Skip to main content
To the homepage of Knowit

REFERENSSI

WWF SUOMI

WWF Suomi – kohdennettuja sisältöjä ja selkeitä asiakaspolkuja

LIITOT, JÄRJESTÖT JA YHDISTYKSET

Uudella sivustolla WWF haluaa palvella sivustokävijöitä kohdennetun sisällön avulla sekä rohkaista ihmisiä WWF:n toiminnan pariin.

WWF Suomen sivustouudistuksen keskeisenä teemana oli loppukäyttäjien parempi palveleminen eri käyttäjäpersoonien pohjalta, sekä saada lisää ihmisiä WWF:n toiminnan piiriin. Uusilla sivuilla haluttiin tarjota kohderyhmiä kiinnostavaa sisältöä ja ohjata lukijaa kohti konkreettisia maapalloa auttavia tekoja, eikä vanha taustajärjestelmä enää tarjonnut tarpeeksi monipuolisia ominaisuuksia tehokkaaseen verkkotekemiseen.

Yli puolet WWF Suomen rahoituksesta tulee yksityisiltä ihmisiltä, joten lahjoittaminen piti tehdä käyttäjälle mahdollisimman helpoksi sekä luottamusta herättäväksi. Lahjoituskokonaisuus toteutettiin WooCommerce -lisäosan päälle, joka on integroitu laajasti erilaisiin taustajärjestelmiin, kuten CRM:ään sekä maksunvälittäjiin.

Lopputulos oli kokonaisuudessaan onnistunut. Esimerkiksi uutismainen ajankohtaissisältö saatiin hyvin ja edustavasti esiin sivuilla ja sivustolla sovellettiin onnistuneesti WWF:n uutta globaalia brändi-ilmettä ensimmäisten maiden joukossa. Myös sivustolla vietetty aika on lisääntynyt ja uutiskirjeen tilaajien määrä on lähtenyt nopeaan kasvuun.

"Haluamme tarjota tietoa ympäristön tilasta, konkreettista apua vastuullisiin valintoihin ja luontoelämyksiä verkossa."Lähtökohdat

WWF Suomi oli jo pitkään panostanut laadukkaaseen tekemiseen digitaalisissa kanavissa, mutta 2018 huomattiin että oman verkkosivuston taustajärjestelmä ei tarjonnut enää tarpeeksi monipuolisia ominaisuuksia vastaamaan nykyisiä vaatimuksia.

– Sivuston uudistaminen päätettiin tehdä alun perin juuri teknisten syiden takia, kertoo WWF Suomen digitaalisen viestinnän kehityspäällikkö Justus Hyvärinen

WWF Suomi on osa kansainvälistä WWF-verkostoa, jolla on toimintaa yli 100 maassa ja toimisto noin 50 maassa. Vuonna 1961 perustettu WWF on kasvanut pienestä, uhanalaisten lajien suojeluun keskittyvästä järjestöstä maailman vaikuttavimmaksi ympäristöjärjestöksi.

Uuden sivuston päätavoitteeksi asetettiin saada lisää ihmisiä WWF:n toiminnan piiriin.

WWF Suomen sivustouudistuksen keskeisenä teemana oli loppukäyttäjien parempi palveleminen eri käyttäjäpersoonien pohjalta. 

– Haluamme tuottaa uudelle sivustolle sisältöä, joka tarjoaa kävijöille tietoa ympäristön tilasta, konkreettista apua vastuullisiin valintoihin ja luontoelämyksiä verkossa. Esimerkiksi viimeisestä käy valtaisan suosion saavuttanut Norppalive.

– Somekanavien tulevaisuudesta ei koskaan tiedä. Niiden rinnalla tarvitaan vahva oma media, uskoo Hyvärinen.

WWF Suomi jääkarhun lajisivu

Suunnittelu

Suunnittelua ohjasi WWF:n sisältöstrategia, joka määrittelee pääkohderyhmät ja teemat. Uusilla sivuilla haluttiin tarjota kohderyhmiä kiinnostavaa sisältöä ja ohjaamaan lukijaa kohti konkreettisia maapalloa auttavia tekoja.

Sivuston suunnitteluvaihetta väritti kesken kaiken tullut WWF:n globaali brändiuudistus, joka laittoi jo kertaalleen suunnitellun ulkoasun kokonaan uusiksi. Haastetta lisäsi se, että materiaalia oli alkuvaiheessa olemassa vielä kovin vähän, mutta Knowitin suunnittelijat onnistuivat menestyksekkäästi tulkitsemaan uuden ilmeen digitaaliseen muotoon ja muodostamaan siitä eheän kokonaisuuden.

Sivustoilmeen suunnittelusta merkittävää teki myös se, että WWF Suomen sivusto on yksi uuden brändi-ilmeen ensimmäisiä digitaalisia ilmentymiä.

WWF:n upea kuvamaailma määritteli paljon sivuston ilmeen suunnittelua.

– Ne kuvat ovat niin älyttömän hienoja, että ne luonnollisesti haluttiin aiempaa isompaan rooliin myös sivustolla, kertoo Knowitin Senior Designer Samuli Kemppi.

WWF Earth Hour sivu

Toteutus

Julkaisujärjestelmäksi valikoitui WordPress. 

Sivustolle siirrettiin laaja sisältömassa sekä tuhansia dokumentteja ohjelmallisesti vanhalta sivustolta. Sivusto sisältää tällä hetkellä n. 1500 eri sivua ja kokonaisuuteen kuuluu mm. WWF-lehden digitaalinen versio. 

Uusi kokonaisuus sisältää myös erillisiä sisarsivustoja kuten Earth Hour ja Green Office, jotka poikkeavat ulkoasultaan ja rakenteeltaan pääsivustosta. Sivustosta suunniteltiin vahvasti modulaarinen, jonka ansiosta ne ovat nyt helposti ylläpidettäviä ja jatkokehitettäviä. 

– Näillä sivuilla on oma, vahva ilme. Elementit pysyvät samoina, mutta paria väriä muuttamalla saadaan helposti luotu näille sivuille ihan oma look & feel, Kemppi kuvailee.

Sivustolla on useita räätälöityjä ylläpitäjätasoja, jotta laaja sisällöntuottajajoukko voidaan rajata editoimaan vain heille spesifejä sisältöjä. 

Uusi sivusto on suunniteltu palvelemaan entistä paremmin WWF:n useita eri sidosryhmiä, kuten yksityishenkilöt, B2B, sekä opettajat. WWF oli työstänyt yhdessä Differon kanssa kohderyhmäanalyysia ja käyttäjäpolkuja, joiden pohjalta sivustolle on ohjelmoitu mm. suosittelutoiminnallisuus, joka tunnistaa selailukäyttäytymisen perusteella eri käyttäjäprofiilit ja tarjoilee profiilinmukaista sisältöä käyttäjäpolun edetessä. 

Asiakaspolut mallinnettiin sivustolle ja jokainen sisältöelementti on määritelty kävijäpolun tiettyyn vaiheeseen, jonka jälkeen kävijä ohjataan etenemään seuraavaan vaiheeseen. 

WWF Suomi liity kummiksi sivu

Lahjoittaminen

Yli puolet WWF Suomen rahoituksesta tulee yksityisiltä ihmisiltä. Jokaisesta lahjoitetusta eurosta käytetään noin 80 senttiä suoraan WWF:n suojelutyöhön luonnon hyväksi. 

Keskeistä oli siis tehdä lahjoittamisesta käyttäjälle mahdollisimman helppoa sekä välittää luottamusta. Sivustolle rakennettiin monipuolinen lahjoittamiskokonaisuus, jonka kautta voi liittyä WWF:n kuukausilahjoittajakummiksi tai tehdä esimerkiksi teemoitettuja kertalahjoituksia. 

Kaikkia lahjoitustuotteita voi hallita ja luoda ylläpidosta. Tämän lisäksi kokonaisuus on integroitu laajasti erilaisiin taustajärjestelmiin kuten CRM:ään ja maksunvälittäjiin. Ylläpitäjiä varten sivustolta löytyy monipuoliset raportointityökalut, joiden avulla mm. lahjoitusputken vaiheita sekä yksittäisen lahjoituksen konversioita voidaan seurata.

Lahjoituskokonaisuus toteutettiin WooCommerce -lisäosan päälle. Valmis tuote tarjoaa paljon hyviä perusominaisuuksia, esimerkiksi edellä mainitun raportoinnin, tuote- ja tilaushallinnan. Tuotteeseen räätälöitiin kuitenkin paljon lahjoittamiseen liittyviä ominaisuuksia, vaikkapa lahjoitussumman mukaan määritellyt vastikkeet. WooCommercen helposti laajennettava maksurajapinta antoi mahdollisuuden kehittää siihen täysin tarpeeseen räätälöityjä maksutapoja, kuten toistuvat maksut. 

Lahjoitusprosessin luotettavuus ja toimivuus alusta asti oli luonnollisesti äärimmäisen tärkeää. Koska projektin yhteydessä kehitettiin useita maksutapoja ja eri tyyppisiä lahjoitustoimintoja, oli tärkeää saada nämä kaikki testattua integraatioita myöten. Tätä varten luotiin automaattiset testit, jossa kone klikkailee kaikki mahdolliset skenaariot läpi, tekee ostot ja raportoi mahdolliset ongelmat. 

WWF Suomi mobiilinäkymä
WWF Suomi luonnon monimuotoisuus sivu

Lopputulos

Hyvärinen on lopputuloksesta mielissään.  

– Erityisesti uutismainen ajankohtaissisältö saatiin hyvin ja edustavasti esiin sivuilla. Sovelsimme myös onnistuneesti WWF:n uutta globaalia brändi-ilmettä ensimmäisten joukossa. 

Lukujen valossa uudistus on ollut myös onnistunut: uutiskirjeen tilaajien määrä on lähtenyt nopeaan kasvuun, ja sivustolla vietetty aika on lisääntynyt.

Uudessa ekosysteemissä WWF Suomi pystyy itse muokkaamaan sivuillaan lähes kaikkea. Esimerkiksi lahjoituskohteet ovat omissa käsissä toisin kuin ennen. Tämä mahdollistaa WWF:n reagoimaan nopeasti ajankohtaisiin teemoihin ja luomaan esimerkiksi lahjoituskampanjoita yleisössä kiinnostusta herättävien aiheiden ympärille. 

Knowitin ja WWF Suomen yhteistyö on jatkunut sivustouudistuksen jälkeen tiiviinä ja ensimmäisenä jatkokehitysprojektina on jo toteutettu kampanjasivu ilmastonmuutoksen vaikutuksista Suomen luontoon. 

Christer Lybeck

CEO

Knowit Experience