Skip to main content
To the homepage of Knowit

Valitse kestävä työelämä - Makers' way of working

Meillä voit työskennellä toimistoillamme, etänä tai hybrid-mallilla.

Makers' Way of working - mahdollistaa joustavan ja kestävän tavan työskennellä Knowitilla

Olemme Knowitilla luoneet tulevaisuuteen suuntautuvan toimintamallin, joka mahdollistaa sen, että olemme nyt ja jatkossa asiakkaidemme luotetuin liikekumppan ja nykyaikaisena työnantaja. Haluamme tarjota mahdollisimman paljon joustavuutta työntekijöillemme tukien sekä yksilö- että projektityötä, samalla kun vaalimme asiakassuhteita ja toimivaa työkulttuuria. 

Valitse kestävä työelämä

Meitä on Knowitilla noin 4000 konsulttia kuudessa maassa. Suomessa meitä on noin 500 - Helsingissä, Tampereella, Turussa, Oulussa ja etänä. Rakennamme yhdessä asiakkaidemme kanssa kestävää ja inhimillistä yhteiskuntaa digitalisaation keinoin. Jotta voimme aidosti muuttaa maailmaa, tulee meidän omassa arjessamme toimia esimerkkeinä, suunnannäyttäjinä ja pioneereina. Haluamme omilla teoillamme ja valinnoillamme mahdollistaa kestävän työelämän, jossa kohtaamme toisemme kokonaisina ihmisinä.

Meille kestävä ja inhimillinen työelämä tarkoittaa ennen kaikkea sitä, että jokaisella on vapaus olla oma itsensä ja tehdä töitä ja kehittyä valitsemallaan tavalla. Vapaus tuo mukanaan vastuuta, mutta se ei meillä tarkoita yksin jäämistä – olemme toistemme apuna ja tukena. Olemme reilu ja tasa-arvoinen työpaikka, jossa on tilaa erilaisille ihmisille ja persoonille. Olet meille tärkeä. Vaikka viihdymme ja vietämme mielellämme aikaa yhdessä, ei työn meillä tarvitse olla koko elämä. Vapautta on myös se, että päivän päätteeksi voi sulkea läppärin ja keskittyä muihin itselle tärkeisiin asioihin.

""

Knowit - Tapamme toimia

Toimintatapamme työssämme ja arjessamme perustuu luottamukseen ja määräytyy tarpeiden, odotusten ja yhteistyömallin mukaan yksilön, tiimin ja asiakkaidemme välillä. Yhdessä tälllä kokonaisuudella uskomme pystyvämme rakentamaan joustavan tavan työskennellä, joka mahdollistaa joustavuuden ja toimivuuden meille kaikille. 

Valitse oma työskentelymallisi - työergonomia keskiössä!

Meidän työntekijänämme voit valita mallin, joka sopii sinulle parhaiten. Tärkeä oman mallin valitsemisessa on miettiä, missä haluat työskennellä suurimman osan viikosta, noin keskimäärin - etänä vai toimistollamme? Haluamme työntekijöillemme tarjota yhden ergonomisen työpisteen, oli se sitten kotona tai toimistolla, perustuen valintaasi. 

Toimistoillamme olevat sähköpöydät ja haluamasi työskentelyvälineet tukevat työskentelyäsi toimistoillamme, mutta jos kotitoimisto on paikkasi suurimman osan työajasta, niin sähköpöytä, ergonominen tuoli ja muut työvälineet ovat tilattavissa myös kotitoimistolle. 

""
""

Työn ja vapaa-ajan tasapaino

Joustava työmalli antaa työntekijöillemme paljon valinnanvapautta siihen, miten ja missä työtä tehdään.

Etenkin etänä työskennellessä, työn ja vapaa-ajan rajat voivat hämärtyä huomaamatta. Siksi on tärkeää painottaa, että emme odota työntekijöiltämme, että he lukevat tai vastaavat Slack-viesteihin, sähköposteihin tai muuhun viestintään normaalin työajan ulkopuolella. Toki tämä on sallittua, jos se sopii työskentelytyyliin. Meille tärkeää on vaalia työn ja vapaa-ajan tasapainoa nyt ja jatkossa.  

Etätyö auringossa

Olemme luoneet tavat toimia myös siihen, jos työskentely auringon alla, esimerkiksi syksyn ja talven pimeinä kuukausina houkuttelee. Mahdollistamme nimittäin 1-2 kuukauden pituisen ajanjakson työskentelyn kerrallaan etänä kaikista EU ja ETA maista, sekä Isosta-Britanniasta ja Sveitsistä. Näiden maiden osalta verotekniset velvollisuudet ovat selvitettynä ja ohjeistus olemassa.