Skip to main content
To the homepage of Knowit

LEHDISTÖTIEDOTTEET

Knowit tehostaa entisestään kestävän kehityksen toimiaan

NON REGULATORY

Knowit AB (publ) ottaa seuraavan askeleen kestävän kehityksen pitkän aikavälin toiminnassaan aloittamalla Exponential Roadmap Initiativen tukikumppanina. Yhteistyön kautta Knowit liittyy myös YK:n maailmanlaajuiseen Race to Zero - ilmastokampanjaan. Kumppanuus tarkoittaa, että Knowit toimii 1,5°C Business Playbookin mukaisesti ja pyrkii jatkuvasti tukemaan asiakkaitaan integroimaan ilmastoasiat liiketoimintastrategioihinsa ja digitaalisiin muutoksiinsa. Tavoitteena on puolittaa maailmanlaajuiset päästöt ennen vuotta 2030, askel kohti nollapistettä, ja rajoittaa ilmaston lämpeneminen 1,5 asteeseen.

1,5°C Business Playbookin lähtökohta on vuonna 2018 käynnistetyssä tieteellisessä yhteistyössä, Exponential Roadmapissa. Se tarjoaa yrityksille ja organisaatioille ohjeita ilmastotoimista, jotka tukevat toimintaa kohti Pariisin sopimuksen kunnianhimoista 1,5 asteen tavoitetta. Ohjeet perustuvat uusimpaan tieteeseen ja on jäsennelty neljään pilariin: yrityksen omien päästöjen vähentäminen, päästöjen vähentäminen koko arvoketjussa, ilmastoasioiden sisällyttäminen yrityksen liiketoimintastrategiaan ja yhteistyö muiden osapuolien kanssa ilmastotoimien nopeuttamiseksi yhteiskunnassa.

"Knowit on sitoutunut puolittamaan arvoketjunsa kokonaispäästöt ennen vuotta 2030, jossa vertailuna käytetään vuoden 2018 lukuja. Vuosien 2018 ja 2020 välisenä aikana vähensimme omia päästöjämme 72%, mikä johtui lähinnä digitaalisen etätyön lisääntymisestä koronaviruspandemian aikana. Jatkossa liitämme ratkaisutarjoomamme 1,5 asteen tavoitteeseen ja autamme asiakkaitamme integroimaan ilmastoasiat liiketoimintastrategioihinsa. Pyrimme vähentämään päästöjä eksponentiaalisesti teknisten ratkaisujen avulla sekä omassa että asiakkaidemme arvoketjussa - kestävän ja inhimillisen yhteiskunnan hyväksi”, sanoo Per Wallentin, CEO and President, Knowit.

Knowit on aina liittänyt kestävään kehitykseen merkittävää painoarvoa, ja yrityksen käytännöt heijastuvat YK:n Global Compact -aloitteen kymmeneen periaatteeseen. Toimimme eettisellä tavalla ja kunnioitamme omia sekä ulkoisia työntekijöitämme, ja pyrimme minimoimaan kielteiset ympäristövaikutukset. Vaikuttamalla myönteisesti asiakkaisiin ja lisäksi heidän loppuasiakkaidensa elämäntapoihin ja kulutusmalleihin, voidaan saavuttaa suurin mahdollinen vaikutus.

”Knowitilla on ainutlaatuinen osaaminen ja kokemus siitä, miten digitalisaatio voi mahdollistaa yhteiskunnalle suuret päästövähennykset. Digitaaliset työkalut, jotka auttavat asiakkaitamme kehittämisessä ja toteutuksissa, voivat avata tietä resurssitehokkaammalle sekä 1,5 asteen tavoitteen kanssa yhteensopivalle yhteiskunnalle. Se lisää kilpailukykyä ja kasvua. Ilmastoasioiden sisällyttäminen selkeästi asiakkaidemme liiketoimintastrategioihin ja digitaalisiin muutosprojekteihin on ratkaisevan tärkeää menestyksen kannalta”, sanoo Ingemar Jansson, Head of Sustainable Strategy & Business Development, Knowit.

Lue lisää Exponential Roadmap Initiativesta.

Christina Johansson

Head of Communications