Skip to main content
To the homepage of Knowit

Managed Operations Center tarjoaa ympärivuorokautista asiantuntija- ja hallintapalvelua

""

Managed Operations Center, tunnetummin MOC

Managed Operations Center tuottaa ympärivuorokautista palvelua Knowitin asiakkaille. Service Deskin asiantuntijat palvelevat kolmivuoropohjaisesti 24/7. Knowit on nimennyt päivystyspalvelun tärkeimmän tuotteen Passionate Supportiksi, sillä sen asiantunteva ja sertifioitu tiimi ylläpitää ja varmistaa palveluiden toimivuuden sitoutuneella asenteella. "Kyseessä ei todellakaan ole call center, vaan asiantuntijapalvelu.", Managed Operations Centerin vetäjä Sami Ritola korostaa.

MOCin kautta Knowitin asiakkaat saavat tärkeimmät hallitut palvelut keskitetysti. Pääsääntöisesti Managed Operations Center toimii AWS:n, Azuren ja Google Cloudin pilviympäristöissä sekä tarjoaa tukea myös Knowitin ylläpitämissä tai asiakkaan omissa konesaleissa. Pilviympäristöjä valvotaan ja ylläpidetään paitsi sovellusten käyttökatkojen estämiseksi ja minimoimiseksi, myös kulujen ja ympäristövaikutuksen pitämiseksi kohtuullisena.

""

Vaihtelevia työtehtäviä vuorokauden ympäri

Palvelun haltuunottoja asiakasrajapinnassa tekevät kolmessa vuorossa työskentelevät Service Desk -asiantuntijat. Valtaosa heistä työskentelee erilaisilla prosenteilla osa-aikaisesti, monet ensimmäisessä IT-alan työpaikassaan. Enimmäkseen he ovat korkeakoulusta rekrytoituja osaajia, joilla on jo hyvät valmiudet työelämään. Valtaosa työllistyy Knowitille myös opintojen valmistuttua, suurin osa Managed Operations Centeriin.

"Service Deskin arki on tikettien tekemistä ja lapiointia. Työ on asiakaskommunikaatiota, häiriötilanteisiin reagoimista, eskalointia, tiedotusta, asioiden korjaamista dokumentaation tai oman osaamisen pohjalta, työtikettien vastaanottamista, niiden tekemistä ja ratkomista.", Service Deskin vetäjä Arttu Sund luettelee.

"Osa-aikainen työskentely meillä on kuin pitkä työhaastattelu puolin ja toisin. Esimerkiksi korkeakouluopinnot pystyy suorittamaan työn joustaessa ja samalla hankkimaan laaja-alaista kokemuspohjaa pysyvämmin työmaailmaan siirtymistä ajatellen.", Sami Ritola kuvaa.

Suurin osa yksikön yli 50 työntekijästä on Service Desk Specialistien tukena työskenteleviä asiantuntijoita. Lisäksi Knowitin koko palvelutarjoama, kuten infrastruktuuri- ja arkkitehtisuunnittelun asiantuntijapalvelut, ovat asiakkaiden saatavilla Managed Operations Centerin kautta tarpeen mukaan.

"Asiantuntijat tukevat päivystävien työtä, auttavat tiketeissä ja ratkovat niistä haastavampia. Päivystäjät saattavat pyytää apua vikatilanteiden selvittelyssä tai korjaamisessa, joten vaikka asiantuntijat eivät suoraan vastaanota tikettejä, heidänkin työhönsä kuuluu myös asiakaskommunikaatiota.", Sund kertoo.

"Ketään ei jätetä meillä pulaan. Jos tulee jotain tulipaloja, niin kokeneemmat tulevat aina apuun. Töitä tehdään, kunnes asiakkaan palvelut saadaan palautumaan.", Ritola korostaa.

Iso osa Managed Operations Centerin työntekijöistä asuu ja työskentelee Tampereella. Päivystäjät työskentelevät aina toimistolla vuorokaudenajasta riippumatta. Muista osa on toimistolla Tampereella, osa Helsingissä, osa etänä. Managed Operations Centerillä on työntekijöitä myös Ruotsissa ja Puolassa.

Jatkuvaa oppimista työssä ja koulutuksissa

Managed Operations Centerillä on hyvä näkyvyys laajasti kaikkeen, mitä Knowitin muut yksiköt tekevät. Niin sisäiset kuin ulkoiset asiakkaat arvostavat asiantuntevaa, nopeaa palvelua sekä ongelmanratkaisua, jossa hoidetaan koko ketju ongelman ympärillä eikä vain sitä, mikä on aivan pakko.

"Palvelemme hyvin liiketoimintakriittisiä aloja, kuten energiateollisuutta, mediasektoria, julkishallintoa ja muita yhteiskunnan kannalta kriittisiä palveluita. Jos hommat tekee hyvin, sen näkee koko ajan.", Sami Ritola sanoo.

Knowitilla tutkitusti arvostetaan ammattitaitoisia kollegoja. Managed Operations Centerissä myös spesialisteilla on laaja osaaminen, ja oppimiseen myös järjestetään aikaa. Tarvittaessa esimerkiksi sertifiointikoetta varten voi varata keskeytyksetöntä opiskeluaikaa. Jos työaikaa ei halua tai voi käyttää opiskeluun, voidaan myös omaehtoista koulutusta palkita.

Oppia saa lisäksi Knowitin sisäisistä koulutuksista sekä parityössä kollegoiden kanssa. Oman tarjoaman myötä yksikkö tekee myös tuotekehitystyötä, jossa testataan uusia teknologioita ja parannetaan palvelua.

Lue, miten Managed Operations Teamissa työskentelevä Aleksi Ranki kehittää osaamistaan!

""

Asiantuntijaksi Knowitille?

Heräsikö kiinnostuksesi työskennellä Knowitilla? 

Lue lisää ja ole meihin yhteydessä joko lähettämällä hakemus sinua kiinnostavaan avoimeen rooliin, tai jos et löydä juuri tällä hetkellä sinua kiinnostavaa roolia, avoimen hakemuksen kautta voit myös kertoa itsestäsi lisää. Luemme hakemuksesi mielellämme, ja palaamme sinulle asiaan enintään viikon sisällä!

Lue lisää

Avoimet työpaikat