Skip to main content
To the homepage of Knowit

REFERENSSI

PORVOON KAUPUNKI

Porvoon kaupunki – Yhdeksän sivuston saumaton kokonaisuus

JULKINEN SEKTORI

Porvoon kaupunki on reilun 50 000 ihmisen kotipaikka. Rakensimme Porvoolle sen kaikkia toimintoja palvelevan sivustokokonaisuuden, josta on moneksi. Kaiken kaikkiaan Porvoon kaupungille toteutettiin yhdeksän sivustoa.

Erillissivustoilla joustavuutta palveluiden eriyttämiseen

Sivustouudistuksen isoja teemoja olivat keskitetty sisällönhallinta sekä erillissivustojen luominen kaupungin eri liikelaitoksille ja toimijoille. Aiemmin käytössä oli vain yksi pääsivusto, ja sen uudistamisen lisäksi ympärille lähdettiin nyt luomaan omia erillissivustoja. Erillissivustojen haluttiin olevan Porvoon kaupungin sivuston kanssa sukunäköisiä ja samoja elementtejä haluttiin voida hyödyntää läpi eri sivustojen.

"Entiseen verkkopalveluun verrattuna suurin ero on erillissivustojen toteutus kaupungin liikelaitoksille ja seudullisille toimijoille. Niillä on omat tavoitteensa, käyttötarkoituksensa ja käyttäjäkuntansa. Erillissivustoratkaisulla pystytään eriyttämään esimerkiksi ympäristönterveydenhuollon seudulliset, usean kunnan yhteiset palvelut omaksi kokonaisuudekseen. Erillissivustoja pystytään myös jatkossa kehittämään joustavammin tarpeiden mukaan", kommentoi Porvoon kaupungin viestintäasiantuntija Jessica Backman.

Porvoon kaupunki etusivu

Tunnistettava ilme läpi sivustojen

Esimäärittely projektille tehtiin North Patrolin toimesta. Suunnittelu aloitettiin benchmarkien ja tarpeiden läpikäymisellä käytännön tasolla. Erityisesti tarpeena oli saada käyttöön enemmän sisältöelementtejä, jotka mahdollistavat erilaisia sisällön esitystapoja sekä selkeän hierarkian. Vahvasti kaksikielinen kaupunki viestii yhdenvertaisesti suomeksi ja ruotsiksi. Lisäksi käytössä on muita kieliä, joten kieliversiointi oli yksi kulmakivistä.

"Kaupungin sivuille tullaan ensisijaisesti hakemaan tietoa. Siksi sekä rakenteen että sisällön selkeys ovat tärkeitä. Halusimme tukea selkeyttä, käytettävyyttä ja saavutettavuutta myös visuaalisin keinoin", kommentoi Backman.

Uusien erillissivustojen ilme johdettiin pääsivuston ilmeestä, jolloin Porvoon kaupungin brändi pysyy tunnistettavana läpi sivustojen. Huomioon otettiin myös sellaiset tarpeet, joissa ilmeeseen tarvitaan eriävyyttä. Tämä näkyy mm. Porvoon veden sivustolla, jossa muutettiin hiukan värejä ja fontteja, mutta elementtien runko säilyi samana. Taidetehtaan sivustolla ilme taasen haluttiin pitää Taidetehtaalle ominaisena, mutta elementtien runko edelleen samana. Sivustojen visuaalisen suunnittelun lisäksi toteutettiin kokonaan uusi ikonikirjasto, joka tukee yhtenäisemmin Porvoon brändiä.

Sivuston mobiilinäkymät

Uusia ratkaisuja laajan sisältömassan hallintaan

Uusi sivustokokonaisuus rakennettiin WordPressin päälle käyttäen multisite-ominaisuutta. Suunnitteluvaiheessa tunnistettiin sivuston käyttäjien ja ylläpitäjien kannalta useampia tärkeitä toiminnallisuuksia. Porvoolla on yli sata sisällöntuottajaa sivustoillaan, joten keskitetty sisällönhallinta oli iso tekijä uudistuksessa. Tätä varten rakennettiin nk. ”sisältökone”, joka toimii kotipaikkana eri sivustojen kesken jaettavalle sisällölle. Esimerkiksi yksittäiset uutiset ja tapahtumat syötetään sisältökoneessa, josta niitä välitetään halutuille erillissivustoille. Jos jotain uutisessa muutetaan, tehdään muutos ainoastaan sisältökoneessa, josta se päivittyy automaattisesti kaikille sivustoille, johon kyseinen sisältö on jaettu.

"Sisällöntuottajan näkökulmasta on hienoa, että yhteiset sisällöt voidaan julkaista vain yhdellä valitulla erillissivustolla tai kaikilla sivustoilla ja sivuston eri palvelukokonaisuuksien yhteydessä. Etuna on, että sisältö luodaan ja sitä ylläpidetään vain yhdessä paikassa. Tähän ratkaisuun olemme oikein tyytyväisiä", iloitsee Backman.
 
Porvoon kaupungin henkilöstön yhteystiedot ovat yksi haetuimmista sisällöistä. Yhteystiedot tuodaan sivustolle Azuren Active Directorystä Microsoft Graph-rajapinnan kautta, ja ylläpitäjät voivat tarvittaessa rikastaa näitä tietoja julkaisujärjestelmässä.

Toinen rajapinta tehtiin Palvelutietovarantoon (PTV), josta tuodaan Porvoon palvelupisteiden yhteystietoja ja aukioloaikoja, ja näitä tietoja ylläpitäjät voivat liittää eri sivuihin ja elementteihin.

Tapahtumien esittämistä ja ilmoittamista varten rakennettiin oma tapahtumakalenteri. Kalenteriin voivat syöttää tapahtumia sekä Porvoon sisällöntuottajat että tapahtumanjärjestäjät itse käyttämällä tapahtuman ilmoituslomaketta. Lisäksi Porvoossa toimivien yritysten, ravintoloiden ja putiikkien aukiolotiedoille rakennettiin oma aukiolokalenteri.

Sisällöntuottajan näkökulmasta on hienoa, että yhteiset sisällöt voidaan julkaista vain yhdellä valitulla erillissivustolla tai kaikilla sivustoilla ja sivuston eri palvelukokonaisuuksien yhteydessä. Etuna on, että sisältö luodaan ja sitä ylläpidetään vain yhdessä paikassa. Tähän ratkaisuun olemme oikein tyytyväisiä.


Jessica Backman, viestintäasiantuntija

Porvoon kaupunki

Visit Porvoo etusivu

Hakutuloksia sivustosta riippumatta

Sivustoilla sijaitsee suuri määrä erilaista sisältöä, ja tiedon haluttiin olla löydettävissä myös sivustojen välillä. Hakutoiminto viritettiinkin sellaiseksi, että etsittävä tieto on mahdollista löytää riippumatta siitä, millä sivustolla käyttäjä on.

Myös kuvasisältöä on käytössä paljolti, ja tätä varten Porvoo otti käyttöön uuden mediakirjaston Mediaflow’n, joka tuotiin osaksi sivustoa.
Kun Porvoolla on yli sata sisällöntuottajaa eri yksiköissä ja liikelaitoksissa, nousee käyttäjäoikeuksien hallinta isoon arvoon. WordPressin perinteisiä käyttäjätasoja muokattiin postityypeittäin, jotta oikeilla päivittäjillä oli pääsyt tarvittaviin sisältötyyppeihin, eikä laajimpia oikeuksia tarvitse antaa kuin vain muutamalle pääkäyttäjälle.

Taidetehdas etusivu

Tyylikäs kokonaisuus palvelee sekä käyttäjiä että sisällönsyöttäjiä

Sivustouudistus toteutettiin Knowitin seitsenhenkisen tiimin voimin. Koronaepidemian myötä projekti vietiin läpi kokonaan etänä.

Uusia sivustoja syntyi projektin aikana kahdeksan kappaletta (sivustot lueteltu tarkemmin tekstin lopussa). Näiden lisäksi matkan varrella rakennettiin vielä Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen valmistelevalle toimielimelle oma sivusto, kun soteuudistus tuli voimaan.

"Olemme saaneet sivustouudistuksesta pääosin kiittävää palautetta. Sivuston ulkoasua on pidetty selkeänä ja tyylikkäänä. Sivut ovat hyvännäköiset ja niitä on mukavampi lukea kuin edellisiä. Uusi valikko koetaan loogisena ja selkeänä. Myös sivuston sisällöntuottajilta ja päivittäjiltä on tullut kiitosta siitä, että sisältöjä on helppo luoda ja päivittää", Backman kertoo.

Projektin tuotoksena oli saavutettava, tietoturvallinen sekä Porvoon näköinen sivusto erillissivustoineen. Saavutettavuudessa noudatettiin WCAG:n AA-tasoa. Uudet sivustot toimivat responsiivisesti ja niiden sisällöntuotanto on joustavaa uusien, monenlaisiin tarpeisiin sopivien elementtien avulla.

Loppuvaiheessa sivustolle kytkettiin vielä KuntaKati-chatbot, jonka kautta kaupungin asukkaat voivat kysyä ja saada apua erinäisissä pulmissa.

Uudet sivustot julkaistiin pääosin kevään 2022 aikana ja yhteistyö on jatkunut sen jälkeen tiiviinä ylläpidon ja jatkokehityksen osalta

"Yhteistyö on toiminut mielestämme hyvin. Knowitin tarjoamat visuaaliset ja tekniset ratkaisut on mietitty tarkkaan ja ovat hyvin perusteltuja. Toiveitamme ja tarpeitamme on huomioitu ja niiden pohjalta on luotu toimiva ja hyvännäköinen sivusto. Ongelmatilanteisiin on reagoitu nopeasti", kertoo Backman.

"Projekti oli laaja ja monipuolinen ja yhteistyö on sujunut mukavasti. Saimme luotua Porvoon tarpeita vastaavan kokonaisuuden ja projektin jälkeen on ollut hyvä siirtyä ylläpidon ja jatkokehityksen vaiheeseen", kommentoi Knowitin puolelta projektipäällikkönä toiminut Pauliina Tienpää.

Porvoon sivustoille pääset näistä linkeistä:

Porvoon kaupunki
Visit Porvoo
Porvoon Vesi
Porvoon ympäristöterveydenhuolto
Porvoonseudun musiikkiopisto
Tilapalvelut
Taidetehdas
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue
Business Porvoo

Susanna Salomaa

Business Unit Director

Knowit Experience