Skip to main content
To the homepage of Knowit

LEHDISTÖTIEDOTTEET

Knowit asetti uusia kestävän kehityksen tavoitteita

NON REGULATORY

Knowitin hallitus on asettanut päivitetyt kestävän kehityksen tavoitteet, jotka liittyvät selkeästi visioon edistää kestävää ja inhimillistä yhteiskuntaa digitalisaation ja innovaatioiden avulla. Uudet kestävän kehityksen tavoitteet yhdessä taloudellisten tavoitteiden kanssa varmistavat yhtiön pitkän aikavälin kannattavan ja kestävän kasvun.

Yleiset kestävän kehityksen tavoitteet tarkoittavat, että Knowit työskentelee yhdessä asiakkaiden ja kumppanien kanssa edistääkseen aktiivisesti YK:n Agenda 2030 -ohjelmaa ja yhteiskunnan kehitystä, keskittyen erityisesti positiivisiin ympäristö- ja ilmastovaikutuksiin sekä kasvavaan osallisuuteen.

Knowit seuraa kestävän kehityksen tavoitetta seuraamalla kehitystä kolmella painopistealueella:

- Vuoteen 2030 mennessä 80 prosenttia Knowitin liikevaihdosta edistää vähintään yhtä YK:n kestävän kehityksen tavoitteista, joissa Knowit voi vaikuttaa eniten. [1]

- Knowit on ilmastopositiivinen yritys vuonna 2022 ja puolittaa CO2e-päästönsä ennen vuotta 2030. [2]

- Knowitin tulee olla osallistava työpaikka, jossa sukupuolijakauma on tasainen (40-60 prosenttia ajan mittaan) kaikilla johdon tasoilla.

"Knowitilla on ollut kestävän kehityksen asiat esityslistalla jo pitkään laajan ilmastositoutumisen osalta, keskipisteenä yhteiskunnallinen kestävyys. Nyt haluamme lisätä läpinäkyvyyttä ja vahvistaa yhteyttä alueilla, joilla voimme yhdessä asiakkaidemme ja kumppaneidemme kanssa vaikuttaa eniten. Knowitilla on ainutlaatuinen mahdollisuus hyödyntää kestävän kehityksen ja innovaatioiden asiantuntemusta tarjotakseen ratkaisuja yhteiskunnan kestävän kehityksen haasteisiin”, sanoo Jon Risfelt, Knowitin hallituksen puheenjohtaja.

Tarkemmat tiedot tavoitteista julkaistaan Knowitin kestävän kehityksen raportissa, joka on integroitu vuosiraporttin ja julkaistaan 11.4.2022 mennessä.

[1] Vuonna 2021 67 % liikevaihdosta edistää vähintään yhtä yhdeksästä kestävän kehityksen tavoitteesta, joissa Knowit voi vaikuttaa eniten. Knowit on valinnut YK:n 17 kestävän kehityksen tavoitteen joukosta kestävän kehityksen tavoitteet 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13 ja 16.

[2] Tieteellisten tavoitteiden mukaisesti, jotka on asetettu indeksivuotena 2019, ja on raportoitu jatkuvasti Knowitin kestävän kehityksen raportoinnissa.

Christina Johansson

Head of Communications