Skip to main content
To the homepage of Knowit

Supervoimana Power BI

Dataohjatun liiketoiminnan parissa työskentelee datan ja analytiikan asiantuntijoita, joilla on osaamista niin moderneista teknologioista kuin pilvidata-alustoista. Power BI -asiantuntijoitamme Hannaa, Lottaa ja Maximia yhdistää intohimo dataan ja sen visualisointiin.

Supervoimana Power BI

Dataohjattu Liiketoiminta

Knowitin Dataohjatun liiketoiminnan palvelut luovat datasta kilpailuetua. Osaamisen, kokemuksen ja  teknologian avulla tiimimme rakentaa yritysten liiketoiminnalle yksilöllisiä ratkaisuja, jotka luovat ja vauhdittavat kestävää kasvua. 

Hanna Lamula, Lotta Mattila ja Maxim Tuovinen ovat Power BI -osaajia, jotka työskentelevät monipuolisesti niin datan mallintamisen kuin sen visualisoinnin parissa.

Miten päädyit työskentelemään datan kanssa ja mikä on sen mielenkiintoisin puoli?

Hanna: Voisi sanoa, että löysin datan ja analytiikan hieman sattumalta. Kauppatieteiden opintojen aikana tein työharjoittelun Barcelonassa vuonna 2016, ja tuolloin kuulin ensimmäisen kerran Power BI:sta. Innostuin samantien työkalusta ja opettelin käyttämään sitä. Tämän myötä päädyin myöhemmin työskentelemään hinta-analyytikkona liiketoiminnan puolella. Elokuussa 2021 aloitin Knowitilla.

Datan suurin haaste ei ole sen olemassaolo, vaan sen visualisointi ja ymmärrettävyys. Kaikkein mielenkiintoisinta onkin nähdä, kuinka datamassasta saadaan poimittua olennaiset asiat niin, että parempien päätösten tekeminen on mahdollista. Tärkeää onkin kysyä oikeat kysymykset ja kiinnittää huomiota myös yksityiskohtiin. Se on kuin salapoliisin työtä!

Lotta: Taustani on liiketoiminnan puolella, mutta huomasin nopeasti, että pelkästään myymisen sijaan haluan analysoida numeroita. Pyrin tekemään raportteja, jotka vastaavat kysymyksiin, joita loppukäyttäjä ei edes ajatellut kysyä. Tiedot ovat kaiken perusta, ja siksi on tärkeää ymmärtää ne – muuten luot vääriä tilastoja.

Maxim: Tutustuttuani nykyaikaisiin BI-työkaluihin hämmästyin, kuinka vaivattomasti tietoja voi muokata ja käyttää mielekkäästi ja tuottavasti. Lisäksi aiemmin viikkoja vieneet asiat voitiin nyt tehdä vain parissa tunnissa. Rakennettuani ensimmäisen tietomallin ja dashboardin nykyaikaisilla BI -työkaluilla, ei paluuta vanhaan ole ollut. 
Työssäni mielenkiintoisin puoli on ymmärryksen rakentaminen datan ympärille ja auttaa yrityksiä löytämään merkityksellisiä tietoja. Tämä on usein helpommin sanottu kuin tehty, yksityiskohdat voivat olla pirullisia. Yksi suosikkilainauksistani on Donald Rumsfeldiltä, joka tiivistää tämän hyvin:

“There are known knowns. These are things we know that we know. There are known unknowns. That is to say, there are things that we know we don’t know. But there are also unknown unknowns. There are things we don’t know we don’t know.”

On siis olemassa asioita, joita tiedämme olevan. Sitten on asioita, joiden tiedämme olevan meille tuntemattomia. Mutta kolmanneksi on vielä asioita, joista emme edes tiedä, ettemme tiedä. 

Lotta Mattila - Lotta työskentelee BI-analyytikkona Knowitilla

Lotta Mattila

"Tiedot ovat kaiken perusta, ja siksi on tärkeää ymmärtää ne – muuten luot vääriä tilastoja."


Lotta Mattila

Lotta työskentelee BI-analyytikkona Knowitilla

Kuvaile työtehtäviäsi, mitä teet asiakasprojekteissamme?

Hanna: Hyvin pian aloitettuani Knowitilla pääsin mukaan asiakasprojektiin, jossa työskentelen yhdessä kollegani kanssa. Olemme rakentaneet monenlaisia raportteja, joissa keskitytään esimerkiksi asiakkuuksiin ja projekteihin. 
Suurin osa ajasta kuluu varsinaiseen raporttien rakentamiseen, mutta käytämme paljon aikaa myös asiakkaan kanssa keskustelemiseen, jotta tunnistamme tarpeet ja ratkaisut yhdessä.

Lotta: Teen kaikenlaisia tehtäviä aina asiakkaiden vaatimusten ja datalähteiden määrittämisestä datamallien ja visualisointien rakentamiseen.
Aihealueet, joiden kanssa olen työskennellyt, ovat erilaisia: taloudellisista raporteista tuotannon suunnitteluun, HR-toiminnasta hiilidioksidipäästöihin ja kestävyyteen.

Maxim: Teen määrittelyä, kehitystä ja koulutusta asiakasprojekteissa. Kommunikoin myös paljon liiketoiminnan ja IT:n kanssa ja toimin siltana näiden kahden välillä tulkkaamalla liiketoiminnan vaatimuksia kehitystehtäviksi.

Maxim Tuovinen - Maxim työskentelee Power BI -asiantuntijana Knowitilla

Maxim Tuovinen

"Työssäni mielenkiintoisin puoli on ymmärryksen rakentaminen datan ympärille ja auttaa yrityksiä löytämään merkityksellisiä tietoja."


Maxim Tuovinen

Maxim työskentelee Power BI -asiantuntijana Knowitilla

Mikä ovat suurimmat voimavarasi, taitosi ja visiosi, joilla autat koko Data Driven -palvelutiimiä menestymään?

Hanna: Minun vahvuuksiani  ovat datan visualisointi ja kommunikointitaidot. Aikaisemman työkokemukseni myötä minulla on kokemusta pöydän toiselta puolelta eli ymmärrän hyvin asiakkaan näkökulman. 

Lotta: Olen taitava rakentamaan raportteja ja visualisointeja sekä omaksumaan uusia aihealueita. Pyrin  myös käymään hyvää vuoropuhelua asiakkaidemme kanssa heidän toiveistaan ja tarpeistaan, ja ehdotan rohkeasti  vaihtoehtoisia ratkaisuja haasteisiin.

Maxim: Minulla on positiivinen, ratkaisukeskeinen ajattelutapa ja vahvat sosiaaliset taidot – tämä yhdistettynä laajaan tekniseen osaamiseen on voittava yhdistelmä. Usein yritysten taustalla oleva haaste on datan ymmärtäminen ja käyttäminen siten, että se vaikuttaa liiketoimintaan ja sitä kautta tulokseen. Pyrin helpottamaan tätä analysoimalla tietoa ja tekemällä datasta ymmärrettävää suurelle yleisölle. 

Hanna Lamula - Hanna työskentelee Knowitilla Power BI -asiantuntijana

Hanna Lamula

"Datan suurin haaste ei ole sen olemassaolo, vaan sen visualisointi ja ymmärrettävyys."


Hanna Lamula

Hanna työskentelee Knowitilla Power BI -asiantuntijana

Asiantuntijaksi Knowitille?

Heräsikö kiinnostuksesi työskennellä Knowitilla? 

Lue lisää ja ole meihin yhteydessä joko lähettämällä hakemus sinua kiinnostavaan avoimeen rooliin, tai jos et löydä juuri tällä hetkellä sinua kiinnostavaa roolia, avoimen hakemuksen kautta voit myös kertoa itsestäsi lisää. Luemme hakemuksesi mielellämme, ja palaamme sinulle asiaan enintään viikon sisällä!

Lue lisää

Avoimet työpaikat