Skip to main content
To the homepage of Knowit

Pilari 4 - Tulevaisuuden yhteiskunta

Kumppaneidemme avulla voimme yhteistyössä edistää YK:n 17 kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista ja kymmentä periaatetta, jotka on yhdistetty ihmisoikeuksien kansainväliseen yleissopimukseen, työlakiin, ympäristöön ja taisteluun korruptiota vastaan.

Mitä tulevaisuuden yhteiskunta tarkoittaa?

Tulevaisuuden yhteiskunnan käsitteessä keskitytään siihen, miten Knowit myötävaikuttaa kestävään kehitykseen oman yrityksen ulkopuolella. Knowit raportoi sosiaalisista sitoumuksistaan, paikallisten kansalaisjärjestöjen tukemisestaan sekä vastuunkannostaan maailmanlaajuisissa ongelmissa.

Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että tuemme politiikkaa ja teollisia hankkeita, jotka ovat linjassa 1,5 °C:n tavoitteen kanssa, ja varmistamme, että organisaatiot, joihin yritys kuuluu, eivät vastusta yrityksen omia toimia. Tähän sisältyy myös johtohenkilöiden ja työntekijöiden auttaminen omaksumaan kestävän kehityksen mukaisia käytäntöjä sekä sellaisten yrityksen arvoketjun ulkopuolisten projektien rahoittaminen, jotka auttavat vähentämään päästöjä tai eliminoimaan ne kokonaan. 

Tavoite:

Digitalisaatio voi muuttaa yhteiskuntaa parempaan suuntaan. Tämä asia on jäänyt yhteiskunnassa vähäiselle huomiolle monestakin syystä. Siksi Knowitin on hyödyntämällä verkostoaan ja asemaansa vauhditettava toimintaa yhteiskunnassa YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030 ohjelman ja Pariisin sopimuksen tavoitteiden toteuttamiseksi. 

Tulokset ja tehtävät:

Katso tulokset ja tehtävät organisaatioiden/hankkeiden omilta verkkosivuilta.