Skip to main content
To the homepage of Knowit

REFERENSSI

VASTUU GROUP

AWS-pilvipalvelut edistävät Vastuu Groupin tarjoamia vastuullisia ja kestäviä palveluita

TEOLLISUUS

Luotettavan datan avulla he luovat parempaa ja kestävämpää elämää ihmisille ja ympäristölle ja ovat omalla sarallaan asiassa uranuurtajia.

Vastuu Group edistää rakennetun ympäristön digitalisaatiota ja auttaa alalla toimiva yrityksiä muun muassa lain velvoitteiden hoidossa.

Knowit auttaa Vastuu Groupia hallinnoimaan julkisessa AWS-pilvipalvelussa olevia kaikille avoimia palveluita ja dataa turvallisesti 24/7. Samalla varmistaen myös palveluiden toimivuuden ja saatavuuden kestävien ratkaisujen avulla.

"Olemme olleet erittäin tyytyväisiä ja ilahtuneita Knowitin tapaan tehdä yhteistyötä. Knowitin asiantuntijapalveluiden korkea taso pysyy kautta linjan ja näemme ison lisäarvon heidän asiantuntevien AWS-sertifioitujen ja evankelistojen kautta."


Palveluiden toimivuus ja saatavuus liiketoiminnan ytimessä

Vastuu Groupin palveluita on jo usean vuoden ajan operoitu monipuolisesti sekä julkisessa että yksityisessä pilvessä sekä tarvittavilta osin hyödynnetty perinteisiä konesalipalveluita. Vastuu Group kohtasi kuitenkin tilanteen, missä AWS-pilvipalveluiden huomattiin jääneen sivurooliin eikä heidän organisaatiostansa löytynyt näille palveluille kokonaisuuden hallitsevaa omistajaa.

Vastuu Group haki itselleen pilvipalvelukumppania, joka pystyisi tarjoamaan tukipalvelut suoraan AWS-palvelulle sekä huolehtimaan ja valvomaan palveluiden toimivuudesta 24/7. Perusteellisen taustatyön jälkeen kumppaniksi valikoitui Knowit ja yhteistyö pilven ylläpidon (Managed Services for Cloud, ent. Passionate Support) osalta aloitettiin vuoden 2019 alussa. Managed Services for Cloud -palvelu pitää sisällään päivystyspalvelut ympäri vuorokauden vuoden jokaisena päivänä, AWS-ympäristöjen infrastruktuuri- ja arkkitehtuurisuunnittelupalvelut sekä toteutuksen.

Palveluiden jatkuva toiminnallisuus sekä saatavuus ovat kriittisintä palveluissa, jotka ovat julkisia ja kaikille avoimia. Yksi näistä julkisessa pilvipalvelussa sijaitsevista Vastuu Groupin tarjoamista palveluista on Zeckit-palvelu. Palvelusta löytyvät kaikki Suomen yritykset taustatietoineen ja asiakasarvoineen. Zeckit-palvelu kuuluu Knowitin kanssa sovitun Passionate Support -palvelun piiriin.

AWS-pilvipalvelut luotettavasti kumppanin haltuun ja ylläpitoon

Yhteistyön ensimmäisessä vaiheessa Knowit otti asiakkaan AWS-pilvipalveluiden tilit haltuunsa. Tällä varmistettiin asiakkaan pääsy Knowitin tarjoaman AWS-tuen piiriin, mikä on osa Passionate Support -palvelupakettia.

Tilien haltuunoton jälkeen Knowit toteutti Vastuu Groupin palvelulle nykytila-analyysin. Siinä käytiin yksityiskohtaisesti läpi mistä asiakkaan palvelu koostuu, miten se toimii ja miten se on rakennettu. Tämä kaikki dokumentoitiin ja palvelut siirrettiin onnistuneesti Knowitin operaatiokeskuksen 24/7 -palvelun haltuun ja ylläpitoon. Knowit on rakentanut asiakkaan julkisessa pilvessä toimivalle palvelulle infrastruktuurin hallitusti, mikä tukee jatkossa kestävästi palveluiden ja liiketoiminnan kehittämistä.

"Passionate Support -asiakaspalvelun reagointiaika on nopea ja häiriötilanteet on saatu hoidettua ketterästi. Haluaisin antaa erityismaininnan operaatiokeskuksen proaktiivisesta tavasta toimia ja olla asiakkaaseen yhteyksissä ennakoivalla asenteella."


Parhaimpien käytäntöjen seuraaminen lisää tiedon luottamuksellisuutta

Knowitin ja Vastuu Groupin yhteistyö on kasvanut entisestään. Knowit auttaa asiakasta muun muassa hyödyntämään AWS Well-Architected Framework käytäntöjä. Sen avulla yhdenmukaistetaan AWS-palveluiden käyttöä ja rakennetaan pilviympäristöjen AWS-arkkitehtuuri hyödyntäen parhaimmaksi todettujen käytäntöjen mukaisia hallintamalleja ja ympäristöjä. Asiakas pystyy standardoinnin myötä vahvistamaan omille asiakkailleen, että palvelut on rakennettu oikein, ne ovat aina saatavilla ja tiedon luottamuksellisuus on aiempaa parempi.

Tavoitteena kestävää kehitystä tukevien ja vastuullisten palveluiden tuottaminen

Vastuu Groupin tavoitteena on ollut jo vuosia ympäristöystävällisten ja yhteiskuntavastuullisten palveluiden tuottaminen. Tämä tarkoittaa digitalisaation hyödyntämistä esimerkiksi turhan paperinpyörittelyn mukanaan tuomaa ympäristökuormitusta. Kestävä kehitys on vahvasti mukana myös Knowitin palveluissa ja arvoissa. Knowit peilaa jokaista asiakasprojektiaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Kaikkien palveluiden ytimessä on halu toteuttaa ratkaisuja, jotka ovat asiakkaalle kestäviä pitkälle tulevaisuuteen, ja joiden avulla esimerkiksi energiansäästöä, resurssien sekä fyysisten materiaalien kestävää käyttöä voidaan optimoida.

Mikko Vihervaara

Client Executive

Knowit Solutions