa tai panostamaan kehittymiseen.
  3. Aikuisten työpaikka – Tällä tarkoitamme, että työntekijöille annetaan vapautta ja vastuuta, ja ihmisiin luotetaan. 
  4. Monimuotoisuus – Täällä saa olla oma itsensä. Meillä ei ole vahvoja hierarkioita, joissa toimarit istuvat omissa kopeissaan. Jokaisen rooli on tärkeä, eikä kukaan ole toista tärkeämpi. 
  5. Kehittyminen – Tähän panostetaan meillä paljon, ja tässä meillä on vielä kehitettävää. Kehittyminen on meillä ihmisille supertärkeää, Hämäläinen sanoo.

Pitkäkestoinen ylikuormitus pahentaa työvoimapulaa

Emma Mieskonen ei säästele sanojaan siinä, että nykyisellään työelämä on täysin kestämätöntä, eikä tällä mallilla voida jatkaa. 

"Meillä on oikeastaan kaksi isoa samanaikaista ongelmaa. Ensimmäisenä työntekijöiden uupuminen ja työelämän käsittämätön tahti. Vaatimuksia tulee koko ajan lisää. — Samanaikaisesti toinen on yrityksien ihan mieletön tuottavuuspaine. Ihmiset tulevat jossain vaiheessa loppumaan niin sanotusti kesken, työvoima ei riitä. Taantuman uhka puolestaan tekee sen, että ihmisten selkänahasta halutaan repiä koko ajan lisää", Mieskonen kuvaa.

Konsulttiyrityksen henkilöstöjohtajana Maria Hämäläinen tunnistaa hyvin työvoiman riittämättömyyden uhan. Knowitilla pyritään kaikin keinoin huolehtimaan työntekijöiden jaksamisesta.

"Yritämme puuttua nopeasti, jos joku tekee liikaa duunia. Muutaman viikon kuormituspiikistä vielä selviää, mutta pitkäaikaisesta ylikuormituksesta ei", Maria Hämäläinen sanoo. 

Nuoret uskaltavat sanoa, millaista elämää haluavat

Työelämäkonsultti Emma Mieskonen on nähnyt, että työntekijät ovat oppineet vaatimaan työnantajalta enemmän joustoa. Työntekijöille ei enää voida tarjota valmista laatikkoa, johon on sopeuduttava. Tulevaisuuden trendi, työsuhteiden monimuotoisuus, näkyy jo nyt freelanceriyden, kevytyrittäjyyden ja esimerkiksi harrastuksista hankittavien sivutulojen kasvuna. 

"Uskon, että ihmiset eivät tule jatkossa enää hakemaan tiettyyn rooliin samalla tavalla kuin tähän mennessä, vaan pikemminkin työelämästä muotoillaan sen näköistä kuin itse haluat. — Yksilöllisyyden trendi on kasvamassa, varsinkin jos katsoo nuorempia. He haluavat, että työelämä olisi mahdollisimman yksilöllistä ja omaa elämäntyyliä tukevaa. — Nuoret puhuvat kaveriporukassa ja koulussa paljon avoimemmin siitä, millaista elämää he haluavat elää, mitä he haluavat työelämältä, missä heidän oman jaksamisen rajat menevät ja mitä he vaativat", Mieskonen listaa. 

Maria Hämäläinen on täysin samaa mieltä siitä, että työelämässä tullaan siirtymään enemmän siihen, että ihmiset rakentavat työelämästä oman näköistään. Tulemme näkemään enenevissä määrin erilaisia työnteon malleja, työsuhteita ja työaikoja. Myös Hämäläinen on tunnistanut nuoremman sukupolven toimimisen muutoksen ajajana.

"Kun kuuntelee varsinkin nuorempaa sukupolvea, heille työelämästä irtioton tarve tulee jo kolmikymppisenä tai ennenkin, kun taas nykyiset neli-viisikymppiset ajattelevat vasta ensimmäistä kertaa, että voisi vähän rauhoittua. Nuoremmat ovat myös valmiimpia vaihtamaan työnantajaa useinkin. Moni keski-ikäinen tuntuu ajattelevan, että samalla työnantajalla täytyy olla viisi vuotta. Knowitin johtamisen filosofiassa on kohta we are learners not knowers. Olemme siis valmiita oppimaan, mitä maailma tuo tullessaan, ja muuttumaan sen mukana. Meillä huolehditaan myös johtajien jaksamisesta ja kunnioitamme myös johtajien vapaa-aikaa ja erilaisia elämäntilanteita samalla lailla kuin muidenkin työntekijöiden", Maria Hämäläinen kertoo.

Emma Mieskonen antaa työnantajille selvät ohjeet siitä, miten työelämästä voidaan lähteä rakentamaan kestävämpää. 

"Ensinnäkin kestävän työelämän on pakko huomioida inhimillisyys ja yksilön rajat entistä paremmin. — Tuottavuudessa ratkaisu ei todellakaan ole lähteä tehostamiseen, koska se johtaa oravanpyörään ja rajojen ylittämiseen. –– Oikeasti pitää lähteä pureutumaan siihen, että mitä täällä meidän firmassa tällä hetkellä tehdään. –– Priorisointia käytetään tällä hetkellä jatkuvasti väärin. Tuodaan jotain, mikä pitää priorisoida muun ohi, mutta unohdetaan se, että silloin pitää myös depriorisoida jotain. Pitää kertoa, mikä voidaan unohtaa, että jotain muuta voidaan lisätä. Firmana voidaan kasvaa sitten kun keksitään kaikkein fiksuimmat tavat päästä maaliin."

Kuuntele koko jakso Kestävä työelämä – miten ihminen kestää työtä ja työ ihmistä?

Pekka ja Emma