Skip to main content
To the homepage of Knowit

LEHDISTÖTIEDOTTEET

Knowit ostaa strategiatoimisto Marketing Clinicin

REGULATORY

Knowit AB (publ) ostaa suomalaisen Marketing Clinic konsulttitoimiston, jolla on erittäin hyvä maine strategiasta, brändistä ja kaupallistamisesta. Marketing Clinicillä työskentelee noin 60 strategiakonsulttia, ensisijaisesti Helsingissä, mutta liiketoimintaa on myös Oslossa ja Tukholmassa. Yritysoston myötä Knowit vahvistaa asemaansa liikkeenjohdon konsultoinnissa Suomen markkinassa ja laajentaa tarjoamaansa kasvun, brändäyksen ja kaupallistamisen strategioihin. Hankinnan jälkeen Knowitilla on Suomessa yli 450 työntekijää.

Marketing Clinic liittyy pääosin Knowit Insight liiketoiminta-alueeseen, joka tarjoaa liikkeenjohdon konsultointipalveluita. Knowit Insight auttaa Pohjoismaisia yrityksiä hyödyntämään digitalisaation koko potentiaalin. Keskeisiä tarjoama-alueita ovat kasvu- ja kannattavuusstrategiat, uusien liiketoimintamallien kehittäminen, muutoshallinta ja kyberturvallisuus. Knowit Experience liiketoiminta-alue on Pohjoismaiden suurin digitaalinen toimisto. Yhdistymisen seurauksena Marketing Clinic tuo lisää osaamista muun muassa brändi- ja markkinointistrategioiden, asiakaskokemuksen ja markkinointiteknologioiden saralla.

”Olemme iloisia voidessamme toivottaa uudet kollegat Marketing Cliniciltä tervetulleiksi Knowitille. Marketing Clinicin vahvan markkina-aseman sekä kaupallistamisen strategiatarjoaman yhdistäminen Knowitin laajaan asiantuntijuuteen toiminnallisesta tehokkuudesta, kaupallisesta menestymisestä, digitaalisesta transformaatiosta ja muutoshallinnasta tekee meistä entistä vahvemman kumppanin sekä nykyisille että uusille asiakkaillemme. Tarjoamamme tulee olemaan Suomen markkinassa ainutlaatuinen kasvua tavoitteleville brändeille, joita voimme tukea aina strategiasta sen käytännön toteutukseen saakka”, sanoo Carin Strindmark, Head of Knowit Insight.

Marketing Clinic on kaupallistamisen strategioiden markkinajohtaja Suomessa, ja on auttanut useita menestyneitä brändejä tarttumaan uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin ja luomaan entistä tuottavampia asiakassuhteita. Yhdistymisen myötä Knowit Insightilla tulee olemaan vahvempi asema Suomen markkinassa liikkeenjohdon konsultoinnissa sekä asiakaskokemuksen ja markkinointistrategioiden tarjoamissa.

Marketing Clinic aloittaa heti kesällä yhteistyön uusien kollegoiden kanssa ja integrointiprosessi aloitetaan syksyllä. Marketing Clinicin toimitusjohtaja Kati Nurminen odottaa yhdistymisen tuovan positiivisia näkökohtia kaikille osapuolille.

“Tehtävämme on auttaa asiakkaitamme onnistumaan alati muuttuvassa maailmassa. Haluamme jatkossakin olla asiakkaidemme kasvun kumppani ja tukea toiminnan kehittämistä asiakaslähtöiseen ja vastuulliseen suuntaan – tunnistamaan uusia kasvun lähteitä sekä rakentamaan ja toteuttaman strategioita ja kaupallista toimintaa, joka palvelee niin yrityksen kuin loppuasiakkaan tarpeita ja on kestävällä pohjalla myös laajemmin. Kokemuksemme on, että asiakkaamme tarvitsevat yhä enemmän eri yksiköiden rajoja rikkovaa yhteistyötä sekä apua digitalisaation tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntämiseen eri liiketoiminnan saroilla. Marketing Clinic ja Knowit täydentävät toisiaan hyvin ja voimme yhdessä olla entistä vahvempi kumppani asiakkaillemme. Odotamme innolla pääsevämme osaksi Knowitia, joka on jännittävällä kasvumatkalla,” toteaa Nurminen.

”Marketing Clinicin ja Knowitin yhdistyminen luo erinomaisia mahdollisuuksia sekä asiakkaille että työntekijöille. Kasvutarinamme on ollut nousujohteinen 17 vuotta aina yrityksemme perustamisesta alkaen. Keskustelu Knowitin kanssa on tehnyt selväksi, että jaamme yhteiset arvot ja intohimon auttaa asiakkaitamme rakentamaan vahvoja, kestäviä brändejä ja kehittämään kaupallistamisen strategioita nopeasti muuttuvassa maailmassa. Sen vuoksi tuntuu luontaiselta askeleelta tulla osaksi laajempaa kokonaisuutta Knowitissa”, sanoo Catharina Stackelberg, omistaja ja nykyinen Marketing Clinicin hallituksen puheenjohtaja.

Knowit ostaa holdingyhtiö Marketing Clinic Oy:n, joka omistaa 100 prosenttisesti Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa toimivat yritykset. Yrityskaupan odotetaan valmistuvan kesä-heinäkuun vaihteessa.

Talouden tunnuslukuja  

  • Marketing Clinicin liikevaihto on noin MEUR 10.5.
  • Kauppahinta yhteensä MEUR 8.5 (yrityksen arvo)
  • Lisäkauppahinta riippuu tuloskehityksestä vuoden 2022 aikana ja sen odotetaan olevan yhteensä MEUR 1.5.

Christina Johansson

Head of Communications