Skip to main content
To the homepage of Knowit

Antti Koljosen supervoima on analytiikka

Consultant Antti Koljonen

Senior Analytics Consultant Antti Koljonen ei vielä yliopistossa aikonut IT-alalle

Antti opiskeli tuotantotalouden diplomi-insinööriksi pääaineenaan logistiikka, ja pääsi töihin suunnittelemaan henkilöliikennettä. Antti on kuitenkin lapsesta asti puuhastellut tietokoneiden parissa ja muun muassa opiskellut ohjelmointia Avoimessa yliopistossa sekä verkkokursseilla. Liikennesuunnittelutyöhön kuului myös datan tutkimista ja raportointia, mikä johdatteli kiinnostusta analytiikkaa kohtaan jo työuran alussa. Myöhemmin Antti päätyi ICT-päälliköksi ja tutustui siinä tehtävässä Tableauhun.

"Se imaisi mukaansa! Alkoi tuntua, että analytiikka on lähellä omaa sydäntä, ja sitä olisi kiva tehdä päätoimisesti. Siihen asti ei ollut ollut niin selkeää käsitystä, mitä haluan tehdä isona, mutta analytiikka tuntui heti omalta jutulta, joten päätin vaihtaa alaa."

Ongelmien ratkaisu tuo aitoa arvoa asiakkaalle

Analytiikka luo arvoa asiakkaalle useimmiten ratkomalla liiketoiminnan ongelmia ja antamalla tietoa päätösten tueksi. Data voi esimerkiksi auttaa näkemään, missä kehityspotentiaalia on eniten, ja varmistaa, että liiketoiminnassa tehdään oikeita, merkityksellisiä asioita. 

"Parhaassa tapauksessa analytiikka tulee osaksi yrityksen toimintatapoja ja prosesseja. Käyttökohteita on hyvin monenlaisia: Voidaan esimerkiksi seurata myyntitavoitteiden täyttymistä tai vaikkapa sairaalan osaston kiiretilannetta. Aina lopputulosta ei pääse näkemään loppukäyttäjän vieressä, mutta asiakkailta tulee kyllä hyvää palautetta, että näkyvyys muuttuu aivan toisenlaiseksi ja päätöksiä pystyy tekemään paremmin."

Analytiikan rakentaminen erilaisten organisaatioiden tarpeisiin vaatii asettumista toisen henkilön asemaan ja hänen haasteidensa ymmärtämistä. Anttia viehättää analytiikassa juuri looginen ongelmanratkaisu.

"Analytiikkaa tehdessä pitää hahmottaa asioiden väliset suhteet. Koen, että pystyn tässä työssä hyödyntämään omia vahvuuksiani ja luontaista tapaani ajatella ja toimia."

""

Tableau-osaamista jaetaan kollegoiden kesken

Antti on viihtynyt analytiikan parissa ja Knowitilla kohta viisi vuotta. Hänen tullessaan taloon alkoi sopivasti uusi asiakasprojekti, ja Antti pääsi suoraan näyttämään osaamisensa.

"Tietysti se oli aika jännää, kun en ollut aiemmin ollut konsulttina. Toisaalta ei ollut mitään vanhaa painolastia siitä, miten asioita pitäisi tehdä, ja itseään toteuttamalla oppi valtavasti. Asiakkuuksia on aina ollut useita rinnakkain, ja toisissa pääsin oppimaan siitä, miten kollegat olivat asiat tehneet. Asiakkaatkin ovat hyvin erilaisia, siinä oppii paljon."

Antin työhön Senior Analytics -konsulttina kuuluu pääasiassa asiakkaiden Tableau-käyttöönottoja ja sovellukseen kouluttamista. Yhteistyötä tehdään laajalla skaalalla: asiakkaalle voidaan tehdä suoraan heidän tarvitsemansa raportti, tai sellainen voidaan rakentaa yhdessä ja kouluttaa asiakas sovelluksen käyttöön. Antti nauttii koulutusten pitämisestä, eikä opiskelu ole vierasta hänelle itselleenkään. Antti opiskelee Tableauta pääsääntöisesti itsenäisesti ja omatoimisesti. 

"Tableau on aika helposti lähestyttävä. Se on sovelluksena sellainen, että jos on loogista päättelykykyä ja vähän tietää taustoja, sen oppii aika helposti. Verkosta löytyy paljon materiaalia jonka kanssa syventää osaamista. Tekemällä oppii kaikista parhaiten. Päädyin lopulta peruskurssillekin, mutta siinä vaiheessa oikeastaan jo osasin ne asiat, mitä siellä opetettiin."

Tableulla on oma sertifiointiohjelma, ja Antti suoritti perustason sertifikaatin melko nopeasti. Kun käyttökokemusta oli kertynyt enemmän, hän suoritti edistyneemmän Certified professional -sertifikaatin Tableau-konferenssissa Berliinissä. Todistukset ovat sittemmin muuttuneet, mutta silloin kyseessä oli Tableaun korkein sertifikaatti. 

Knowitilla on paljon Tableau-osaajia, jotka jakavat osaamistaan, havaintojaan ja myös ongelmatilanteita toisilleen. Tableau-aamukahveilla kuulumisia vaihdetaan viikottain. Aiheet vaihtelevat teknologiasta asiakasprojekteihin. Uusiin versioihin tutustutaan yhdessä pohtien uusien ominaisuuksien käyttömahdollisuuksia. Lisäksi Tableau-osaajat tapaavat uuden teknologiapainotteisen analytiikkakillan parissa. 

"Analytiikkakillassa on mukana myös PowerBI-osaajat. Voi olla tosi kiinnostavaa jutella ihmisten kanssa, jotka tekevät samoja asioita eri välineellä. Työyhteisö on meillä aina ollut hyvin tukeva ja kannustava. Täällä toivotaan ja odotetaan, että ihmiset jakavat osaamistaan."

""

Uusia mahdollisuuksia dbt:n avulla

Antti on mukana eräässä projektissa, jossa asiakas kehittää oman toimintansa vastuullisuutta. Projektissa käytetään dbt:tä tietovarastoon kerätyn datan muokkaamisessa. Dbt mahdollistaa datan transformoinnin ketterästi SQL-kielen avulla ja avaa mielenkiintoisia mahdollisuuksia tuottaa vielä lisää arvoa asiakkaalle ilman niin suurta riippuvuutta aiemmin tuotetun datan formaatista.

"Näen dbt:n hyvin mielenkiintoisena laajennuksena omaan työnkuvaani. Analytiikkaa tehdessä ja dataa visualisoidessa tulee helposti raja vastaan, koska se on aina riippuvaista siitä, mitä dataa ja missä muodossa on saatavilla. Dbt laajentaa sitä tehtäväkenttää ja mahdollisuuksia. On aina myös potentiaalinen kommunikaatiogäppi, jos joku sellainen, joka ei ymmärrä loppuasiakkaan tarvetta, on tuottanut dataa. Kun pääsee itse tekemään enemmän sinne alkupäähän, saa sujuvammin, nopeammin ja ketterämmin tuotettua asiakkaalle vielä arvokkaampia asioita."

Uuden työkalun tunteminen tuo myös vaihtelua Antin työnkuvaan ja mahdollistaa huomattavasti laajempaa tekemistä sekä isompien kokonaisuuksien miettimistä ja hallintaa. Antti innostui työkalusta niin, että suoritti siitä tänä syksynä sertifikaatin.  

"Mahdollisuus hyödyntää dbt:tä mahdollistaa ongelmanratkaisua vielä laajemmassa kuvassa. Se tuo mukanaan omanlaisiaan haasteita, mutta on myös inspiroivaa ja mielenkiintoista. On myös nähty, että tuon tyyppiselle osaamiselle ja tekemiselle on aika paljon kysyntää."

Knowitilla työnteko on joustavaa ajan ja paikan suhteen, mutta Tampereella asuva Antti viihtyy useimpina päivinä Knowitin Tampereen toimistolla. Toimistolle vetävät työkaverit ja toimiston tuomat edut välipaloineen. 

"Viihdyn täällä muutenkin. On mahtavaa, että omaa roolia voi säätää oman mielenkiinnon mukaan. Dbt tuli yhden asiakasprojektin kautta, mutta ei silleen, että sitä olisi ollut pakko opetella. Täällä ei ole mitään yhtä muottia, mihin kaikkia pakotettaisiin. Dbt tuntui mielenkiintoiselta, ja osaamisen kehittämiselle on saanut tukea ja kannustusta."

""

Asiantuntijaksi Knowitille?

Heräsikö kiinnostuksesi työskennellä Knowitilla? 

Lue lisää ja ole meihin yhteydessä joko lähettämällä hakemus sinua kiinnostavaan avoimeen rooliin, tai jos et löydä juuri tällä hetkellä sinua kiinnostavaa roolia, avoimen hakemuksen kautta voit myös kertoa itsestäsi lisää. Luemme hakemuksesi mielellämme, ja palaamme sinulle asiaan enintään viikon sisällä!

Lue lisää

Avoimet työpaikat